ความต้องการของฮาร์ดแวร์แบบมัลติทัช

ถ้าคุณมีฮาร์ดแวร์สำหรับการป้อนข้อมูลแบบสัมผัสที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1 แต่มีโลโก้ "Designed for Windows" สำหรับ Windows 7 คุณจะพบกับการตอบสนองในการสัมผัสที่ดีเทียบเท่ากับที่ใช้ได้ใน Windows 7 เป็นอย่างน้อย เนื่องจากคุณลักษณะการสัมผัสของ Windows 8 และ Windows 8.1 ต้องการการตอบสนองและความแม่นยำในระดับที่สูงกว่า พีซีแบบสัมผัสที่ออกแบบมาสำหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1 จึงให้ประสบการณ์การพิมพ์บนแป้นพิมพ์สัมผัสและการใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ดีมากกว่าพีซีที่ออกแบบมาสำหรับ Windows 7 ตัวอย่างเช่น หน้าจอสัมผัสที่สนับสนุนจุดสัมผัสพร้อมกันน้อยกว่าห้าจุดจะใช้ไม่ได้กับแอปและคุณลักษณะบางอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของ Windows 8 และ Windows 8.1

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการใช้การสัมผัสบน Windows 8 หรือ Windows 8.1 รุ่นผู้สร้างระบบ คุณต้องมีฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการรับรองสำหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่