แฟ้มที่พร้อมใช้งานขณะออนไลน์เท่านั้นและแฟ้มที่พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์

แฟ้มที่พร้อมใช้งานขณะออนไลน์เท่านั้นหรือที่เรียกว่าแฟ้มสมาร์ทคือแฟ้ม OneDrive ชนิดพิเศษใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 คุณสามารถเรียกดูแฟ้มดังกล่าวได้ในพีซีของคุณ แต่จริงๆ แล้วเนื้อหาของแฟ้มอยู่ใน OneDrive ดังนั้นจึงใช้เนื้อที่ดิสก์ของคุณไม่มากนัก แฟ้มที่พร้อมใช้งานขณะออนไลน์เท่านั้นจะมีลักษณะเหมือนกับแฟ้มปกติในพีซีของคุณ คือมีข้อมูลทั่วไปของแฟ้มทุกอย่าง (เช่น วันที่ปรับเปลี่ยน ชนิดแฟ้ม และขนาด) และคุณสามารถค้นหาแฟ้มดังกล่าวได้ เมื่อคุณเปิดแฟ้มที่พร้อมใช้งานขณะออนไลน์เท่านั้นจาก File Explorer และแอปส่วนใหญ่ เนื้อหาของแฟ้มดังกล่าวจะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเรียกดูรูปขนาดย่อของแฟ้มที่พร้อมใช้งานขณะออนไลน์เท่านั้นได้ แต่คุณจะไม่สามารถเปิดหรือแก้ไขแฟ้มฉบับเต็มได้ ถ้าคุณต้องการให้สามารถเปิดและแก้ไขแฟ้มได้ขณะออฟไลน์ คุณจะต้องทำให้แฟ้มนั้นพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ในขณะที่คุณกำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ การดำเนินการดังกล่าวจะดาวน์โหลดเนื้อหาของแฟ้มมาไว้ในพีซีของคุณ และจะเชื่อมโยงแฟ้มนั้นกับที่เก็บข้อมูลแบบออนไลน์ของ OneDrive เสมอเพื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำผ่านทางอุปกรณ์ใดก็ตามจะได้ปรากฏให้เห็นทุกที่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่

การทำให้แฟ้มพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์โดยใช้แอป OneDrive

ปัดนิ้วลงหรือคลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์เพื่อเลือก แล้วแตะหรือคลิก ทำให้เป็นแบบออฟไลน์ ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับการใช้เนื้อที่บนพีซีของคุณมากเกินไป ควรกำหนดแฟ้มที่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ให้น้อยลง หรือถ้ามีแฟ้มที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปเมื่อคุณออฟไลน์ ให้เปลี่ยนแฟ้มนั้นกลับเป็นแบบออนไลน์เท่านั้น

ถ้าคุณไม่กังวลเกี่ยวกับเนื้อที่ในพีซีของคุณ คุณสามารถทำให้ OneDrive ทั้งหมดของคุณพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ได้เช่นกัน ดังนี้

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

  2. แตะหรือคลิก ตัวเลือก แล้วเปิดใช้ เข้าถึงแฟ้มทั้งหมดแบบออฟไลน์

หมายเหตุ

  • OneDrive ต้องการเนื้อที่ว่าง 200 เมกะไบต์ในพีซีเพื่อซิงค์แฟ้มของคุณ

  • ถ้าคุณเปิดใช้ เข้าถึงแฟ้มทั้งหมดแบบออฟไลน์ อยู่ และไม่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เหลือ คุณต้องปิดการตั้งค่านี้ก่อนจึงจะสามารถทำให้แฟ้มเป็นแบบออนไลน์เท่านั้นเพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำให้แฟ้มทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์เท่านั้นเพื่อเพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ ให้ดูที่ เคล็ดลับในการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ในพีซีของคุณ

การทำให้แฟ้มพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์โดยใช้ File Explorer

กดค้างหรือคลิกขวาที่แฟ้ม แล้วเลือก ทำให้พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ เมื่อต้องการทำให้ OneDrive ทั้งหมดของคุณพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่ OneDrive ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วเลือก ทำให้พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์

การตรวจสอบว่าแฟ้มใดพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์

คุณสามารถดูว่าแฟ้มใดพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ได้ในพริบตาทั้งในแอป OneDrive และ File Explorer ในแอป OneDrive แฟ้มและโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์จะมีไอคอนรูปพีซีกับก้อนเมฆ (ไอคอนพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์) ที่มุมล่างขวา ใน File Explorer คอลัมน์ "ความพร้อมใช้งาน" จะแสดง “พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์” หรือ “ออนไลน์เท่านั้น"

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณมีพีซีหลายเครื่อง แฟ้มหนึ่งสามารถเป็นแบบออนไลน์เท่านั้นในพีซีเครื่องหนึ่ง และสามารถพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ในพีซีอีกเครื่องหนึ่ง แฟ้มใดๆ ที่คุณเพิ่มไว้ใน OneDrive จากพีซีของคุณหรือแฟ้มที่เคยเปิดในพีซีของคุณจะพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์โดยอัตโนมัติในพีซีเครื่องนั้น แฟ้มที่คุณสร้างในเว็บไซต์ OneDrive หรือเพิ่มไปยัง OneDrive จากอุปกรณ์อื่นจะพร้อมใช้งานขณะออนไลน์เท่านั้นตามค่าเริ่มต้นในพีซีของคุณ เว้นแต่คุณจะมีแฟ้มน้อยมากใน OneDrive ตอนที่คุณตั้งค่าพีซี

  • เราไม่แนะนำให้ทำงานกับแฟ้มแบบออนไลน์เท่านั้นในพร้อมท์คำสั่ง หรือใช้ Windows PowerShell หรือเครื่องมือบรรทัดคำสั่งอื่นๆ การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือทำให้เนื้อหาแฟ้มถูกลบไปเลยก็ได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่