เมาส์และแป้นพิมพ์: มีอะไรใหม่ใน Windows

โดยส่วนใหญ่ สิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ใน Windows ยังคงเหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดสก์ท็อป ต่อไปนี้เป็นวิธีในการใช้คุณลักษณะทั้งเก่าและใหม่ของ Windows ด้วยเมาส์และแป้นพิมพ์ลัด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ด้วยเมาส์ ด้วยแป้นพิมพ์
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กลับสู่หน้าจอเริ่ม

ด้วยเมาส์

คลิกปุ่ม 'เริ่ม' ที่มุมล่างซ้าย

ด้วยแป้นพิมพ์
กดแป้นโลโก้ Windows แป้น Windows
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดทางลัด (ค้นหา แบ่งปัน เริ่ม อุปกรณ์ และการตั้งค่า)

ด้วยเมาส์

ชี้ไปที่มุมบนขวาหรือมุมล่างขวาเพื่อดูชุดทางลัด (ลองย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่มุมจนกว่าจะหายไป) เมื่อทางลัดปรากฏขึ้น ให้ย้ายตัวชี้ขึ้นหรือลงจากขอบ แล้วคลิกทางลัดที่คุณต้องการ

ภาพประกอบของการเปิดทางลัดด้วยเมาส์
ด้วยแป้นพิมพ์
ทางลัดทั้งหมด:
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+C
ทางลัดการค้นหา:
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+S
ทางลัดการแบ่งปัน:
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+H
ทางลัดการเริ่ม:
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows
ทางลัดของอุปกรณ์:
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+K
ทางลัดการตั้งค่า:
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+I
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ค้นหาพีซีของคุณ (แอป การตั้งค่า และแฟ้ม) ค้นหาเว็บ หรือค้นหาภายในแอป

ด้วยเมาส์
แตะหรือคลิกปุ่ม 'ค้นหา' ปุ่ม 'ค้นหา' บนหน้าจอเริ่ม

คุณสามารถชี้ไปที่มุมบนขวาได้เช่นกัน (ลองย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่มุมจนกว่าจะหายไป) เมื่อทางลัดปรากฏขึ้น ให้ย้ายตัวชี้ขึ้นหรือลงตามขอบ คลิก ค้นหา แล้วใส่คำที่ต้องการค้นหา

ถ้าคุณต้องการดูรายการแอปทั้งหมดในพีซี ให้คลิกลูกศรลงในมุมล่างซ้ายของหน้าจอเริ่ม

ด้วยแป้นพิมพ์

ถ้าคุณอยู่ที่หน้าจอเริ่ม ให้เริ่มพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา

เปิดทางลัดการค้นหา:
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+S
ค้นหาภายในแอปที่คุณเปิดอยู่:
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+Q
ค้นหาการตั้งค่า:
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+W
ค้นหาแฟ้ม:
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+F
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปยังคำสั่งและเมนูบริบทในแอป

ด้วยเมาส์

คลิกขวาภายในแอป แล้วคลิกคำสั่งที่คุณต้องการ หรือคลิกขวาที่รายการเพื่อดูตัวเลือกสำหรับรายการนั้น

ภาพประกอบของการดูคำสั่งของแอป

ด้วยแป้นพิมพ์
ภายในแอป: แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+Z
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับระหว่างแอปที่เปิดอยู่

ด้วยเมาส์

เมื่อต้องการสลับไปยังแอปที่ใช้ล่าสุด ให้ชี้ไปที่มุมบนซ้าย (ลองย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่มุมจนกว่าจะหายไป) เมื่อแอปที่ใช้ก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่มุมนั้น

เมื่อต้องการสลับไปยังแอปอื่นๆ ให้ชี้ไปที่มุมบนซ้าย แล้วย้ายตัวชี้ลงมาที่ขอบ เมื่อแอปอื่นๆ ปรากฏขึ้น ให้คลิกแอปที่คุณต้องการ

ภาพประกอบของการสลับแอป

ด้วยแป้นพิมพ์
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+Tab: สลับไปมาระหว่างแอปกับเดสก์ท็อป

Alt+Tab: สลับระหว่างแอปทั้งหมด รวมถึงเดสก์ท็อปแอป

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ใช้แอปเคียงข้างกันได้สูงสุดสี่แอป

หมายเหตุ:

  • หน้าจอเริ่มไม่สามารถใช้เคียงข้างกับแอปอื่นได้

  • หน้าจอต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 1024 x 768 เพื่อให้แสดงหลายหน้าต่างและหลายแอปบนหน้าจอพร้อมกันได้ เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่านี้ ให้เปิดทางลัดการตั้งค่า คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วคลิก พีซีและอุปกรณ์ จากนั้นคลิก จอแสดงผล

ด้วยเมาส์

ลากแอปของคุณจากด้านบนของหน้าจอแล้ววางไว้ที่ด้านซ้ายหรือขวา จากนั้นให้ไปที่หน้าจอเริ่ม แล้วคลิกแอปอื่น

ถ้าคุณมีแอปเปิดแบบเคียงข้างกันอยู่แล้วสองแอป คุณสามารถแทรกแอปไปที่ด้านซ้าย ขวา หรือตรงกลาง หรือแทนที่แอปใดแอปหนึ่งที่เปิดอยู่ก็ได้

คุณยังสามารถชี้ไปที่มุมบนซ้าย แล้วย้ายตัวชี้ลงเพื่อดูรายการแอปที่ใช้ล่าสุดได้อีกด้วย คลิกและลากแอปเพื่อแทรก

ภาพประกอบของการสลับแอป

ด้วยแป้นพิมพ์
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+จุด แล้วตามด้วยลูกศรซ้ายหรือขวา
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดเดสก์ท็อป

ด้วยเมาส์

ไปที่หน้าจอเริ่ม แล้วคลิกไทล์เดสก์ท็อป

ด้วยแป้นพิมพ์
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+D
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ขยายหรือย่อบนหน้าจอเริ่ม

ด้วยเมาส์
บนหน้าจอเริ่ม ให้คลิกไอคอน ไอคอนมุมมองสรุป ที่มุมล่างขวา หรือคลิก Ctrl+หมุนล้อเมาส์เพื่อย่อ คลิกที่ใดก็ได้เพื่อขยายกลับ
ด้วยแป้นพิมพ์

Ctrl+เครื่องหมายบวก เพื่อขยาย

Ctrl+เครื่องหมายลบ เพื่อย่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงแถบชื่อเรื่องบนแอปใน Windows Store

ด้วยเมาส์

ชี้ไปที่ด้านบนสุดของแอป

ด้วยแป้นพิมพ์

(ไม่มีคำสั่งของแป้นพิมพ์)

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ปิดแอป

ด้วยเมาส์

ชี้ไปที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วคลิกปุ่ม ปิด ในแถบชื่อเรื่อง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดแอปที่ใช้ล่าสุดด้วยการชี้ไปที่มุมบนซ้าย แล้วย้ายลงไปที่ขอบ คลิกขวาที่แอปที่คุณต้องการ แล้วคลิก ปิด

ด้วยแป้นพิมพ์
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+ลูกศรลง
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงแถบงานบนหน้าจอเริ่ม

ด้วยเมาส์

ชี้ไปที่ขอบล่าง (ถ้าคุณย้ายแถบงานไปยังขอบด้านอื่น ให้ชี้ไปตรงนั้น)

ด้วยแป้นพิมพ์
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+T จะเลือกแอปแรกบนแถบงาน
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ปิดเครื่องพีซี

ด้วยเมาส์
ถ้ามีไอคอน การเปิด/ปิดเครื่อง ไอคอน 'การเปิด/ปิดเครื่อง' บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิกไอคอนนั้น แล้วแตะหรือคลิก ปิดเครื่อง

คุณสามารถชี้ไปที่มุมล่างขวาได้เช่นกัน (ลองย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่มุมจนกว่าจะหายไป) เมื่อชุดทางลัดปรากฏขึ้น ให้ย้ายตัวชี้ขึ้นไปที่ขอบ แล้วคลิก การตั้งค่า คลิก การเปิด/ปิดเครื่อง แล้วเลือกตัวเลือกการปิดเครื่อง

ด้วยแป้นพิมพ์
  1. กด Ctrl+Alt+Del

  2. ใช้แป้น Tab เพื่อย้ายไปยังไอคอน การเปิด/ปิดเครื่อง แล้วกด Enter รายการตัวเลือกการปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น

  3. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการ

  4. กด Enter

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานทำนองเดียวกันนี้โดยใช้การสัมผัส ให้ดูที่ การสัมผัส: ปัดนิ้ว แตะ และอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจ Windows ให้ดูที่ บทช่วยสอนการสำรวจ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่