แอปบอกข่าว: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเพิ่ม (ปักหมุด) แหล่งข้อมูลข่าวที่เฉพาะเจาะจงลงในหน้าจอเริ่มได้อย่างไร

แอปข่าวช่วยให้คุณเพิ่มหรือปักหมุดข่าวจากแหล่งข้อมูลแต่ละแห่งที่แนะนำในแอปดังกล่าวลงในหน้าจอเริ่มของคุณได้

 1. ไปยังแหล่งข้อมูลข่าว

 2. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 3. ในแถบที่อยู่ด้านล่างของแอป ให้แตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

 4. คลิกปุ่ม ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม ในป็อปอัพ

ฉันจะปรับแต่งแอปข่าวได้อย่างไร

เป็นเรื่องง่ายที่จะเพิ่มหรือเอาเนื้อหาออกตามความสนใจของคุณ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงลำดับของส่วนต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถเพิ่มหัวข้อ เช่น บทความเกี่ยวกับบริษัท บุคคลผู้มีชื่อเสียง หรือหัวข้อในข่าว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลข่าวที่คุณเชื่อถือที่สุด ข่าวยอดนิยมจากแหล่งข้อมูลข่าวที่ดีที่สุดที่เลือกโดยบรรณาธิการของเรา หรือข่าวสารจากประเทศอื่นๆ

 1. ในหน้าจอหลักของแอปข่าว ให้ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. แตะหรือคลิก กำหนดเอง

 3. คลิกปุ่ม + ที่อยู่ติดกับเนื้อหาที่คุณต้องการจะเพิ่ม: หัวข้อ แหล่งข้อมูลข่าว เลือกโดยบรรณาธิการ หรือข่าวจากประเทศอื่นๆ

 4. ลากแล้ววางเพื่อจัดลำดับส่วนใหม่ หรือเอาส่วนออกด้วยการแตะหรือคลิกที่ปุ่ม X สีแดงของส่วนนั้น

โปรดทราบว่าคุณลักษณะนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภูมิภาค

ฉันจะติดตามหัวข้อข่าวที่ฉันสนใจได้อย่างไร

แอปข่าวจะทำให้การติดตามเรื่องราวในหัวข้อที่คุณเลือกเป็นเรื่องง่าย โดยจะพิจารณาจากคำสำคัญที่คุณได้เลือกไว้

 1. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะหรือคลิก กำหนดค่า

 3. แตะหรือคลิก หัวข้อ

 4. ใส่หัวข้อที่คุณต้องการจะติดตาม แตะหรือคลิก เพิ่ม

 5. ส่วนใหม่จะถูกเพิ่มลงในแอปข่าว ตามค่าเริ่มต้น ส่วนดังกล่าวจะถูกเพิ่มไว้ในตำแหน่งสุดท้าย แต่คุณสามารถลากแล้ววางไว้ที่ใดก็ได้

โปรดทราบว่าคุณลักษณะนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภูมิภาค

ฉันจะเอาหัวข้อข่าวออกได้อย่างไร

แอปบอกข่าวจะช่วยให้คุณสามารถเอาหัวข้อที่กำหนดเองออกได้

 1. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะหรือคลิก กำหนดค่า

 3. แตะหรือคลิก หัวข้อ

 4. เอาหัวข้อออกด้วยการแตะหรือคลิกที่ปุ่ม X สีแดงของส่วนนั้น

โปรดทราบว่าคุณลักษณะนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภูมิภาค

ฉันจะดูข่าวจากแหล่งข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างไร

แอปข่าวจะทำให้การค้นหาเนื้อหาจากผู้ให้บริการข่าวยอดนิยมเป็นเรื่องง่าย

 1. เลื่อนผ่านแอปข่าวเพื่อค้นหาส่วนแหล่งข้อมูล หรือปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอ (คุณสามารถคลิกขวาโดยใช้เมาส์ได้เช่นกัน) แล้วแตะหรือคลิก แหล่งข้อมูล

 2. เรียกดูแหล่งข้อมูลตามประเภทโดยใช้แท็บทางด้านซ้าย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เมนูที่ด้านขวาบนเพื่อเลือกเนื้อหาจากได้จากทั่วโลก หรือจะใช้กล่องค้นหาเพื่อใส่ชื่อของแหล่งข้อมูลก็ได้

 3. แตะหรือคลิกชื่อแหล่งข้อมูลเพื่อดูเนื้อหา

ฉันจะดูข่าวจากประเทศที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างไร

แอปข่าวนำเสนอเนื้อหาเฉพาะสำหรับผู้คนในประเทศต่างๆ มากมาย

 1. ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. แตะหรือคลิก แหล่งข้อมูล

 3. ในแท็บทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้คลิกแท็บ ข่าวต่างประเทศ เพื่อดูข่าวของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

 4. หรือใช้เมนูแบบหล่นลงที่ด้านบนขวาเพื่อเลือกแหล่งข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

ฉันจะอ่านข่าวจากแหล่งข้อมูลเด่นได้อย่างไร

แอปข่าวจะรวมรายงานทั้งหมดจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดบางแห่งไว้

ตัวเลือกที่ 1

 1. ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. ในแถบด้านบนของแอป ให้แตะหรือคลิกสำนักข่าวที่แสดงในส่วน 'เรื่องเด่น'

ตัวเลือกที่ 2

 1. ปัดนิ้วผ่านหน้าจอหลักของแอปไปยังส่วน 'แหล่งข้อมูล'

 2. แตะหรือคลิกสำนักข่าวใดก็ได้ที่อยู่ในรายการ

ฉันจะดูข่าวจากแหล่งข้อมูลที่แนะนำซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้อย่างไร

แอปข่าวจะจัดเตรียมแหล่งข้อมูลข่าวที่แนะนำไว้ให้เป็นจำนวนมาก

 1. ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. เลือก แหล่งข้อมูล

 3. ปัดนิ้วผ่านไทล์ในประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจและเทคโนโลยี

 4. แตะหรือคลิกแหล่งข้อมูลเพื่อดูเนื้อหา

ฉันจะเพิ่มแหล่งข้อมูลลงในแอปข่าวได้อย่างไร

แอปข่าวช่วยให้คุณเพิ่มแหล่งข้อมูลโปรดลงในหน้าจอหลักโดยตรงได้อย่างรวดเร็ว

 1. ปัดนิ้วหรือเลื่อนไปยังส่วน 'แหล่งข้อมูล' ของแอปข่าว

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม +

 3. เรียกดูด้วยการแตะหรือคลิกบนแท็บทางด้านซ้าย หรือค้นหาแหล่งข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

 4. เพิ่มแหล่งข้อมูลลงในหน้าจอหลักของคุณด้วยการแตะหรือคลิกที่ปุ่ม + ที่อยู่ติดกับชื่อแหล่งข้อมูล

ฉันจะสมัครสมาชิกเนื้อหาสรุป RSS ในแอปข่าวได้อย่างไร

ไม่พบแหล่งข้อมูลที่คุณกำลังค้นหาใช่หรือไม่ แอปข่าวช่วยให้คุณสามารถติดตามเนื้อหาสรุป RSS ของคุณได้

 1. เลื่อนไปยังส่วน แหล่งข้อมูล ของแอปข่าว

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม +

 3. ในกล่องค้นหา ใส่ URL ของ RSS ที่คุณต้องการสมัครสมาชิก

 4. ชื่อของข้อมูลสรุปที่คุณใส่จะปรากฏขึ้น

 5. แตะหรือคลิกปุ่ม + ที่อยู่ติดกับชื่อของแหล่งข้อมูล

โปรดทราบว่าคุณลักษณะนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภูมิภาค

ฉันจะเปลี่ยนขนาดแบบอักษรของบทความได้อย่างไร

คุณสามารถเลือกขนาดแบบอักษรได้สี่ขนาด ได้แก่ เล็ก กลาง ใหญ่ หรือใหญ่พิเศษ

 1. เลือกบทความที่จะอ่าน

 2. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 3. ในแถบด้านล่างของแอป ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ขนาดข้อความ แล้วเลือกขนาด

ฉันจะใช้เมาส์และแป้นพิมพ์เพื่อไปยังแอปได้อย่างไร

Windows 8 เหมาะที่สุดสำหรับหน้าจอสัมผัส แต่คุณก็สามารถใช้คุณลักษณะทั้งหมดผ่านแป้นพิมพ์และเมาส์ได้

 1. แสดงการนำทางด้านบนและด้านล่าง: คลิกขวาด้วยเมาส์หรือกดแป้นโลโก้ Windows +Z บนแป้นพิมพ์

 2. ปิดแอป: ใช้เมาส์คลิกแอปค้างไว้ที่กึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ ลากแอปไปที่ด้านล่างของหน้าจอแล้วปล่อยเพื่อปิดแอป หรือกด Alt+F4 บนแป้นพิมพ์

 3. เลื่อนผ่านเนื้อหา: หากต้องการดูข่าวเพิ่มเติม คุณสามารถใช้แถบเลื่อนที่ด้านล่างของหน้าจอได้ ถ้าคุณมีเมาส์ สามารถใช้ล้อเลื่อนของเมาส์ได้เช่นกัน ถ้าคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ ให้เลื่อนแป้นลูกศรไปข้างหน้าและย้อนกลับ

ฉันจะรีเฟรชเนื้อหาข่าวได้อย่างไร

แอปข่าวจะรีเฟรชเนื้อหาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไปยังที่ต่างๆ ในแอป แต่คุณก็สามารถรีเฟรชเนื้อหาเองได้ด้วย

 1. ไปที่ส่วนหนึ่งของแอป เช่น หน้าจอหลักของแอป

 2. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 3. แตะหรือคลิก รีเฟรช

ฉันจะให้คำติชมเกี่ยวกับแอปข่าวได้อย่างไร

คำติชมของคุณสำคัญกับเรามาก และเราต้องการแนวทางปรับปรุงแอปให้ดีขึ้นอยู่เสมอ คุณสามารถติดต่อเราด้วยวิธีการดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอหรือกดแป้นโลโก้ Windows +C บนแป้นพิมพ์

 2. แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วเลือก เกี่ยวกับ

 3. แตะหรือคลิก คำติชม

 4. ใส่คำติชมของคุณลงในแบบฟอร์ม แล้วแตะหรือคลิก ส่ง

หมายเหตุ

 • คุณลักษณะต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของรัฐบาล ข้อจำกัดของรัฐบาล หรือบริการข้อมูลที่มีในเขตพื้นที่ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่