แอปแผนที่: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

ฉันจะค้นหาธุรกิจหรือที่อยู่ได้อย่างไร

 1. ใส่ข้อความค้นหาของคุณลงในกล่อง ค้นหาและรับเส้นทาง หรือเริ่มพิมพ์ที่ใดก็ได้ในแอป ในขณะที่พิมพ์ บานหน้าต่าง ค้นหา (SEARCH) จะปรากฏขึ้น

 2. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ค้นหา ปุ่ม 'ค้นหา'

เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหาจากแผนที่ ให้ปิดบานหน้าต่าง ค้นหา (SEARCH)

ฉันจะดูรายละเอียดของธุรกิจได้อย่างไร

เมื่อต้องการดูรายละเอียดของธุรกิจจากผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิกชื่อธุรกิจเพื่อเปิดบานหน้าต่างรายละเอียดของธุรกิจที่มีตัวเลือกเพิ่มเติมและรูปภาพ (ในกรณีที่มีให้) ตัวเลือกที่มีอยู่อาจรวมถึง เส้นทางปุ่ม 'เส้นทาง' ใกล้เคียงปุ่ม 'ใกล้เคียง' และ โทรปุ่ม 'โทร'

ฉันจะขอเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งได้อย่างไร

 1. เมื่อเริ่มพิมพ์สถานที่ บานหน้าต่าง ค้นหา (SEARCH) จะเปิดขึ้น พิมพ์สถานที่เสร็จแล้วให้แตะหรือคลิกปุ่ม ค้นหา ปุ่ม 'ค้นหา'
 2. ถ้าคุณเห็นผลลัพธ์หลายรายการ ให้แตะหรือคลิกรายการที่คุณต้องการ

 3. แตะหรือคลิก เส้นทาง (DIRECTIONS) แล้วใส่ที่อยู่ "จาก" ของคุณ

  ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงทางเก็บค่าผ่านหรือทางหลวง ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือก เลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วแตะหรือคลิกตัวเลือกอีกครั้งเพื่อกลับไปยัง เส้นทาง (DIRECTIONS)

 4. จากนั้นให้แตะหรือคลิกปุ่ม ค้นหา ปุ่ม 'ขอเส้นทาง'

เมื่อต้องการขอเส้นทางเพื่อปักหมุดบนแผนที่

 1. แตะหรือคลิกที่หมุด

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เส้นทาง ปุ่ม 'เส้นทาง'
 3. แตะหรือคลิก Directions to here (เส้นทางไปยังที่นี่)

  ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงทางเก็บค่าผ่านหรือทางหลวง ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือก เลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วแตะหรือคลิกตัวเลือกอีกครั้งเพื่อกลับไปยัง เส้นทาง (DIRECTIONS)

 4. แตะหรือคลิกปุ่ม ค้นหา ปุ่ม 'ค้นหา'

ฉันจะสลับระหว่างมุมมองถนนกับมุมมองภาพทางอากาศได้อย่างไร

แตะหรือคลิกปุ่ม รูปแบบแผนที่ เพื่อสลับระหว่างรูปแบบแผนที่ถนน ปุ่ม 'มุมมองถนน' และทางอากาศ ปุ่ม 'มุมมองทางอากาศ'

หมายเหตุ

 • ลักษณะที่ปรากฏของปุ่ม รูปแบบแผนที่ จะเปลี่ยนไปตามมุมมองปัจจุบัน และจะแสดงรูปแบบแผนที่ที่คุณจะได้รับเสมอถ้าคุณแตะหรือคลิกที่ปุ่มนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังดูรูปแบบแผนที่ถนน ปุ่มนั้นก็จะแสดงรูปภาพทางอากาศ เมื่อคุณแตะหรือคลิกที่ปุ่ม แผนที่จะเปลี่ยนเป็นการแสดงรูปภาพทางอากาศ

ฉันจะดูการจราจรบนแผนที่ได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอป)

 2. แตะหรือคลิก การจราจร

การแสดงรูปของการจราจรจะปรากฏบนแผนที่ เมื่อต้องการปิดใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

ฉันจะเพิ่มหรือแก้ไขรายการโปรดได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มผลลัพธ์การค้นหาลงในรายการโปรดของคุณ

 • แตะหรือคลิกผลลัพธ์การค้นหา แล้วคลิกปุ่ม เพิ่มรายการโปรด ปุ่ม 'เพิ่มรายการโปรด' บนหมุดหรือในบานหน้าต่างรายละเอียดของธุรกิจ

หมายเหตุ

 • ถ้าผลลัพธ์การค้นหาคือธุรกิจ และคุณไม่ได้อยู่ในบานหน้าต่างรายละเอียดของธุรกิจ คุณอาจต้องแตะหรือคลิกอีกครั้งเพื่อให้เห็นปุ่ม เพิ่มรายการโปรด ปุ่ม 'เพิ่มรายการโปรด'

เมื่อต้องการแก้ไขรายการใน 'รายการโปรด'

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอป)

 2. แตะหรือคลิก รายการโปรด (FAVORITES)

 3. ปัดนิ้วลงหรือคลิกขวาบนสถานที่หรือเส้นทางโปรดที่คุณต้องการแก้ไข

 4. แตะหรือคลิก แก้ไข ที่ด้านล่างของหน้าจอ

หมายเหตุ

 • ตัวเลือก แก้ไข จะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อมีการเลือกรายการโปรดหลายรายการ

ฉันจะกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของบ้านหรือที่ทำงานได้อย่างไร

 1. ใส่ที่อยู่ของคุณในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิกผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

 2. จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มรายการโปรด ปุ่ม 'เพิ่มรายการโปรด'
 3. ใส่ชื่อเล่นสำหรับตำแหน่งหลักของคุณ แล้วเปิดใช้ปุ่ม Set as home (ตั้งเป็นบ้าน) หรือ Set as work (ตั้งเป็นที่ทำงาน)

ฉันจะล้างประวัติการค้นหาของฉันได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ ตัวเลือก (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก ตัวเลือก)

 2. แตะหรือคลิก ล้างประวัติการค้นหา

แป้นพิมพ์ลัดคืออะไร

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
กดแป้นนี้

Ctrl+Y

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับรูปแบบแผนที่ระหว่างมุมมองถนนและมุมมองทางอากาศ

กดแป้นนี้

Ctrl+1

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงมุมมองถนน

กดแป้นนี้

Ctrl+2

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงมุมมองทางอากาศ

กดแป้นนี้

Ctrl+เครื่องหมายบวก (+)

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ขยายเพื่อดูแผนที่แบบละเอียดยิ่งขึ้น

กดแป้นนี้

Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย่อเพื่อดูพื้นที่แผนที่ที่ใหญ่ขึ้น

กดแป้นนี้

แป้นลูกศร (ขวา ซ้าย ขึ้น และลง)

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้ายแผนที่ไปทิศทางต่างๆ

กดแป้นนี้

Ctrl+Home

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตั้งกึ่งกลางแผนที่โดยใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

กดแป้นนี้

Ctrl+D

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ขอเส้นทาง

กดแป้นนี้

Ctrl+F

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ค้นหาธุรกิจหรือสถานที่

กดแป้นนี้

Ctrl+M

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ล้างแผนที่

กดแป้นนี้

Ctrl+P

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

พิมพ์แผนที่

กดแป้นนี้

Ctrl+T

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงหรือซ่อนข้อมูลการจราจรบนแผนที่

กดแป้นนี้

Ctrl+S

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ปักหมุดแอปแผนที่ไว้ที่หน้าจอเริ่ม

กดแป้นนี้

Ctrl+F

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดบานหน้าต่าง ค้นหา (SEARCH)

กดแป้นนี้

Ctrl+D

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดบานหน้าต่าง เส้นทาง (DIRECTIONS)

กดแป้นนี้

Ctrl+S

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดบานหน้าต่าง ท้องถิ่น (LOCAL)

กดแป้นนี้

Ctrl+Backspace

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ล้างผลลัพธ์ปัจจุบัน

กดแป้นนี้

Ctrl+G

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงหรือซ่อนหน้ารายละเอียดของผลลัพธ์ที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+E

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แก้ไขรายการโปรดที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+J

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เพิ่มหรือเอารายการโปรดออก

ฉันจะรายงานปัญหาได้อย่างไร

 1. หากต้องการให้คำติชม ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ คำติชม (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก คำติชม)

 2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งคำติชมของคุณ

คุณยังสามารถแตะหรือคลิก รายงานปัญหา จากบางตำแหน่งภายในแอปได้ด้วย

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณสามารถถามคำถามและดูคำตอบจากผู้อื่นที่ใช้แอปนี้และผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนในฟอรั่ม Windows

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่