แฟ้มที่พร้อมใช้งานขณะออนไลน์เท่านั้นและแฟ้มที่พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์

แฟ้มแบบออนไลน์เท่านั้น ที่นอกจากนี้ยังเรียกว่าแฟ้มสมาร์ท เป็นแฟ้ม OneDrive ชนิดพิเศษใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 คุณสามารถเรียกดูรายการเหล่านี้ได้จากพีซีของคุณ แต่เนื้อหาแฟ้มจริงจะอยู่ใน OneDrive ดังนั้นรายการเหล่านี้จะไม่ใช้เนื้อที่ดิสก์ของคุณมากนัก แฟ้มที่พร้อมใช้งานขณะออนไลน์เท่านั้นจะมีลักษณะเหมือนกับแฟ้มปกติในพีซีของคุณ คือมีข้อมูลทั่วไปของแฟ้มทุกอย่าง (เช่น วันที่ปรับเปลี่ยน ชนิดแฟ้ม และขนาด) และคุณสามารถค้นหาแฟ้มดังกล่าวได้ เมื่อคุณเปิดแฟ้มที่พร้อมใช้งานขณะออนไลน์เท่านั้นจาก File Explorer และแอปส่วนใหญ่ เนื้อหาของแฟ้มดังกล่าวจะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเรียกดูรูปขนาดย่อของแฟ้มที่พร้อมใช้งานขณะออนไลน์เท่านั้นได้ แต่คุณจะไม่สามารถเปิดหรือแก้ไขแฟ้มฉบับเต็มได้ ถ้าคุณต้องการให้สามารถเปิดและแก้ไขแฟ้มได้ขณะออฟไลน์ คุณจะต้องทำให้แฟ้มนั้นพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ในขณะที่คุณกำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ ซึ่งนี่จะดาวน์โหลดเนื้อหาแฟ้มไปยังพีซีของคุณ และให้แฟ้มเชื่อมโยงกับที่จัดเก็บแบบออนไลน์ OneDrive ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณกระทำจากทุกอุปกรณ์จะปรากฏไปทุกที่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

ทำให้แฟ้มพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์โดยการใช้แอป OneDrive

ปัดนิ้วลงหรือคลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อเลือก แล้วแตะหรือคลิก ทำให้เป็นแบบออฟไลน์ หากคุณกังวลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ว่างบนพีซีของคุณมากเกินไป ให้กำหนดให้เฉพาะบางไฟล์พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ หรือหากมีไฟล์ที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อคุณออฟไลน์อีกต่อไป ก็ให้เปลี่ยนกลับเป็นแบบออนไลน์เท่านั้น

หากพื้นที่ว่างบนพีซีของคุณไม่ใช่ปัญหา คุณสามารถทำให้ไฟล์ทั้งหมดของคุณใน OneDrive พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์:

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

  2. แตะหรือคลิก ตัวเลือก แล้วเปิด เข้าถึงแฟ้มทั้งหมดแบบออฟไลน์

หมายเหตุ

  • OneDrive ต้องการพื้นที่ว่าง 200 MB บนพีซีของคุณเพื่อทำการซิงค์แฟ้มของคุณ

  • ถ้าคุณเปิดใช้ เข้าถึงแฟ้มทั้งหมดแบบออฟไลน์ อยู่ และไม่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เหลือ คุณต้องปิดการตั้งค่านี้ก่อนจึงจะสามารถทำให้แฟ้มเป็นแบบออนไลน์เท่านั้นเพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำให้แฟ้มทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์เท่านั้นเพื่อเพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ ให้ดูที่ เคล็ดลับในการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ในพีซีของคุณ

การทำให้แฟ้มพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์โดยใช้ File Explorer

กดค้างหรือคลิกขวาที่ไฟล์นั้น แล้วเลือก ทำให้พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ เมื่อต้องการทำให้ OneDrive ทั้งหมดพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่ OneDrive ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วเลือก ทำให้พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์

การตรวจสอบว่าแฟ้มใดพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์

คุณสามารถเห็นได้ทันทีว่าแฟ้มไหนที่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ในทั้งแอป OneDrive และ File Explorer ในแอป OneDrive แฟ้มและโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์มีไอคอนที่มีรูปพีซีและเมฆ (ไอคอนพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์) ที่มุมขวาด้านล่าง ใน File Explorer คอลัมน์ "ความพร้อมใช้งาน" จะแสดง “พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์” หรือ “ออนไลน์เท่านั้น"

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณมีพีซีหลายเครื่อง แฟ้มหนึ่งสามารถเป็นแบบออนไลน์เท่านั้นในพีซีเครื่องหนึ่ง และสามารถพร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ในพีซีอีกเครื่องหนึ่ง แฟ้มใดก็ตามที่คุณเพิ่มเข้าสู่ OneDrive จากพีซีของคุณหรือถูกเปิดก่อนหน้านี้ในพีซีของคุณจะพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์บนพีซีเครื่องนั้นโดยอัตโนมัติ แฟ้มใดก็ตามที่คุณสร้างในเว็บไซต์ OneDrive หรือถูกเพิ่มเข้าสู่ OneDrive จากอุปกรณ์อื่นจะเป็นแบบออนไลน์เท่านั้นบนพีซีของคุณ

  • เราไม่แนะนำให้ทำงานกับแฟ้มแบบออนไลน์เท่านั้นในพร้อมท์คำสั่งหรือโดยการใช้ Windows PowerShell หรือเครื่องมือบรรทัดคำสั่งอื่นๆ การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือทำให้เนื้อหาแฟ้มถูกลบไปเลยก็ได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่


ติดต่อฝ่ายสนับสนุน


  • ขอความช่วยเหลือจาก Answer Desk