การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณข้อมูลที่คุณใช้ คุณอาจต้องการทราบข้อมูลดังนี้

แสดงทั้งหมด

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลคืออะไร

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณข้อมูลที่ใช้ (ปริมาณข้อมูลที่ส่งและรับโดยพีซีของคุณ) ซึ่งเรียกว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล แผนเหล่านี้มักมีการจำกัดปริมาณข้อมูล และคุณจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีที่ใช้เกินปริมาณที่กำหนดไว้ ในบางกรณี คุณอาจไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม แต่ความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณจะช้าลงจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน

ถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลใน Windows จะสามารถช่วยลดปริมาณข้อมูลที่คุณส่งและรับได้

การตั้งค่าที่แนะนำให้ใช้คืออะไร

ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณข้อมูลที่คุณใช้หรือไม่ คุณอาจใช้แนวทางทั่วไปบางอย่างต่อไปนี้

 • เครือข่าย Wi‑Fi—Windows ตั้งค่าเริ่มต้นของเครือข่าย Wi‑Fi เป็นแบบไม่ได้คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล แต่ถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณข้อมูลที่คุณใช้ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลจะช่วยคุณจำกัดการใช้ข้อมูลของคุณได้

 • เครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ—Windows ตั้งค่าเริ่มต้นของเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล แต่ถ้าบริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นแบบไม่จำกัดการใช้งาน คุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายเป็นแบบไม่ได้คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลได้

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร ให้ติดตามการใช้ข้อมูลของคุณ ถ้าคุณพบว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการจากการใช้ข้อมูลเกิน การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลจะช่วยคุณจัดการเรื่องนี้ได้

หมายเหตุ

 • การเชื่อมต่อเครือข่ายอีเทอร์เน็ตไม่สามารถตั้งค่าเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลได้

การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของฉันเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลส่งผลกระทบต่อพีซีของฉันอย่างไร

แอปใดก็ตามที่มีการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงหรือแสดงข้อมูลอาจถูกจำกัดปริมาณข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดหรือแสดงได้ คุณอาจสังเกตเห็นผลกระทบเหล่านี้และผลกระทบอื่นๆ ต่อไปนี้

 • Windows Update จะดาวน์โหลดเฉพาะการปรับปรุงที่สำคัญ

 • การดาวน์โหลดแอปจาก Windows Store อาจถูกหยุดชั่วคราว

 • ไทล์บนหน้าจอเริ่มอาจหยุดการปรับปรุง

 • แฟ้มออฟไลน์อาจไม่ซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ฉันจะเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบันของฉันเป็นแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล (หรือแบบไม่ได้คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล) ได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิก การเชื่อมต่อ

 3. แตะหรือคลิกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นภายใต้การใช้ข้อมูล ให้เปิดหรือปิดใช้งาน ตั้งค่าเป็นการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแล ให้ดูที่ บัญชีผู้ใช้: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันเปิดใช้งานการตั้งค่าการซิงค์ไว้ ฉันจะหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าบริการการใช้ข้อมูลเกินผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก OneDrive

 3. แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล จากนั้นภายใต้ การตั้งค่าการซิงค์ ให้ปิดแถบเลื่อนทั้งสอง

ฉันเปิดการตั้งค่าอุปกรณ์โดยอัตโนมัติไว้ ฉันจะหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าบริการการใช้ข้อมูลเกินผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์

 3. แตะหรือคลิก อุปกรณ์ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า ดาวน์โหลดผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล เป็น ปิด ไว้แล้ว

  ซึ่งจะบล็อกการดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จาก Windows Update และข้อมูลอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ของคุณ ในขณะที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณถูกตั้งค่าไว้ที่แบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล (การดาวน์โหลดเหล่านี้จะดำเนินการต่อเมื่อคุณอยู่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไม่ได้คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลในครั้งต่อไป)

ฉันได้รับข้อเสนอแนะการค้นหาและเว็บที่ค้นหาได้จาก Bing ฉันจะหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าบริการการใช้ข้อมูลเกินผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก การค้นหาและแอป

 3. แตะหรือคลิก ค้นหา จากนั้นภายใต้ การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ที่ด้านล่างของหน้า ปิดแถบเลื่อนทั้งสอง

  การดำเนินการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณได้รับข้อเสนอแนะการค้นหาและเว็บที่ค้นหาได้จาก Bing เมื่อคุณเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลอยู่

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันได้รับข้อความ: "Setup incomplete because of metered connection" (การตั้งค่าไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล) เมื่อฉันตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วง

คุณอาจได้รับข้อความนี้เมื่อคุณต่ออุปกรณ์ และอุปกรณ์นั้นพยายามจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลเพื่อตรวจหาซอฟต์แวร์อุปกรณ์ใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดค่าบริการข้อมูลที่คาดไม่ถึง พีซีของคุณจะไม่อนุญาตให้อุปกรณ์ตรวจหาซอฟต์แวร์ใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล เมื่อต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสมอในการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์

 3. แตะหรือคลิก อุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิกเพื่อสลับภายใต้ ดาวน์โหลดผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

  เมื่อคุณดาวน์โหลดการปรับปรุงอุปกรณ์เสร็จแล้ว คุณสามารถปิดการตั้งค่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการที่คาดไม่ถึงเมื่อคุณอยู่ในเครือข่ายแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

หมายเหตุ

 • แพคเกจซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์อาจมีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลให้มีค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดในเครือข่ายแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่