การฉายภาพไปยังจอแสดงผลแบบไร้สายด้วย Miracast

Miracast คือเทคโนโลยีไร้สายที่พีซีใช้ในการฉายภาพหน้าจอไปยังทีวี โปรเจคเตอร์ และเครื่องเล่นสื่อแบบสตรีมที่รองรับ Miracast ด้วยเช่นกัน คุณสามารถใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณกำลังทำในพีซี นำเสนอการแสดงภาพนิ่ง หรือแม้แต่เล่นเกมโปรดบนหน้าจอขนาดใหญ่

การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม

ถ้าพีซีของคุณมาพร้อมกับ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 และจอแสดงผลแบบไร้สายของคุณรองรับ Miracast คุณก็สามารถเพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สายดังกล่าวไว้ที่พีซีของคุณเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มการฉายภาพได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปรับรุ่นพีซีจาก Windows รุ่นเก่า คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณรองรับ Miracast และพร้อมสำหรับการฉายภาพ นอกจากนี้ ถ้าจอแสดงผลที่คุณจะฉายภาพไม่รองรับ Miracast คุณจะต้องตั้งค่าจอแสดงผลดังกล่าวด้วยการเพิ่มชุดฮาร์ดแวร์พิเศษก่อนจึงจะเริ่มการฉายภาพได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการจัดเตรียมพีซีที่ปรับรุ่นเพื่อให้พร้อมสำหรับการฉายภาพ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณรองรับ Miracast และมีโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในการฉายภาพ

ตรวจสอบว่าพีซีของคุณรองรับ Miracast หรือไม่

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ อุปกรณ์
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก อุปกรณ์)

 2. แตะหรือคลิก แสดงผล ถ้าคุณเห็น เพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สาย แสดงว่าพีซีของคุณรองรับ Miracast

  การเชื่อมโยงสำหรับการเพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สายเพื่อการฉายภาพ

  ถ้าพีซีของคุณไม่รองรับ Miracast คุณอาจพยายามฉายภาพผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่อจอภาพที่สองหรือโปรเจคเตอร์

การรับโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุดสำหรับพีซี

โปรแกรมควบคุมคือซอฟต์แวร์ที่อุปกรณ์ใช้ในการทำงานร่วมกับพีซีของคุณ ถ้าคุณปรับรุ่นพีซีจาก Windows รุ่นเก่า คุณควรหาโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับพีซีของคุณ โดยสามารถดำเนินการได้สองวิธี ดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Windows Update ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญและแบบเลือกได้ทั้งหมดสำหรับพีซีของคุณแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Windows Update: คำถามที่ถามบ่อย

 • ตรวจสอบเพจสนับสนุนของเว็บไซต์ผู้ผลิตพีซีของคุณแล้วติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตัวเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุม

เมื่อต้องการตั้งค่าจอแสดงผลที่ไม่รองรับ Miracast

ถ้าอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้ในการฉายภาพไม่รองรับ Miracast คุณจะต้องใช้อะแดปเตอร์ Miracast (บางครั้งเรียกว่า ดองเกิล) ที่จะใช้เสียบเข้ากับพอร์ต HDMI ที่อุปกรณ์แสดงผลของคุณ อะแดปเตอร์ดังกล่าวจะช่วยให้พีซีสามารถสื่อสารแบบไร้สายกับอุปกรณ์แสดงผลได้

มีผู้ผลิตหลายรายที่นำเสนออะแดปเตอร์ Miracast เช่น ActiontecScreenBeam Pro Wireless Display Receiver และ NetGearPush2TV (PTV3000) Wireless Display Adapter ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อต่ออะแดปเตอร์

นอกจากนี้ คุณควรปรับปรุงเฟิร์มแวร์ในอะแดปเตอร์ของคุณด้วย โดยไปที่ส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์ผู้ผลิต ค้นหาอุปกรณ์เฉพาะของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำในการดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์ดังกล่าว คุณยังสามารถตรวจสอบ Windows Store เพื่อดูว่ามีแอปที่จะสามารถใช้ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ในอะแดปเตอร์ของคุณหรือไม่

การเพิ่มจอแสดงผลเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อพีซีและจอแสดงผลของคุณพร้อมสำหรับการฉายภาพแล้ว คุณจะต้องเพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สายในพีซีของคุณ อุปกรณ์ทั้งสองจะต้องอยู่ภายในรัศมีทำการ กล่าวคือต้องอยู่ภายในห้องเดียวกัน

เมื่อต้องการเพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สายที่พีซีของคุณ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ อุปกรณ์
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก อุปกรณ์)

 2. แตะหรือคลิก แสดงผล แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สาย

 3. เลือกจอแสดงผลแบบไร้สายในรายการอุปกรณ์ที่พบ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การฉายภาพหน้าจอของคุณไปที่จอแสดงผลแบบไร้สาย

หลังจากเพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สายกับพีซีของคุณแล้ว คุณสามารถฉายภาพหน้าจอของคุณไปที่จอแสดงผลแบบไร้สาย และเปลี่ยนสิ่งที่คุณเห็นในแต่ละหน้าจอได้

เมื่อต้องการฉายภาพหน้าจอของคุณ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ อุปกรณ์
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก อุปกรณ์)

 2. แตะหรือคลิก แสดงผล แล้วแตะหรือคลิกจอแสดงผลแบบไร้สายที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเลือกสิ่งที่คุณเห็นในแต่ละหน้าจอ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ อุปกรณ์
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก อุปกรณ์)

 2. แตะหรือคลิก แสดงผล แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เฉพาะหน้าจอพีซีเท่านั้น คุณจะเห็นทุกอย่างในพีซี (เมื่อคุณเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น ยกเลิกการเชื่อมต่อ)

  • ทำสำเนา คุณจะเห็นสิ่งเดียวกันในทั้งสองหน้าจอ

  • ขยาย คุณจะเห็นทุกอย่างกระจายอยู่ในทั้งสองหน้าจอ และคุณสามารถลากและย้ายรายการระหว่างหน้าจอทั้งสอง

  • เฉพาะหน้าจอที่สอง คุณจะเห็นทุกอย่างในหน้าจอที่เชื่อมต่อ อีกหน้าจอหนึ่งของคุณจะเป็นจอว่าง

การยกเลิกการเชื่อมต่อจากจอแสดงผลแบบไร้สาย

ถ้าคุณย้ายพีซีของคุณออกไปนอกรัศมีทำการของจอแสดงผลแบบไร้สาย (เช่น ไปยังห้องอื่น) หรือถ้าคุณทำให้พีซีเข้าสู่โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต อุปกรณ์ทั้งสองจะยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างกัน คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบไร้สายด้วยตนเองได้เช่นกัน

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ อุปกรณ์
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก อุปกรณ์)

 2. แตะหรือคลิก แสดงผล แล้วแตะหรือคลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ

การแก้ไขปัญหา

คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับพีซีของคุณ รวมถึงเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับจอแสดงผลแบบไร้สายหรืออะแดปเตอร์ Miracast สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมควบคุมในพีซีของคุณ ให้ดูที่ การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุม เมื่อต้องการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ในอะแดปเตอร์หรือจอแสดงผลแบบไร้สาย ให้ไปที่ส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์ผู้ผลิต ค้นหาอุปกรณ์เฉพาะของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำในการดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์ดังกล่าว นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบ Windows Store เพื่อดูว่ามีแอปจากผู้ผลิตจอแสดงผลแบบไร้สายหรืออะแดปเตอร์ Miracast ที่ปรับปรุงเฟิร์มแวร์แล้วหรือไม่

ต่อไปนี้คือขั้นตอนเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยที่คุณลองทำได้ถ้ายังคงพบปัญหาอยู่

แสดงทั้งหมด

ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่มหรือเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบไร้สายได้

ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่มอะแดปเตอร์หรือจอแสดงผลแบบไร้สาย ให้รอจนกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะพร้อมแล้วลองอีกครั้ง ถ้าไม่ได้ผล ให้ลองเริ่มต้นระบบพีซี อะแดปเตอร์ หรือจอแสดงผลแบบไร้สายใหม่

ถ้าพีซีไม่เชื่อมต่อกับจอแสดงผล ให้ลองเอาออกแล้วเพิ่มใหม่

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก อุปกรณ์

 3. แตะหรือคลิกจอแสดงผลแบบไร้สาย แล้วแตะหรือคลิก เอาอุปกรณ์ออก

 4. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ อุปกรณ์
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก อุปกรณ์)

 5. แตะหรือคลิก แสดงผล แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สาย

 6. เลือกจอแสดงผลแบบไร้สายในรายการอุปกรณ์ที่พบ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ถ้าข้อความบนจอแสดงผลของคุณพร่ามัวหรือภาพติดๆ ขัดๆ

ให้ลองเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอในพีซีของคุณ

หมายเหตุ

 • การฉายภาพเกมแอคชันที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปที่จอแสดงผลแบบไร้สายอาจได้ผลที่ไม่ดีนัก

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ความละเอียดของหน้าจอ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าการแสดงผล

 3. ใช้แถบเลื่อน ความละเอียด เพื่อเลือกความละเอียดของหน้าจอเป็นแบบอื่น

ถ้ายังคงมีการเล่นเสียงในพีซีของคุณ

ขั้นแรก ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อจอแสดงผลแล้วเชื่อมต่อใหม่ จากนั้น ตรวจสอบว่ามีการเลือกจอแสดงผลดังกล่าวเป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นของคุณหรือไม่

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า เสียง ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก เสียง

 3. แตะหรือคลิก เล่น แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกจอแสดงผล Miracast แบบไร้สายไว้เป็นอุปกรณ์เริ่มต้นของคุณ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาด้านเสียง ให้ดูที่ ไม่มีเสียงใน Windows

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่