แอปจดหมายของ Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

การจัดระเบียบกล่องขาเข้าของคุณ

แอปจดหมายจะมีวิธีการใหม่ๆ เพื่อช่วยให้คุณตามทันอีเมลของคุณอยู่เสมอ

แอปจดหมายเน้นวิธีการใหม่ๆ ในการดูอีเมลของคุณ
แสดงทั้งหมด

รายการโปรด

การเพิ่มบุคคลลงในรายการโปรดเป็นวิธีที่ดีมากในการจัดระเบียบอีเมลจากบุคคลที่สำคัญที่สุดของคุณ เช่น เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว หรือเพื่อนๆ เมื่อคุณเพิ่มบุคคลลงในรายการโปรด คุณจะสามารถเห็นข้อความทั้งหมดที่คนเหล่านั้นส่งมาให้คุณ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีอย่างยิ่งในการรับข้อความจากบุคคลเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว และคุณจะทราบตลอดเวลาเมื่อคุณได้รับข้อความใหม่จากเขา (คุณจะเห็นตัวเลขที่อยู่ติดกับชื่อซึ่งบ่งบอกจำนวนข้อความใหม่จากคนเหล่านั้น) นอกจากนี้ การเพิ่มบุคคลลงในรายการโปรดยังให้ตัวเลือกแก่คุณในการรับการแจ้งให้ทราบเมื่อคุณได้รับอีเมลจากบุคคลที่อยู่ในรายการดังกล่าว

หมายเหตุ

 • การทำให้บุคคลใดก็ตามอยู่ในรายการโปรดไม่ได้เป็นการย้ายข้อความจากกล่องขาเข้าจริงๆ แต่เป็นเพียงการให้ทางเลือกอีกทางหนึ่งในการดูข้อความจากบางคน

เพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น เราจะพยายามให้ข้อเสนอแนะบางอย่างในรายการ รายการโปรด ตามความถี่ที่คุณติดต่อกับบุคคลต่างๆ แต่คุณสามารถปรับแต่งรายการดังกล่าวได้ด้วยการเพิ่มหรือลบบุคคลออก วิธีการมีดังนี้

 1. แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ภายใต้ ใช้บ่อย ให้แตะหรือคลิกปุ่ม เพิ่ม ที่อยู่ติดกับชื่อบุคคลที่ต้องการจะย้ายไปยัง รายการโปรด

  การเพิ่มรายการโปรดไปยังแอปจดหมาย

  ถ้าคุณไม่เห็นรายชื่อใดๆ ภายใต้ ใช้บ่อย ให้แตะหรือคลิก เรียกดูที่ติดต่อ เพื่อค้นหาและเพิ่มบุคคลจากรายการที่ติดต่อของคุณ จากนั้นคุณสามารถย้ายรายชื่อดังกล่าวไปยัง รายการโปรด ตามที่ได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้ได้

เมื่อคุณเพิ่มบุคคลที่คุณต้องการแล้ว ให้แตะหรือคลิกชื่อของบุคคลเหล่านั้นเพื่อดูข้อความอีเมลทั้งหมดที่พวกเขาส่งมาให้คุณ เมื่อต้องการดูรายการของข้อความทั้งหมดจากทุกคนที่คุณทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด ให้แตะหรือคลิกปุ่ม รายการโปรด ปุ่ม 'รายการโปรด'

จดหมายข่าวและการอัปเดตทางสังคม (ใช้ได้ใน Outlook.com เท่านั้น)

จดหมายข่าวและข้อความจากเครือข่ายสังคมต่างๆ จะถูกแยกเก็บไว้ที่ตำแหน่งอื่นในกล่องขาเข้าของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถดูข้อความดังกล่าวได้เมื่อคุณเลือกที่จะดู นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยจัดระเบียบกล่องขาเข้า Outlook.com ของคุณ คุณจะได้ไม่บังเอิญพลาดข้อความจากครอบครัว เพื่อน และบุคคลอื่นที่คุณส่งอีเมลถึงบ่อยๆ

 • จดหมายข่าว ข้อเสนอ จดหมายข่าวเกี่ยวกับการขายของ และข้อความจากผู้ค้าปลีกหรือไซต์ต่างๆ จะถูกย้ายมาไว้ที่นี่

 • การอัปเดตทางสังคม ข้อความจากเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, LinkedIn และ Twitter จะถูกย้ายมาไว้ที่นี่

หมายเหตุ

 • ข้อความเหล่านี้จะไม่ปรากฏในกล่องขาเข้าของคุณอีกต่อไป

คุณสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการเห็นใน จดหมายข่าว และ การอัปเดตทางสังคม ได้ด้วยการย้ายข้อความไปมาระหว่างกล่องขาเข้าและมุมมองเหล่านี้ แต่คุณไม่ต้องกังวล คุณจำเป็นต้องดำเนินการตั้งค่านี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เราจะเป็นผู้ดำเนินการเช่นเดียวกันนี้กับข้อความเก่าๆ และคุณจะเห็นตัวเลือกเพื่อการดำเนินการนี้กับข้อความในอนาคต

ถ้าคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการจะให้อีเมลของคุณจัดเรียงด้วยวิธีนี้ และต้องการที่จะดำเนินการต่อเพื่อดูอีเมลดังกล่าวในกล่องขาเข้า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้วิธีการดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิกบัญชีที่คุณต้องการ

 3. เลื่อนลงถ้าจำเป็น แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงจดหมายข่าวแยกต่างหาก และ/หรือ แสดงการอัปเดตทางสังคมแยกต่างหาก

การค้นหา

เมื่อต้องการค้นหาอีเมล ให้แตะหรือคลิกปุ่มค้นหา ปุ่ม 'ค้นหา' แล้วใส่คำที่คุณต้องการค้นหาลงในกล่องค้นหา คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาแค่ในโฟลเดอร์ที่คุณอยู่ หรือค้นหาทั่วทุกโฟลเดอร์ก็ได้

การสร้างโฟลเดอร์และการย้ายข้อความ

การสร้างโฟลเดอร์เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการจัดระเบียบอีเมลของคุณ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว คุณสามารถค้นหาในบางโฟลเดอร์หรือค้นหาทั่วโฟลเดอร์ทั้งหมดก็ได้เพื่อให้พบอีเมลได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์ที่คุณมีอยู่แล้ว ให้แตะหรือคลิก โฟลเดอร์ เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์ที่คุณใช้บ่อยในรายการภายใต้ กล่องขาเข้า ให้แตะหรือคลิกปุ่ม เพิ่ม ปุ่ม 'เพิ่มรายการโปรด' ที่อยู่ติดกับโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

การสร้างโฟลเดอร์

 1. ไปที่กล่องขาเข้าของคุณ

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 3. แตะหรือคลิก จัดการโฟลเดอร์ แล้วแตะหรือคลิก สร้างโฟลเดอร์

การย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์

 1. แตะหรือคลิกที่ว่างหน้าข้อความ แล้วเลือกกล่องที่อยู่ติดกับข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ลากข้อความไปยังโฟลเดอร์ใดก็ได้ที่คุณต้องการ

  นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ ย้าย ในคำสั่งของแอปเพื่อดำเนินการนี้ได้

  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

  แตะหรือคลิก ย้าย แล้วแตะหรือคลิกชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายข้อความไป

การตั้งค่าสถานะข้อความ

คุณสามารถตั้งค่าสถานะข้อความสำคัญที่คุณต้องการดูในภายหลังได้ และสามารถดูข้อความที่ตั้งค่าสถานะได้อย่างรวดเร็วด้วยการแตะปุ่มตั้งค่าสถานะ ปุ่ม 'ตั้งค่าสถานะ'

เมื่อต้องการตั้งค่าสถานะข้อความ

 1. แตะหรือคลิกที่ว่างหน้าข้อความ แล้วเลือกกล่องที่อยู่ติดกับข้อความที่ต้องการตั้งค่าสถานะ

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 3. แตะหรือคลิก ตั้งค่าสถานะ

ถัดไป: การล้าง การแจ้งอีเมลขยะ และการลบ