แอปแผนที่: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

ฉันจะค้นหาธุรกิจหรือที่อยู่ได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านล่างของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอป)

 2. แตะหรือคลิก ค้นหา

 3. ใส่คำที่ใช้ค้นหาในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิกปุ่ม ค้นหา ปุ่ม 'ค้นหา'

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มพิมพ์ข้อความได้ในขณะที่อยู่ในแอป และกล่องค้นหาจะปรากฏขึ้น

เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหาจากแผนที่

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านล่างของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอป)

 2. แตะหรือคลิก ล้างแผนที่

ฉันจะดูรายละเอียดของธุรกิจได้อย่างไร

หากต้องการดูรายละเอียดของธุรกิจจากผลลัพธ์การค้นหา

 1. ให้แตะหรือคลิกธุรกิจในรายการผลลัพธ์การค้นหาเพื่อเลือกธุรกิจดังกล่าว

 2. แตะหรือคลิกชื่อธุรกิจเพื่อเปิดหน้าต่างรายละเอียดของธุรกิจ

หากต้องการดูรายละเอียดของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจากแผนที่

 1. ให้แตะหรือคลิกหมุดของธุรกิจบนแผนที่ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจจะปรากฏขึ้น ได้แก่ ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ และตัวเลือกเพิ่มเติมอื่นๆ

 2. แตะหรือคลิกชื่อธุรกิจเพื่อเปิดหน้าต่างรายละเอียดของธุรกิจ

ฉันจะขอเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านล่างของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอป)

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เส้นทาง ปุ่ม 'เส้นทาง'
 3. ใส่ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นและสิ้นสุด แล้วเลือกตัวเลือกเส้นทาง

 4. แตะหรือคลิกปุ่ม ขอเส้นทาง ปุ่ม 'ขอเส้นทาง'

เมื่อต้องการขอเส้นทางไปยังผลลัพธ์การค้นหา

 1. แตะหรือคลิกผลลัพธ์การค้นหา

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เส้นทาง ปุ่ม 'เส้นทาง'
 3. ใส่ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นแล้วเลือกตัวเลือกเส้นทาง

 4. แตะหรือคลิกปุ่ม ขอเส้นทาง ปุ่ม 'ขอเส้นทาง'

เมื่อต้องการขอเส้นทางเพื่อปักหมุดบนแผนที่

 1. แตะหรือคลิกที่หมุด

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เส้นทาง ปุ่ม 'เส้นทาง'

  หมายเหตุ

  • ถ้าผลลัพธ์การค้นหาคือธุรกิจ และคุณไม่ได้อยู่ในบานหน้าต่างรายละเอียดของธุรกิจ คุณอาจต้องแตะหรือคลิกครั้งที่สองเพื่อดูปุ่ม เส้นทาง ปุ่ม 'เส้นทาง'
 3. ใส่ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นแล้วเลือกตัวเลือกเส้นทาง

 4. แตะหรือคลิกปุ่ม ขอเส้นทาง ปุ่ม 'ขอเส้นทาง'

ฉันจะสลับระหว่างมุมมองถนนกับมุมมองทางอากาศได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านล่างของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอป)

 2. แตะหรือคลิก รูปแบบแผนที่ แล้วเลือกมุมมอง

ฉันจะดูการจราจรบนแผนที่ได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านล่างของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอป)

 2. แตะหรือคลิก รูปแบบแผนที่ แล้วเลือก แสดงการจราจร

การแสดงรูปของการจราจรจะปรากฏบนแผนที่

ฉันจะเพิ่มหรือแก้ไขรายการโปรดได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มผลลัพธ์การค้นหาลงในรายการโปรดของคุณ

 • แตะหรือคลิกผลลัพธ์การค้นหา แล้วคลิกปุ่ม รายการโปรด ปุ่ม 'รายการโปรด' บนหมุดหรือในบานหน้าต่างรายละเอียดของธุรกิจ

หมายเหตุ

 • ถ้าผลลัพธ์การค้นหาคือธุรกิจ และคุณไม่ได้อยู่ในบานหน้าต่างรายละเอียดของธุรกิจ คุณอาจต้องแตะหรือคลิกครั้งที่สองเพื่อดูปุ่ม รายการโปรด ปุ่ม 'รายการโปรด'

เมื่อต้องการแก้ไขรายการใน 'รายการโปรด'

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านล่างของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอป)

 2. แตะหรือคลิก รายการโปรด

 3. คลิกขวาหรือปัดนิ้วลงบนสถานที่หรือเส้นทางโปรดที่คุณต้องการแก้ไข

 4. แตะหรือคลิก แก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไข 'รายการโปรด' จากแผนที่

 1. แตะหรือคลิกหมุดที่แสดง 'รายการโปรด'

 2. แตะหรือคลิก แก้ไข ที่ด้านล่างของหน้าจอ

ฉันจะตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งหน้าแรกของฉันได้อย่างไร

 1. เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในรายการโปรดของคุณ

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านล่างของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอป)

 3. แตะหรือคลิก รายการโปรด แล้วคลิกขวาหรือปัดนิ้วลงบนสถานที่เพื่อเลือกสถานที่นั้น

 4. แตะหรือคลิก ตั้งเป็นหน้าแรก ที่ด้านล่างของหน้าจอ

ฉันจะรับคำแนะนำส่วนบุคคล (คัดสรรสำหรับคุณ) โดยใช้บัญชี Microsoft และบัญชี Facebook ได้อย่างไร

ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ของคุณด้วยบัญชี Microsoft และบัญชี Facebook คุณจะได้รับผลลัพธ์การค้นหาส่วนบุคคลตามความสนใจและการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณ หากต้องการดูผลลัพธ์ส่วนบุคคล ให้แตะหรือคลิก คัดสรรสำหรับคุณ เมื่อคุณดูผลลัพธ์การค้นหาเฉพาะที่ (พร้อมให้บริการในบางภาษาเท่านั้น)

คำแนะนำชนิดใดที่จะพบได้ใน 'คัดสรรสำหรับคุณ'

 • เมื่อบัญชี Microsoft และบัญชี Facebook ของคุณเชื่อมต่อกับแอปแผนที่แล้ว เราจะให้คำแนะนำส่วนบุคคลเกี่ยวกับสถานที่กิน ดื่ม เที่ยว หรือจับจ่าย คุณจะเห็นคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทั้งหมด ดังนี้

  • สถานที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ สถานที่จัดคอนเสิร์ต ลานจัดงานแสดง พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

  • เหตุการณ์ต่างๆ เช่น คอนเสิร์ต งานเทศกาล การแสดงปาฐกถา งานหนังสือ และการแสดงอื่นๆ

  • ร้านอาหาร บาร์ ร้านกาแฟ ร้านขนม และสถานที่รับประทานอาหารอื่นๆ

'คัดสรรสำหรับคุณ' จะใช้บัญชี Microsoft และบัญชี Facebook ของฉันอย่างไร

 • เมื่อมีการเชื่อมต่อบัญชี Microsoft ของคุณแล้ว เราจะสามารถรับรู้ข้อมูลรสนิยมและความชอบส่วนบุคคลได้จากสิ่งที่คุณทำบน Windows Phone ของคุณหรือจากที่ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft บัญชีเดียวกัน เช่น Bing ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมักจะค้นหาร้านพิซซ่า (เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Bing) เราสามารถแนะนำร้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้คุณได้

  เมื่อมีการเชื่อมต่อบัญชี Facebook ของคุณแล้ว เราสามารถรวมสิ่งต่างๆ ที่คุณหรือเพื่อนๆ ของคุณชื่นชอบ ตลอดจนสถานที่ที่คุณหรือเพื่อนๆ เช็คอิน ตัวอย่างเช่น ถ้าเพื่อนบางคนของคุณชื่นชอบร้านอาหารประเภทหนึ่ง เราสามารถแนะนำร้านอาหารประเภทดังกล่าวให้คุณได้

เมื่อต้องการปิดคำแนะนำส่วนบุคคล

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ บัญชี (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก บัญชี)

 2. เลือกบัญชีที่คุณต้องการเอาออก แล้วแตะหรือคลิก เอาออก

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณเลือกที่จะเอาบัญชี Microsoft ออก บัญชีนั้นจะยังคงอยู่ในบานหน้าต่าง บัญชี แต่จะไม่เชื่อมต่อกับแอปและไม่แสดงผลลัพธ์ส่วนบุคคล

ฉันจะล้างประวัติการค้นหาของฉันได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะการตั้งค่า แล้วแตะ ตัวเลือก (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก ตัวเลือก)

 2. แตะหรือคลิก ล้างประวัติการค้นหา

ฉันจะรายงานปัญหาได้อย่างไร

 1. หากต้องการให้คำติชม ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ คำติชม (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก คำติชม)

 2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งคำติชมของคุณ

คุณยังสามารถแตะหรือคลิก รายงานปัญหา จากบางตำแหน่งภายในแอปได้ด้วย

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณสามารถถามคำถามและรับคำตอบจากผู้ใช้รายอื่นและผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ที่ฟอรั่ม Windows