วิธีใช้แอปเชื่อมต่อบุคคล

แอปเชื่อมต่อบุคคลเป็นสมุดรายชื่อและแอปสังคมออนไลน์ทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อ ดูการปรับปรุงบนเครือข่ายสังคม (เช่น Facebook และ Twitter) และรักษาการติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวบน Skype ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้จากแอปเดียว

หน้าจอหลักของแอปเชื่อมต่อบุคคล

แอปเชื่อมต่อบุคคล จดหมาย และปฏิทินจะทำงานร่วมกัน ดังนั้น เมื่อคุณอีเมลถึงที่ติดต่อจากแอปจดหมาย แอปดังกล่าวจะเลือกที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้นในแอปเชื่อมต่อบุคคล (ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลที่ติดต่อของบุคคลเหล่านั้น)

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับที่ติดต่อ

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มหรือนำเข้าที่ติดต่อ

การนำเข้าที่ติดต่อ

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก บัญชี

 4. แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี เลือกชนิดของบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ

 • ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2013 Google จะไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อ EAS (Exchange ActiveSync) แบบใหม่สำหรับการใช้งานในบางกรณีอีกต่อไป ดังนั้น วิธีการเพิ่มที่ติดต่อลงในแอปเชื่อมต่อบุคคลจึงอาจเปลี่ยนแปลงด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการซิงค์บริการของ Google กับ Windows

การเพิ่มที่ติดต่อทีละรายการ

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 3. แตะหรือคลิก สร้างที่ติดต่อ

 4. ใส่ข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับที่ติดต่อนี้ แล้วแตะหรือคลิกปุ่ม 'บันทึก' ปุ่ม 'บันทึก'

ถ้าคุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อหลายรายการในคราวเดียว คุณสามารถนำเข้ารายการเหล่านั้นไปยังบัญชีที่คุณเพิ่มไว้ในแอปเชื่อมต่อบุคคลแล้ว และรายการเหล่านั้นจะปรากฏในแอปเชื่อมต่อบุคคลในการซิงค์ครั้งถัดไป

การเพิ่มผู้ติดต่อจากอีเมล

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก จดหมาย

 2. แตะหรือคลิกข้อความ แล้วแตะหรือคลิกชื่อบุคคลผู้ส่งข้อความ หรือผู้รับอื่นๆ

 3. แตะหรือคลิก เพิ่มผู้ติดต่อ

 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ (หากมี) แล้วแตะหรือคลิกปุ่มบันทึก ปุ่ม 'บันทึก'

การแก้ไขที่ติดต่อ

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้ใส่ชื่อของที่ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูล คุณจะเห็นรายชื่อที่ติดต่อในขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกรายการที่คุณต้องการ

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 4. แตะหรือคลิก แก้ไข ให้เปลี่ยนแปลงตามต้องการ แล้วแตะหรือคลิกปุ่มบันทึก ปุ่ม 'บันทึก' บนหน้าจอ

การลบที่ติดต่อ

คุณสามารถลบเฉพาะที่ติดต่อ Hotmail หรือ Outlook จากแอปเชื่อมต่อบุคคล ถ้าคุณเชื่อมต่อกับบัญชีอื่น เช่น Google, Facebook หรือ Skype คุณจำเป็นต้องไปที่แอปหรือเว็บไซต์นั้นเพื่อลบที่ติดต่อ

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้ใส่ชื่อของที่ติดต่อที่คุณต้องการลบข้อมูล คุณจะเห็นรายชื่อที่ติดต่อในขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกรายการที่คุณต้องการ

 3. แตะหรือคลิกผู้ติดต่อ

 4. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 5. แตะหรือคลิก ลบ

การเปลี่ยนรูปของที่ติดต่อ

คุณสามารถเปลี่ยนรูปสำหรับที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อ วิธีการมีดังนี้

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ใส่ชื่อของที่ติดต่อลงในกล่องค้นหา คุณจะเห็นรายชื่อที่ติดต่อในขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกรายการที่คุณต้องการ

 3. แตะหรือคลิกที่รูปของที่ติดต่อ (หรือในกรณีที่ไม่มีรูปถ่าย จะเป็นตำแหน่งที่ควรจะเป็นรูปถ่าย) แตะหรือคลิก เปลี่ยนรูปถ่าย ให้เลือกรูปแล้วแตะหรือคลิก เปิด

การค้นหาที่ติดต่อ

ต่อไปนี้เป็นสองวิธีที่ในการค้นหาบุคคลในรายการที่ติดต่ออย่างรวดเร็ว

ค้นหา

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ใส่ชื่อของที่ติดต่อลงในกล่องค้นหา คุณจะเห็นรายชื่อที่ติดต่อในขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกรายการที่คุณต้องการ

  กล่องค้นหาในแอปเชื่อมต่อบุคคล

การกระโดดไปที่ตัวอักษร

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิกตัวอักษรที่ตรงกับชื่อบุคคลที่คุณกำลังค้นหา

การเปลี่ยนว่าคุณจะเห็นที่ติดต่อใดบ้าง

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ที่ติดต่อทั้งหมดจากบัญชีที่คุณเพิ่มจะปรากฏในรายชื่อที่ติดต่อของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกเห็นเฉพาะที่ติดต่อจากบางบัญชีได้ บุคคลที่คุณรู้จักในเครือข่ายอื่นจะถูกซ่อนอยู่ แต่ถ้าคุณรู้จักบุคคลซึ่งอยู่ในหลายเครือข่าย บุคคลเหล่านั้นจะยังคงสามารถเห็นได้ นอกจากนี้ รายการโปรดของคุณจะไม่ถูกซ่อน ไม่ว่าคุณจะเลือกบัญชีใด และทุกๆ คนจะสามารถแสดงอยู่ในผลการค้นหา

เมื่อต้องการเปลี่ยนว่าที่ติดต่อใดบ้างที่คุณเห็น

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก ตัวเลือก

 4. ภายใต้ แสดงเฉพาะผู้ติดต่อเหล่านี้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับเครือข่ายที่คุณต้องการซ่อน เมื่อต้องการเห็นที่ติดต่อจากเครือข่ายนั้นอีกครั้ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเครือข่าย

การปักหมุดบุคคลและเพิ่มหรือเอารายการโปรดออก

เมื่อคุณปักหมุดบุคคลในหน้าจอเริ่ม รูปภาพโพรไฟล์และการปรับปรุงสถานะ Facebook และข้อความทวีตของบุคคลนั้นจะปรากฏเป็นไทล์บนหน้าจอเริ่ม แตะหรือคลิกไทล์เพื่อดูข้อมูลที่ติดต่อ จากนั้นคุณสามารถส่งข้อความหรืออีเมล ทำการโทร แชท หรือสนทนาทางวิดีโอกับพวกเขาได้อย่างรวดเร็วใน Skype

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 4. แตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม แล้วใส่ชื่อเล่นถ้าคุณต้องการ จากนั้นแตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

การเพิ่มรายการโปรด

ทุกคนสามารถเป็นรายการโปรด เช่น แม่ของคุณ เจ้านายของคุณ เพื่อนสนิทของคุณ หรือเพื่อนร่วมงาน เมื่อคุณเพิ่มบุคคลเป็นรายการโปรด คุณจะเห็นบุคคลนั้นในหน้าหลักของแอปเชื่อมต่อบุคคล และคุณสามารถแตะหรือคลิกที่รูปภาพเพื่อส่งอีเมล โทร หรือส่งข้อความถึงได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิกไทล์ที่มีปุ่มรูปดาว

 3. เลือกบุคคลที่คุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก เพิ่ม

การเอารายการโปรดออก

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการเอาออกจากรายการโปรด

 3. แตะหรือคลิก รายการโปรด เมื่อคุณกลับไปยังหน้าหลักของแอปเชื่อมต่อบุคคล คุณจะไม่เห็นบุคคลนี้ในรายการโปรดของคุณอีก

การเอาบัญชีออก

การดำเนินการนี้จะเอาบัญชีออกจากการเชื่อมต่อบุคคล แต่ไม่ได้ลบที่ติดต่อใดๆ จากบัญชีดั้งเดิม คุณยังสามารถเข้าถึงรายการเหล่านั้นได้เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้นโดยตรง

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก บัญชี

 4. เลือกบัญชีที่คุณต้องการเอาออก

 5. แตะหรือคลิก ลบบัญชี ลบบัญชีทั้งหมดออก หรือ จัดการบัญชีนี้ทางออนไลน์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ

 • การเอาบัญชี Microsoft ออก (บัญชีที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Windows) จะเป็นการเอาบัญชีทั้งหมดออกจากการเชื่อมต่อบุคคล จดหมาย ปฏิทินและข้อความ คุณอาจต้องการซ่อนที่ติดต่อเหล่านั้นแทนที่จะเอาบัญชีออก

การแจ้งให้ทราบการและอัปเดตทางสังคม

แสดงทั้งหมด

การโทร การแชท การสนทนาทางวิดีโอโดยใช้ Skype

พีซีที่ใช้ Windows RT 8.1 และ Windows 8.1 ทั้งหมดมาพร้อมกับ Skype ที่ติดตั้งไว้แล้ว และคุณสามารถติดต่อกับบุคคลอื่นใน Skype จากแอปเชื่อมต่อบุคคลได้อย่างง่ายดาย วิธีการมีดังนี้

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ใส่ชื่อของที่ติดต่อใน Skype (ถ้าคุณปรับปรุงเป็น Skype และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ที่ติดต่อใน Messenger ควรมีการเพิ่มไปยังรายการที่ติดต่อโดยอัตโนมัติแล้ว) คุณจะเห็นรายชื่อที่ติดต่อในขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกรายการที่คุณต้องการ

 3. แตะหรือคลิกวิธีการที่คุณต้องการติดต่อ (ส่งข้อความ โทรศัพท์ หรือสนทนาทางวิดีโอ) และคุณพร้อมที่จะเริ่มการติดต่อแล้ว

การโพสต์การอัปเดตทางสังคมของคุณเอง

คุณสามารถโพสต์การอัปเดตและเขียนในกระดานข้อความใน Facebook ของบุคคลอื่นในแอปเชื่อมต่อบุคคล นอกจากนี้ คุณสามารถแบ่งปันการเชื่อมโยง รูปถ่าย และข้อความกับเครือข่ายสังคมของคุณจากแอปและเว็บไซต์อื่นๆ ได้อีกด้วย วิธีการปรับปรุงสถานะใน Facebook หรือทวีตข้อความมีดังนี้

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิก ฉัน

 3. ใน มีอะไรใหม่ ให้เลือกเครือข่ายสังคมที่คุณต้องการใช้ เขียนข้อความ แล้วแตะหรือคลิกปุ่มส่ง ปุ่มส่ง เพื่อโพสต์ข้อความลงบนกระดานข้อความของคุณ

ดูว่ามีอะไรใหม่

ติดตามว่ามีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นกับเพื่อนและครอบครัวของคุณโดยใช้แอปเชื่อมต่อบุคคล เมื่อเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ เช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn คุณจะได้รับข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ทวีต และรูปภาพทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถเขียนบนกระดานข้อความใน Facebook ของบุคคลอื่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอัปเดต หรือรีทวีตข้อความโดยไม่ต้องสลับไปยังแอปอื่น

ส่วน 'มีอะไรใหม่' ของแอปเชื่อมต่อบุคคล
 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิก มีอะไรใหม่

 3. คุณจะเห็นข้อมูลล่าสุดและทวีต และคุณสามารถถูกใจ แสดงข้อคิดเห็น และรีทวีตได้

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะหรือคลิกที่ชื่อบุคคลเพื่อเขียนบนกระดานข้อความได้โดยตรงอีกด้วย

การเปลี่ยนว่าคุณจะเห็นการอัปเดตใดบ้าง

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิก มีอะไรใหม่

 3. แตะหรือคลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ มีอะไรใหม่ แล้วเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเห็นส่วน 'มีอะไรใหม่' จะแสดงลักษณะการแจ้งให้ทราบจากเครือข่ายสังคมที่ระบุ

การปักหมุดบุคคลเพื่อดูการอัปเดตได้ทันทีจากหน้าจอเริ่ม

การปักหมุดบุคคลที่หน้าจอเริ่มเพื่อดูรูปภาพและการอัปเดตใหม่ๆ โดยไม่ต้องเปิดแอป นอกจากนี้ยังเป็นทางลัดที่เป็นประโยชน์ในการส่งอีเมล เริ่มการพูดคุย และอื่นๆ กับคนเหล่านั้น

วิธีการมีดังนี้

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้ใส่ชื่อของที่ติดต่อที่คุณต้องการปักหมุด คุณจะเห็นรายชื่อที่ติดต่อในขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกรายการที่คุณต้องการ

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 4. แตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม แล้วใส่ชื่อเล่นถ้าคุณต้องการ จากนั้นแตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแอปเชื่อมต่อบุคคล

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับแอปเชื่อมต่อบุคคล

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้

Home

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ไปที่จุดเริ่มต้นของรายการที่ติดต่อ

กดแป้นนี้

Page Down

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ไปข้างหน้าในรายการที่ติดต่อ

กดแป้นนี้

Page up

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้อนกลับในรายการที่ติดต่อ

กดแป้นนี้

End

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ไปที่จุดสุดท้ายของรายการที่ติดต่อ