วิธีใช้แอปรูปถ่ายของ Windows

คุณสามารถใช้แอปรูปถ่ายเพื่อดูหรือแก้ไขรูปถ่ายและวิดีโอในไลบรารีรูปภาพของคุณและใน OneDrive และสามารถใช้เพื่อนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ แอปรูปถ่ายจะมีตัวเลือกการแก้ไขมากมายเพื่อปรับปรุงรูปถ่ายของคุณ เริ่มตั้งแต่การแก้ไขโดยอัตโนมัติจนถึงการปรับแต่งขั้นสูง หลังจากที่คุณแก้ไขรูปถ่ายและวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนและครอบครัวได้โดยไม่จำเป็นต้องออกจากแอป

แอปนี้มีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับแต่งรูปถ่ายของคุณ แต่ถ้าคุณสนใจการแก้ไขขั้นสูงหรือการทำงานกับเมตาดาต้า ให้ค้นหาแอปแก้ไขรูปถ่ายอื่นๆ ใน Windows Store ในพีซีของคุณ อีกทางเลือกหนึ่งคือให้ดาวน์โหลด Photo Gallery โปรดทราบว่า Photo Gallery ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Windows RT 8.1

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายรูปและวิดีโอ ให้ดูที่ วิธีใช้แอปกล้องและเว็บแคม และ แอปภาพยนตร์ประทับใจของ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

การเปิดแอปรูปถ่าย

วิธีการเปิดแอปรูปถ่ายนั้นมีอยู่ด้วยกันสองสามวิธี

ถ้าคุณอยู่ที่หน้าจอเริ่ม

แตะหรือคลิกไทล์ 'รูปถ่าย'

ถ้าคุณกำลังใช้แอปอื่นหรืออยู่ที่เดสก์ท็อป

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า รูปถ่าย ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก รูปถ่าย ในผลลัพธ์

ถ้าคุณใช้ File Explorer

 1. ไปที่รูปถ่ายที่คุณต้องการดูในแอปรูปถ่าย

 2. คลิกขวาหรือกดค้างไว้ แตะหรือคลิก เปิดด้วย แล้วแตะหรือคลิก รูปถ่าย

ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแอปที่จะใช้เปิดรูปถ่ายของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ดูที่ การเลือกแอปที่ Windows ใช้ตามค่าเริ่มต้น

การดูรูปถ่ายและวิดีโอในแอปรูปถ่าย

แอปรูปถ่ายจะแสดงรูปถ่ายและวิดีโอที่อยู่ในไลบรารีรูปภาพในพีซีของคุณและใน OneDrive ไลบรารีรูปภาพเป็นโฟลเดอร์รูปภาพหลักของคุณ แต่สามารถรวมถึงไดรฟ์ภายนอก โฟลเดอร์บนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน และโฟลเดอร์อื่นๆ ในพีซีของคุณได้อีกด้วย

เมื่อต้องการดูแฟ้มใน OneDrive

 1. เปิดแอปรูปถ่าย

 2. แตะหรือคลิก ไลบรารีรูปภาพ ที่มุมบนซ้าย แล้วแตะหรือคลิก OneDrive

หมายเหตุ

 • คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เพื่อดูแฟ้ม OneDrive ของคุณ

เมื่อต้องการดูแฟ้มจากไลบรารีรูปภาพ

 1. เปิดแอปรูปถ่าย

 2. แตะหรือคลิก OneDrive ที่มุมบนซ้าย แล้วแตะหรือคลิก ไลบรารีรูปภาพ

ถ้าคุณไม่เห็นรูปถ่ายบางรูปหรือวิดีโอบางเรื่องในแอป ให้ดูที่ ส่วนการแก้ไขปัญหา เพื่อขอความช่วยเหลือ

การนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ

 1. ต่อกล้อง โทรศัพท์ หรือไดรฟ์ภายนอกกับพีซีของคุณ

 2. เปิดแอปรูปถ่าย

 3. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในโปรแกรม)
 4. แตะหรือคลิก นำเข้า

  ถ้าคุณมีปัญหาหรือต้องการนำเข้าจากดีวีดี ให้ดูที่ การนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอจากกล้อง โทรศัพท์ หรือดีวีดี

 5. แตะหรือคลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการนำเข้า

 6. แอปจะค้นหารูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมดที่ยังไม่เคยนำเข้ามาก่อน แล้วเลือกแฟ้มเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณสามารถปัดนิ้วลงหรือคลิกที่รูปถ่ายและวิดีโอแต่ละรายการที่คุณต้องการนำเข้า หรือแตะหรือคลิก เลือกทั้งหมด

รูปถ่ายและวิดีโอจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' ภายในชื่อโฟลเดอร์ที่เป็นวันที่ที่แฟ้มถูกนำเข้า

การแก้ไขรูปถ่ายและวิดีโอ

เมื่อต้องการครอบตัดรูปถ่าย

 1. เปิดรูปถ่ายที่คุณต้องการครอบตัด

 2. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในโปรแกรม)
 3. แตะหรือคลิก ครอบตัด

 4. แตะหรือคลิก อัตราส่วนกว้างยาว แล้วเลือกจากตัวเลือกปัจจุบันหรือลากเส้นขอบไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 5. แตะหรือคลิก นำไปใช้

 6. บันทึกรูปถ่ายที่ครอบตัดแล้ว คุณสามารถปรับปรุงรูปถ่ายต้นฉบับหรือบันทึกสำเนาที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้

เมื่อต้องการหมุนรูปถ่าย

 1. เปิดรูปถ่ายที่คุณต้องการหมุน

 2. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในโปรแกรม)
 3. แตะหรือคลิก หมุน รูปถ่ายจะหมุน 90 องศาตามเข็มนาฬิกา เมื่อแตะหรือคลิกแต่ละครั้งจะเป็นการหมุนไปอีก 90 องศา

รูปถ่ายดังกล่าวจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถหมุนวิดีโอในแอปรูปถ่ายได้

เมื่อต้องการแก้ไขรูปถ่าย

 1. ในแอปรูปถ่าย ให้เปิดรูปถ่ายที่คุณต้องการแก้ไข

 2. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในโปรแกรม)
 3. แตะหรือคลิก แก้ไข

 4. แตะหรือคลิกประเภททางด้านซ้าย เช่น แก้ไขอัตโนมัติ หรือ แสง ตัวเลือกการแก้ไขของประเภทนั้นจะปรากฏทางด้านขวาของรูปถ่าย

 5. แตะหรือคลิกตัวเลือกทางด้านขวา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกแต่ละตัว ให้ดูที่ การแก้ไขรูปถ่ายและวิดีโอ

 6. เลือกตัวเลือกใหม่จนกว่าคุณจะแก้ไขเสร็จสิ้น

 7. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในโปรแกรม)
 8. บันทึกรูปถ่ายที่แก้ไขแล้ว คุณสามารถปรับปรุงรูปถ่ายต้นฉบับหรือบันทึกสำเนาที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้

การตัดแต่งวิดีโอ

 1. ในแอปรูปถ่าย ให้เปิดวิดีโอที่คุณต้องการตัดให้สั้นลง

 2. ปัดนิ้วไปทางขวาหรือคลิกลูกศรทางซ้ายของหน้าจอเพื่อไล่ดูรูปถ่ายและวิดีโอล่าสุดของคุณ ปัดนิ้วหรือคลิกลูกศรไปเรื่อยๆ จนพบวิดีโอที่คุณต้องการ

 3. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในโปรแกรม)
 4. แตะหรือคลิก ตัดแต่ง แล้วย้ายที่จับทางปลายซ้ายหรือขวาของเส้นเวลาไปยังจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดใหม่

 5. แตะหรือคลิก บันทึกสำเนา

การลบรูปถ่ายหรือวิดีโอ

 1. ในแอปรูปถ่าย ให้ไปที่โฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการลบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังดูรายการรูปถ่ายและวิดีโอ ให้ปัดนิ้วลงหรือคลิกขวาที่แฟ้มที่คุณต้องการลบ คุณยังสามารถแตะหรือคลิก เลือกทั้งหมด

  • ถ้าคุณเปิดรูปถ่ายหรือวิดีโอ ให้ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างหรือคลิกขวาเพื่อดูคำสั่งของแอป

 3. แตะหรือคลิก ลบ

นอกจากนี้ คุณสามารถลบรูปถ่ายโดยใช้แอปกล้อง แอป OneDrive หรือ File Explorer

การจัดระเบียบแฟ้มและโฟลเดอร์

คุณสามารถใช้แอปรูปถ่ายในการจัดระเบียบขั้นพื้นฐาน เช่น การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และย้าย เปลี่ยนชื่อ และลบแฟ้ม สำหรับงาน เช่น การจัดระเบียบแฟ้มในหลายโฟลเดอร์ และการเปลี่ยนการตั้งค่าขั้นสูง แนะนำให้ใช้ File Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ File Explorer ให้ดูที่ วิธีทำงานกับแฟ้มและโฟลเดอร์

เมื่อใช้แอปรูปถ่ายในการจัดระเบียบแฟ้ม คุณจะต้องอยู่ในมุมมองรายการ ถ้าคุณเปิดรูปถ่ายหรือวิดีโอและต้องการทำบางสิ่ง เช่น การเปลี่ยนชื่อหรือย้าย ให้ใช้ลูกศรย้อนกลับ แล้วปัดนิ้วขึ้นหรือคลิกขวาเพื่อดูคำสั่งเหล่านั้น

เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

 1. ในแอปรูปถ่าย ให้ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์

 2. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในโปรแกรม)
 3. แตะหรือคลิก โฟลเดอร์ใหม่

 4. ใส่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วแตะหรือคลิก สร้าง

เมื่อต้องการตัด คัดลอก วาง เปลี่ยนชื่อ หรือลบแฟ้ม

 1. ในแอปรูปถ่าย ให้ไปที่โฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการจัดระเบียบ

 2. เลือกแฟ้ม

 3. แตะหรือคลิกคำสั่งที่คุณต้องการใช้

 4. ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • สำหรับการ ตัด หรือ คัดลอก ให้ไปที่ตำแหน่งใหม่ที่คุณต้องการวางแฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วแตะหรือคลิก วาง

  • สำหรับการ เปลี่ยนชื่อ ให้ใส่ชื่อแฟ้มใหม่ แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนชื่อ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ครั้งละหนึ่งแฟ้มเท่านั้น)

  • สำหรับการ ลบ ให้แตะหรือคลิก ลบ

ปรับแต่งไทล์รูปถ่ายบนหน้าจอเริ่ม

เมื่อต้องการใช้รูปถ่ายของคุณเองบนไทล์

 1. เปิดแอปรูปถ่าย

 2. ไปที่รูปถ่ายที่คุณต้องการใช้บนไทล์ แล้วแตะหรือคลิกเพื่อเปิดรูปถ่ายนั้น

 3. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในโปรแกรม)
 4. แตะหรือคลิก ตั้งค่าเป็น แล้วแตะหรือคลิก ไทล์รูปถ่าย

ในครั้งถัดไปที่คุณอยู่ในหน้าจอเริ่ม คุณจะเห็นรูปถ่ายเป็นพื้นหลังของไทล์รูปถ่าย แตะหรือคลิกรูปถ่ายเพื่อเปิดแอปรูปถ่าย

เมื่อต้องการสลับรูปถ่ายบนไทล์

เมื่อเปิดใช้คุณลักษณะนี้ ไทล์รูปถ่ายจะแสดงแบบหมุนวน 5 รูปจากรูปถ่ายที่เพิ่มล่าสุด 50 รูป

 1. เปิดแอปรูปถ่าย

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า)
 3. แตะหรือคลิก ตัวเลือก

 4. ตั้งค่า สลับรูปถ่ายบนไทล์รูปถ่าย เป็น เปิด

เมื่อต้องการหยุดการแสดงรูปถ่ายบนไทล์

 1. ไปที่หน้าจอเริ่ม

 2. กดค้างไว้หรือคลิกขวาที่ไทล์รูปถ่าย

 3. แตะหรือคลิก ปิดไทล์รายงานสด

แสดงรูปถ่ายบนหน้าจอเมื่อล็อกหรือเป็นรหัสผ่านรูปภาพ

หน้าจอเมื่อล็อก คือหน้าจอที่คุณเห็นเมื่อล็อกพีซี (หรือเมื่อพีซีล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณไม่ได้ใช้สักพักหนึ่ง) คุณสามารถเพิ่มรูปถ่ายของบุตรหลาน สัตว์เลี้ยง และวันหยุดที่คุณชื่นชอบ หรือแม้แต่สร้างการนำเสนอภาพนิ่งเพื่อสับเปลี่ยนการแสดงรูปภาพจำนวนมากบนหน้าจอเมื่อล็อกของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้รูปถ่ายเป็นรหัสผ่านรูปภาพ ซึ่งเป็นวิธีลงชื่อเข้าใช้ที่สนุกวิธีหนึ่ง

เมื่อต้องการตั้งรูปถ่ายเป็นหน้าจอเมื่อล็อก

 1. เปิดแอปรูปถ่าย

 2. ไปที่รูปถ่ายที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะหรือคลิกเพื่อเปิด

 3. (ไม่จำเป็น) ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อครอบตัดรูปถ่ายให้พอดีกับหน้าจอเมื่อล็อก

  1. แตะหรือคลิก ครอบตัด

  2. แตะหรือคลิก อัตราส่วน แล้วแตะหรือคลิก หน้าจอเมื่อล็อก คุณจะเห็นสี่เหลี่ยมที่แสดงส่วนของรูปภาพที่จะแสดงบนหน้าจอเมื่อล็อก

  3. ย้ายรูปถ่ายเพื่อแสดงส่วนที่คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าจอเมื่อล็อก แล้วแตะหรือคลิก นำไปใช้

  4. บันทึกรูปถ่าย

 4. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในโปรแกรม)
 5. แตะหรือคลิก ตั้งค่าเป็น แล้วแตะหรือคลิก หน้าจอเมื่อล็อก

เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง

 1. เปิดแอปรูปถ่าย

 2. ไปที่โฟลเดอร์ที่มีรูปถ่ายที่คุณต้องการใช้ในการนำเสนอภาพนิ่ง

 3. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในโปรแกรม)
 4. แตะหรือคลิก การนำเสนอภาพนิ่ง แอปจะแสดงรูปถ่ายในโฟลเดอร์สับเปลี่ยนกันไป

นอกจากนี้ คุณสามารถเล่นการนำเสนอภาพนิ่งบนไทล์รูปถ่ายหรือบนหน้าจอเมื่อล็อกได้

การแบ่งปันรูปถ่าย วิดีโอ และภาพแบบพาโนรามา

คุณมีตัวเลือกสองสามอย่างในการแบ่งปันจากแอปรูปถ่ายขึ้นอยู่กับว่าภาพเหล่านั้นถูกจัดเก็บอยู่ที่ใด คุณจะสามารถแบ่งปันรูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมดในแอปรูปถ่ายโดยใช้แอปใดก็ได้ที่มีอยู่ในทางลัดการแบ่งปัน เช่น แอปจดหมาย สำหรับแฟ้มที่จัดเก็บใน OneDrive คุณสามารถเลือกที่จะส่งคำเชิญเพื่อให้สิทธิแก่บุคคลที่เฉพาะเจาะจงให้เห็นแฟ้มเหล่านั้น หรือรับการเชื่อมโยงเพื่อแบ่งปันกับกลุ่มผู้ชมที่กว้างขึ้น

การแบ่งปันรูปถ่ายและวิดีโอใน OneDrive ของคุณ

 1. ในแอปรูปถ่าย ให้ปัดนิ้วลงหรือคลิกขวาที่แฟ้มและโฟลเดอร์เพื่อเลือก

 2. แตะหรือคลิก แบ่งปัน

 3. เมื่อต้องการแบ่งปันกับบุคคลหรือกลุ่ม ให้เลือก เชิญบุคคล เมื่อต้องการแบ่งปันกับบุคคลจำนวนมากที่คุณอาจไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว ให้เลือก รับการเชื่อมโยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปัน ให้ดูที่ OneDrive: FAQ

การแบ่งปันรูปถ่ายและวิดีโอจากไลบรารีรูปภาพ

คุณสามารถแบ่งปันรูปถ่ายใน OneDrive ของคุณด้วยวิธีนี้เช่นกัน

 1. ในแอปรูปถ่าย ให้ไปที่โฟลเดอร์ที่มีรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการแบ่งปัน

 2. ปัดนิ้วลงหรือคลิกขวาที่รูปถ่ายหรือวิดีโอแต่ละรายการที่คุณต้องการแบ่งปัน นอกจากนี้ คุณสามารถเปิดรูปภาพหรือวิดีโอแต่ละรายการได้

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ แบ่งปัน
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก แบ่งปัน)
 4. แตะหรือคลิกแอปที่คุณต้องการแบ่งปันด้วย แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เคล็ดลับ

 • คุณจะส่งคำเชิญหรือรับการเชื่อมโยงได้ก็ต่อเมื่อคุณมี Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ติดตั้ง Windows 8.1 Update (KB 2919355)

ถ้าคุณเห็นข้อความ "ขออภัย มีปัญหาเกิดขึ้น"

ถ้าคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ขออภัย มีปัญหาเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการปรับรุ่นที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการคืนค่าไลบรารีเริ่มต้น ถ้าแอปยังไม่ทำงานหลังจากลองวิธีนี้ ให้ดูที่เพจชุมชนเกี่ยวกับเพลง รูปถ่าย และวิดีโอในฟอรั่ม Windows เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่เป็นไปได้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก File Explorer ในผลลัพธ์

 3. แตะหรือคลิกแท็บ มุมมอง

 4. แตะหรือคลิก บานหน้าต่างนำทาง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือก แสดงไลบรารี อยู่

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้แตะหรือคลิกโฟลเดอร์ ไลบรารี แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

 6. แตะหรือคลิก คืนค่าเริ่มต้น

 7. แตะหรือคลิก ตกลง

ถ้าคุณไม่เห็นรูปถ่ายและวิดีโอที่คาดไว้

มีอยู่สองสามเหตุผลที่รูปถ่ายและวิดีโอที่คาดว่าจะเห็นในแอปรูปถ่ายไม่ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้มของคุณไม่อยู่ในไลบรารีรูปภาพ แอปรูปถ่ายจะไม่พบแฟ้มเหล่านั้น คุณสามารถลองใช้วิธีการสองสามอย่างต่อไปนี้เพื่อให้คุณเห็นแฟ้มเหล่านั้นในแอป

ย้ายแฟ้มไปยังไลบรารีรูปภาพ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก File Explorer ในผลลัพธ์

 3. เรียกดูโฟลเดอร์ที่มีรูปถ่ายของคุณอยู่ (ถ้าแฟ้มของคุณอยู่บนไดรฟ์ภายนอก ให้เชื่อมต่อไดรฟ์นั้นกับพีซี)

 4. แตะหรือคลิกเมนู แฟ้ม แล้วแตะหรือคลิก เปิดหน้าต่างใหม่

 5. ลากหรือคัดลอกโฟลเดอร์หรือรูปถ่ายที่คุณต้องการเห็นในแอปรูปถ่ายจากโฟลเดอร์ดั้งเดิมไปยังโฟลเดอร์ 'รูปภาพ'

เพิ่มแฟ้ม โฟลเดอร์ และไดรฟ์ไปยังไลบรารีรูปภาพ

ถ้าคุณมีรูปถ่ายอยู่ในโฟลเดอร์หรือไดรฟ์อื่น และไม่ต้องการย้ายรูปถ่ายดังกล่าวไปยังโฟลเดอร์รูปภาพ คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์หรือไดรฟ์เหล่านั้นไว้ในไลบรารีรูปภาพได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีดำเนินการ ให้ดูที่ "ฉันจะเพิ่มโฟลเดอร์ในไลบรารีได้อย่างไร" ใน ไลบรารี: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงรูปขนาดย่อจากไลบรารีรูปภาพ

ถ้าคุณปรับรุ่นจาก Windows รุ่นก่อนหน้า แฟ้มรูปขนาดย่อของคุณอาจไม่แสดงในแอปรูปถ่าย คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้ในการทำให้รูปขนาดย่อปรากฏได้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก File Explorer ในผลลัพธ์

 3. แตะหรือคลิกแท็บ มุมมอง

 4. แตะหรือคลิก ตัวเลือก แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนตัวเลือกโฟลเดอร์และการค้นหา

 5. แตะหรือคลิก ดู และลบเครื่องหมายถูกถัดจาก แสดงไอคอนเสมอ ไม่ใช่รูปขนาดย่อ

 6. แตะหรือคลิก ตกลง

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นรูปถ่ายจาก Facebook, Flickr หรือไดรฟ์อื่นๆ ในแอปรูปถ่าย

แอปรูปถ่ายสำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อกับ Facebook หรือ Flickr

ค้นหาคำตอบในชุมชนของ Microsoft

ถ้าข้อเสนอแนะในที่นี้แก้ไขปัญหาของคุณไม่ได้ ให้ตรวจสอบเพจชุมชนเกี่ยวกับเพลง รูปถ่าย และวิดีโอในฟอรั่ม Windows เพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้อื่นอาจพบเหมือนกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่