การใช้บัญชีอีเมลผ่าน POP ใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1

แอปจดหมายที่มาพร้อมกับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 ไม่สนับสนุนการเพิ่มบัญชีอีเมลที่ใช้ POP (Post Office Protocol) นี่คือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้สามารถดาวน์โหลดอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์มายังพีซีของคุณได้ ถ้าบัญชีอีเมลของคุณใช้ POP และคุณต้องการเข้าถึงบัญชีดังกล่าวบนพีซีของคุณ คุณมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการใช้แอปจดหมายและทำให้บัญชีของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลและสอบถามว่าสามารถเปลี่ยนบัญชีของคุณให้ใช้ IMAP (Internet Message Access Protocol) หรือ EAS (Exchange ActiveSync) ได้หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงนี้มีประโยชน์มากถ้าคุณต้องการรับอีเมลได้หลายช่องทาง (โทรศัพท์ พีซีส่วนบุคคล พีซีในที่ทำงาน เป็นต้น) เนื่องจากโพรโทคอลดังกล่าวสามารถใช้งานได้ดีกว่า POP ในการติดตามข้อความใหม่ ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน และข้อความที่ลบแล้ว อีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อความของคุณโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย ผู้ให้บริการบางรายอาจคิดค่าบริการเพิ่มสำหรับการเปลี่ยน ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะเปลี่ยน

    หมายเหตุ

    • ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2013 Google จะไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อ EAS (Exchange ActiveSync) แบบใหม่สำหรับการใช้งานในบางกรณีอีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการซิงค์บริการของ Google กับ Windows

  • คุณสามารถส่งและรับอีเมลจากบัญชี POP โดยใช้ Outlook ได้ฟรีเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ Windows RT 8.1

  • คุณสามารถใช้บัญชี Outlook.com ในการส่งและรับอีเมลจากบัญชีอื่น(แม้แต่บัญชีที่ใช้ POP) จากนั้นเพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณลงในแอปจดหมายเพื่ออ่านและส่งอีเมลจากบัญชี POP

  • ใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการบัญชีอีเมลเพื่อรับข้อความของคุณ เช่น ถ้าบัญชีอีเมลเป็นของ Contoso ให้ไปที่ www.contoso.com และลงชื่อเข้าใช้

  • ค้นหาแอปใน Windows Store ที่สนับสนุนการเพิ่มบัญชีอีเมลที่ใช้ POP

ถ้าคุณต้องการใช้แอปจดหมาย และเต็มใจที่จะเปลี่ยนไปใช้บัญชีอีเมลบัญชีใหม่ คุณสามารถหยุดใช้บัญชีก่อนหน้าของคุณ แล้วเริ่มใช้บัญชีอีเมลบนเว็บ เช่น Outlook.com หรือ Yahoo! ได้ ถ้าข้อความจากบัญชีเดิมถูกบันทึกไว้ในพีซีของคุณ และคุณต้องการรับข้อความเหล่านั้นในบัญชีใหม่ คุณสามารถลงทะเบียนใช้งานบัญชี Outlook.com แล้วใช้ Mail Migration Add-on เพื่อเพิ่มข้อความเหล่านั้นได้ เมื่อคุณย้ายไปที่บัญชีบนเว็บใหม่ คุณสามารถเพิ่มบัญชีดังกล่าวลงในแอปจดหมายได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่