วิธีใช้แอปการเชื่อมต่อบุคคล

แอปการเชื่อมต่อบุคคลคือสมุดที่อยู่และแอปทางสังคมที่รวมไว้ในที่เดียว คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ ดูอัปเดตบนเครือข่ายสังคม (เช่น Twitter) และติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวบน Skype โดยทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแอปเดียวกัน

หน้าจอหลักของแอปการเชื่อมต่อบุคคล

แอปการเชื่อมต่อบุคคล, จดหมาย และปฏิทินทำงานร่วมกัน ดังนั้นเมื่อคุณส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อจากแอปจดหมาย แอปนั้นจะเลือกที่อยู่อีเมลของบุคคลดังกล่าวจากแอปการเชื่อมต่อบุคคล (ซึ่งเป็นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อ)

หมายเหตุ: เนื่องจาก Facebook ได้มีการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ของตน จึงส่งผลให้ไม่รองรับการรวมข้อมูล Facebook เข้าในแอปการเชื่อมต่อบุคคลอีกต่อไป ซึ่งหมายความว่าแอปการเชื่อมต่อบุคคลจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือแชร์ตรงไปยัง Facebook ได้อีกต่อไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Connect จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ติดต่อ

แสดงทั้งหมด

เพิ่มหรือนำเข้าผู้ติดต่อ

นำเข้าผู้ติดต่อ

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก บัญชี

 4. แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี เลือกประเภทบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ

 • ตั้งแต่ 30 มกราคม 2013 เป็นต้นไป Google จะไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบใหม่ของ EAS (Exchange ActiveSync) ในบางกรณีอีกต่อไป ดังนั้นวิธีการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อในแอปการเชื่อมต่อบุคคลของคุณอาจเปลี่ยนไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิธีการซิงค์บริการของ Google กับ Windows

เพิ่มผู้ติดต่อทีละชื่อ

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 3. แตะหรือคลิก สร้างที่ติดต่อ

 4. ป้อนข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับผู้ติดต่อนี้ แล้วแตะหรือคลิกปุ่มบันทึก ปุ่มบันทึก

หากคุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อหลายรายการในคราวเดียวกัน คุณสามารถนำเข้าที่ติดต่อดังกล่าวไปยังบัญชีที่คุณได้เพิ่มไว้ในแอปการเชื่อมต่อบุคคล และที่ติดต่อเหล่านั้นจะปรากฏในแอปการเชื่อมต่อบุคคลในครั้งต่อไปที่คุณซิงค์

เพิ่มผู้ติดต่อจากอีเมล

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก จดหมาย

 2. แตะหรือคลิกข้อความ แล้วแตะหรือคลิกชื่อของผู้ส่งหรือผู้รับ

 3. แตะหรือคลิก เพิ่มที่ติดต่อ

 4. ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม (หากเป็นไปได้) แล้วแตะหรือคลิกปุ่มบันทึก ปุ่มบันทึก

แก้ไขที่ติดต่อ

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้ป้อนชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูล คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการ

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 4. แตะหรือคลิก แก้ไข ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิกปุ่มบันทึก ปุ่มบันทึก บนหน้าจอ

ลบที่ติดต่อ

คุณสามารถลบได้เฉพาะผู้ติดต่อใน Hotmail หรือ Outlook ของคุณออกจากแอปการเชื่อมต่อบุคคลเท่านั้น หากคุณเชื่อมต่อบัญชีอื่นๆ เช่น Google หรือ Skype คุณจะต้องไปที่แอปหรือเว็บไซต์นั้น เพื่อลบผู้ติดต่อเหล่านั้น

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้ป้อนชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการลบข้อมูล คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการ

 3. แตะหรือคลิกผู้ติดต่อ

 4. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 5. แตะหรือคลิก ลบ

เปลี่ยนรูปถ่ายของผู้ติดต่อ

คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนรูปถ่ายสำหรับผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ มีวิธีดังนี้

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ป้อนชื่อผู้ติดต่อในกล่องค้นหา คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการ

 3. แตะหรือคลิกรูปถ่ายของผู้ติดต่อ (หรือหากไม่มีรูปถ่าย ให้แตะหรือคลิกช่องว่างที่ควรจะวางรูปถ่าย) แตะหรือคลิก เปลี่ยนรูปถ่าย เลือกรูปถ่าย แล้วแตะหรือคลิก เปิด

ค้นหาผู้ติดต่อ

ต่อไปนี้คือวิธีการบางอย่างที่ใช้ในการค้นหาบุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ป้อนชื่อผู้ติดต่อในกล่องค้นหา คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการ

  กล่องค้นหาในแอปการเชื่อมต่อบุคคล

กระโดดไปที่ตัวอักษรของพยัญชนะนั้น

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิกตัวอักษรของพยัญชนะที่ตรงกับชื่อของบุคคลที่คุณกำลังค้นหา

เปลี่ยนผู้ติดต่อที่คุณเห็น

ตามค่าเริ่มต้น ผู้ติดต่อทั้งหมดจากบัญชีที่คุณเพิ่มจะปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะมองเห็นเฉพาะผู้ติดต่อจากบางบัญชี บุคคลที่คุณรู้จักบนเครือข่ายอื่นๆ จะถูกซ่อน แต่หากคุณรู้จักใครบางคนบนหลายๆ เครือข่าย บุคคลนั้นจะยังคงปรากฏให้เห็น นอกจากนี้ รายการโปรดของคุณจะถูกซ่อน ไม่ว่าคุณจะเลือกบัญชีใดก็ตาม และทุกคนจะพร้อมใช้งานในผลลัพธ์การค้นหา

การเปลี่ยนผู้ติดต่อที่คุณเห็น

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก ตัวเลือก

 4. ภายใต้ แสดงเฉพาะผู้ติดต่อเหล่านี้ ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากเครือข่ายที่คุณต้องการซ่อน เมื่อต้องการแสดงผู้ติดต่อจากเครือข่ายนั้นอีกครั้ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของผู้ติดต่อรายนั้น

ปักหมุดบุคคลและเพิ่ม/ลบรายการโปรด

เมื่อคุณปักหมุดบุคคลไว้ที่หน้าจอเริ่มต้น รูปโปรไฟล์และทวีตของบุคคลนั้นจะปรากฏเป็นไทล์บนเริ่มต้น แตะหรือคลิกที่ไทล์เพื่อไปยังข้อมูลติดต่อ จากนั้นคุณสามารถส่งข้อความหรืออีเมล หรือโทรศัพท์ สนทนา หรือร่วมสนทนาทางวิดีโอกับบุคคลนั้นบน Skype ได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 4. แตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม ป้อนชื่อเล่นหากคุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

เพิ่มรายการโปรด

ใครๆ ก็สามารถเป็นรายการโปรดได้ เช่น แม่ของคุณ เจ้านาย เพื่อนสนิท หรือเพื่อนร่วมงานของคุณ เมื่อคุณเพิ่มใครบางคนเป็นรายการโปรด คุณจะเห็นบุคคลนั้นบนหน้าหลักของการเชื่อมต่อบุคคล และสามารถแตะหรือคลิกที่รูปของเขาเพื่อส่งอีเมล โทรติดต่อ หรือส่งข้อความให้เขาได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิกไทล์ที่มีปุ่มดาว

 3. เลือกบุคคลที่คุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก เพิ่ม

ลบรายการโปรด

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการลบออกจากรายการโปรด

 3. แตะหรือคลิก รายการโปรด เมื่อคุณกลับไปที่หน้าหลักของแอปการเชื่อมต่อบุคคล คุณจะไม่เห็นบุคคลนี้ในรายการโปรดของคุณอีกต่อไป

ลบบัญชี

เป็นการลบบัญชีออกจากการเชื่อมต่อบุคคล แต่ไม่ได้ลบผู้ติดต่อออกจากบัญชีดั้งเดิม คุณจะยังคงสามารถเข้าถึงผู้ติดต่อได้เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้นโดยตรง

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก บัญชี

 4. เลือกบัญชีที่คุณต้องการลบ

 5. แตะหรือคลิก ลบบัญชี, ลบบัญชีทั้งหมดออก หรือ จัดการบัญชีนี้ทางออนไลน์

หมายเหตุ

 • การลบบัญชี Microsoft ของคุณ (บัญชีที่คุณใช้สำหรับลงชื่อเข้าใช้ Windows) จะเป็นการลบบัญชีทั้งหมดของคุณออกจากแอปการเชื่อมต่อบุคคล, จดหมาย, ปฏิทิน และข้อความ คุณอาจต้องการซ่อนผู้ติดต่อเหล่านั้น แทนที่จะลบบัญชี

การแจ้งเตือนและอัปเดตทางสังคม

แสดงทั้งหมด

โทรติดต่อ สนทนา หรือสนทนาผ่านวิดีโอโดยใช้ Skype

พีซี Windows RT 8.1 และ Windows 8.1 ทั้งหมดติดตั้ง Skype เอาไว้แล้ว และคุณสามารถติดต่อคนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายบน Skype จากแอปการเชื่อมต่อบุคคล มีวิธีดังนี้

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ Skype (หากคุณอัปเดตเป็น Skype และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ ผู้ติดต่อ Messenger ของคุณควรจะถูกเพิ่มไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ) คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการ

 3. แตะหรือคลิกวิธีที่คุณต้องการติดต่อเขา (ส่งข้อความ โทรศัพท์ หรือสนทนาผ่านวิดีโอ) และคุณจะสามารถดำเนินการได้ตามต้องการ

โพสต์อัปเดตของคุณเอง

คุณสามารถโพสต์การอัปเดตของคุณได้ในแอปเชื่อมต่อบุคคล คุณยังสามารถแชร์ลิงก์ รูปถ่าย และข้อความไปยังเครือข่ายสังคมของคุณจากแอปและเว็บไซต์อื่นๆ ต่อไปนี้เป็นวิธีการเขียนทวีต

 1. ไปที่หน้าจอเริ่มต้น จากนั้นแตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิก ฉัน

 3. ใน มีอะไรใหม่ เลือกเครือข่ายสังคมที่คุณต้องการใช้ เขียนข้อความของคุณ แล้วแตะหรือคลิกปุ่มส่ง ปุ่มส่ง เพื่อโพสต์ไว้บนหน้าวอลล์ของคุณ

ดูว่ามีอะไรใหม่

ติดตามว่ามีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นกับเพื่อนและครอบครัวของคุณโดยใช้แอปการเชื่อมต่อบุคคล เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบัญชีต่างๆ ของคุณ เช่น Twitter, และ LinkedIn คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดต ทวีต และภาพถ่ายล่าสุดทั้งหมดโดยรวมอยู่ในที่เดียวกัน คุณสามารถรีทวีตข้อความโดยไม่ต้องสลับไปยังแอปอื่น

ส่วนหัวข้อ มีอะไรใหม่ ในแอปการเชื่อมต่อบุคคล
 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิก มีอะไรใหม่

 3. คุณจะเห็นอัปเดตและทวีตล่าสุด และคุณสามารถกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น และส่งต่อข้อความทวีต

  นอกจากนี้คุณยังสามารถแตะหรือคลิกชื่อบุคคล เพื่อเขียนไปยังวอลล์ของเขาโดยตรง

เปลี่ยนอัปเดตที่คุณเห็น

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิก มีอะไรใหม่

 3. แตะหรือคลิกลูกศรถัดจาก มีอะไรใหม่ จากนั้นเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการดูส่วนหัวข้อมีอะไรใหม่แสดงวิธีการดูการแจ้งเตือนจากเครือข่ายสังคมที่เฉพาะเจาะจง

ปักหมุดบุคคลเพื่อดูอัปเดตทันทีที่หน้าจอเริ่ม

ปักหมุดบุคคลไว้ที่หน้าจอเริ่มต้น เพื่อดูภาพและอัปเดตใหม่ๆ ของพวกเขาโดยไม่ต้องเปิดแอป นอกจากนี้ยังเป็นทางลัดที่เป็นประโยชน์ในการส่งอีเมล เริ่มการพูดคุย และอื่นๆ กับคนเหล่านั้น

มีวิธีดังนี้

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้ป้อนชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการปักหมุด คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการ

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 4. แตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม ป้อนชื่อเล่นหากคุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแอปการเชื่อมต่อบุคคล

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ สำหรับแอปการเชื่อมต่อบุคคล

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
กดแป้นนี้

หน้าแรก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปที่ส่วนเริ่มต้นของรายชื่อผู้ติดต่อ

กดแป้นนี้

Page down

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปข้างหน้าในรายชื่อผู้ติดต่อ

กดแป้นนี้

Page up

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปข้างหลังในรายชื่อผู้ติดต่อ

กดแป้นนี้

End

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปที่จุดสิ้นสุดของรายชื่อผู้ติดต่อ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่