แอปจดหมายของ Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

แป้นพิมพ์ลัดของแอปจดหมาย

ต่อไปนี้คือรายการแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมดที่คุณสามารถใช้กับแอปจดหมายได้

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
กดแป้นนี้

Ctrl+R

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตอบกลับ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+R

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตอบกลับทั้งหมด

กดแป้นนี้

Ctrl+F

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ส่งต่อ

กดแป้นนี้

Ctrl+M

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์อื่น

กดแป้นนี้

Ctrl+J

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับระหว่างการทำเครื่องหมายข้อความว่าเป็นอีเมลขยะหรือไม่ใช่อีเมลขยะ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+U

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงเฉพาะข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+A

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงข้อความทั้งหมด

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+E

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงตัวเลือกโฟลเดอร์

กดแป้นนี้

Ctrl+U

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่าน

ขีดเส้นใต้ข้อความ (เมื่อคุณกำลังเขียนอีเมล)

กดแป้นนี้

Ctrl+Q

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ทำเครื่องหมายเป็นอ่านแล้ว

กดแป้นนี้

Ctrl+A

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกข้อความทั้งหมด

กดแป้นนี้

Insert

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับระหว่างการตั้งค่าสถานะหรือเอาสถานะข้อความออก

กดแป้นนี้

Ctrl+N

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ข้อความใหม่

กดแป้นนี้

F5

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ซิงค์

กดแป้นนี้

Alt+B

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กำหนดการโฟกัสที่ปุ่ม 'สำเนาลับถึง'

กดแป้นนี้

Alt+C

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กำหนดการโฟกัสที่ปุ่ม 'สำเนาถึง'

ยอมรับ

กดแป้นนี้

Alt+D

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ปฏิเสธ

กดแป้นนี้

Alt+T

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กำหนดการโฟกัสที่ปุ่ม 'ถึง'

ไม่แน่นอน

กดแป้นนี้

Alt+V

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดคำเชิญในปฏิทิน

กดแป้นนี้

Alt+S

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ส่งจดหมาย

กดแป้นนี้

Ctrl+O

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดข้อความในหน้าต่างใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+S

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้คุณเลือกว่าจะลบข้อความเดียวหรือข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งที่ระบุ

กดแป้นนี้

Alt+I

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แทรกสิ่งที่แนบ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+F

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกแบบอักษร

กดแป้นนี้

Ctrl+Spacebar

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ล้างการจัดรูปแบบ

กดแป้นนี้

Ctrl+Y

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ทำซ้ำ

กดแป้นนี้

F4

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ทำซ้ำ

กดแป้นนี้

Ctrl+[

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลดขนาดแบบอักษรลงหนึ่งพอยต์

กดแป้นนี้

Ctrl+]

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เพิ่มขนาดแบบอักษรขึ้นหนึ่งพอยต์

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+,

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลดขนาดแบบอักษร

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+.

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เพิ่มขนาดแบบอักษร

กดแป้นนี้

Ctrl+K

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เพิ่มการเชื่อมโยง

กดแป้นนี้

Ctrl+E

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

จัดกึ่งกลาง

กดแป้นนี้

Ctrl+L

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เยื้องซ้าย

กดแป้นนี้

Ctrl+R

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เยื้องขวา

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+L

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

จัดเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กดแป้นนี้

Ctrl+M

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เพิ่มการเยื้องเมื่อเลือกข้อความ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+J

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลดการเยื้อง

กดแป้นนี้

Tab หรือ Shift+Tab

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เพิ่ม/ลดการเยื้องเมื่อเลือกข้อความหรือโฟกัสอยู่ที่รายการ

กดแป้นนี้

Shift+Tab

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เมื่อการโฟกัสไม่ได้อยู่ในรายการ ให้วนไปตามแท็บในทิศทางย้อนกลับ

กดแป้นนี้

Ctrl+'

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายอะคิวต์

กดแป้นนี้

Ctrl+,

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเซดิลลา

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+6

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเซอร์คัมเฟล็กซ์

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+;

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายไดเอียริซิส

กดแป้นนี้

Ctrl+`

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเกรฟ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+7

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตัวอักษรควบ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+2

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายริง

กดแป้นนี้

Ctrl+/

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายขีดทับ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+`

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายตัวหนอน

กดแป้นนี้

Alt+Ctrl+Shift+1

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เครื่องหมายอัศเจรีย์กลับหัว

กดแป้นนี้

Alt+Ctrl+Shift+/

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เครื่องหมายคำถามแบบกลับหัว

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+S

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลือกทั้งหมด

กดแป้นนี้

Ctrl+E

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ค้นหา

กดแป้นนี้

Ctrl + Z

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เลิกทำ

กดแป้นนี้

Ctrl + B

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตัวหนา

กดแป้นนี้

Ctrl + I

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ทำให้เป็นตัวเอียง

กดแป้นนี้

Ctrl + U

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ขีดเส้นใต้

กดแป้นนี้

Ctrl + C

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

คัดลอก

กดแป้นนี้

Ctrl + V

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

วาง

กดแป้นนี้

Ctrl + S

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

บันทึกแบบร่าง

กดแป้นนี้

F6

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เมื่อเขียนอีเมล ให้เลื่อนการโฟกัสไปที่ปุ่มส่ง

ถัดไป: การเอาบัญชีออก