โปรแกรมอ่านของ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

โปรแกรมอ่านช่วยให้คุณสามารถเปิดและดูแฟ้ม PDF, XPS และ TIFF ได้ โปรแกรมอ่านช่วยให้คุณสามารถค้นหาคำหรือวลี จดบันทึก กรอกฟอร์ม และพิมพ์หรือแบ่งปันแฟ้มได้ ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมอ่าน

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเปิดแฟ้มได้อย่างไร

โดยปกติแล้ว ถ้าคุณพยายามเปิดแฟ้ม PDF, XPS หรือ TIFF แฟ้มดังกล่าวจะเปิดในโปรแกรมอ่านโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถตั้งค่าโปรแกรมอ่านเป็นแอปเริ่มต้นสำหรับแฟ้มชนิดดังกล่าวได้ (เราจะแสดงวิธีดำเนินการดังกล่าวได้ในส่วนถัดไป)

ถ้าโปรแกรมอ่านเปิดอยู่แล้วและคุณต้องการเปิดแฟ้ม วิธีการมีดังนี้

 1. แตะหรือคลิก เรียกดู

  ถ้าคุณไม่เห็น 'เรียกดู' ให้ปัดนิ้วขึ้นจากขอบล่างหรือคลิกขวาภายในแอป แล้วแตะหรือคลิกปุ่ม เปิดแฟ้มอื่น ปุ่ม 'เปิดแฟ้มอื่น'

  ถ้าคุณต้องการปิดแฟ้มปัจจุบันแล้วเปิดแฟ้มใหม่ ให้แตะหรือคลิก เปิดแฟ้ม แล้วแตะหรือคลิก เรียกดู ถ้าคุณต้องการให้แฟ้มปัจจุบันเปิดอยู่และเปิดอีกแฟ้มในเวลาเดียวกัน ให้แตะหรือคลิก เปิดแฟ้มในแท็บใหม่ แล้วแตะหรือคลิก เรียกดู (ตัวเลือกสำหรับเปิดแฟ้มในแท็บใหม่จะไม่พร้อมใช้งานหากคุณได้เปิดแฟ้มขึ้นมาแล้วห้ารายการ เนื่องจากโปรแกรมอ่านรองรับการเปิดแฟ้มในคราวเดียวเพียงห้ารายการเท่านั้น)

 2. เรียกดูโฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งที่จัดเก็บแฟ้มไว้

 3. แตะหรือคลิกแฟ้มเพื่อเลือก แล้วแตะหรือคลิก เปิด

หมายเหตุ

 • โปรแกรมอ่านสามารถเปิดแฟ้มในคราวเดียวได้เพียงห้าแฟ้มเท่านั้น ถ้าคุณได้เปิดแฟ้มไว้อยู่แล้วห้าแฟ้มและทำการเปิดอีกแฟ้ม โปรแกรมอ่านจะปิดแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งที่เปิดอยู่นั้น ถ้าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงแฟ้มที่โปรแกรมอ่านต้องการปิด คุณจะได้รับแจ้งให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ฉันจะทำให้แฟ้ม PDF, XPS หรือ TIFF เปิดในโปรแกรมอ่านตามค่าเริมต้นได้อย่างไร

ถ้าแฟ้ม PDF, XPS หรือ TIFF กำลังเปิดอยู่ในแอปอื่น คุณสามารถแจ้งให้ Windows ใช้โปรแกรมอ่านแทนได้ วิธีการมีดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี

 3. แตะหรือคลิก การค้นหาและแอป แล้วแตะหรือคลิก ค่าเริ่มต้น

 4. แตะหรือคลิก เลือกแอปเริ่มต้นตามชนิดแฟ้ม (คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อดูตัวเลือกนี้)

 5. ภายใต้ ชื่อ ให้เลื่อนลงจนกว่าคุณจะเห็น .pdf

 6. แตะหรือคลิกชื่อของแอปที่ปรากฏทางด้านขวาของ .pdf จากนั้นภายใต้ เลือกแอป ให้แตะหรือคลิก โปรแกรมอ่าน

 7. ให้ดำเนินการดังกล่าวซ้ำสำหรับแฟ้มแต่ละชนิดที่คุณต้องการเปิดในโปรแกรมอ่าน (เช่น .oxps, .xps หรือ .tiff)

ฉันจะสลับระหว่างแฟ้มที่เปิดอยู่ได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 2. แตะหรือคลิกแฟ้มที่คุณสลับไปใช้

ฉันจะดูแฟ้มสองแฟ้มแบบเคียงข้างกันได้อย่างไร

 1. เปิดแฟ้มแรก

 2. ปัดนิ้วขึ้นจากขอบล่างหรือคลิกขวาภายในแฟ้ม แตะหรือคลิกปุ่ม เปิดแฟ้มอื่น ปุ่ม 'เปิดแฟ้มอื่น' แล้วแตะหรือคลิก เปิดแฟ้มในแท็บใหม่
 3. ถ้าแฟ้มที่คุณต้องการเปิดแสดงอยู่ในรายการของแฟ้มที่เปิดล่าสุด ให้แตะหรือคลิกที่แฟ้มนั้น หรือมิฉะนั้นให้แตะหรือคลิก เรียกดู ไปที่โฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งที่จัดเก็บแฟ้มไว้ แตะหรือคลิกแฟ้มที่คุณต้องการเปิด แล้วแตะหรือคลิก เปิด

 4. ให้ปัดนิ้วขึ้นจากขอบล่างหรือคลิกขวาเพื่อแสดงรูปขนาดย่อของแฟ้มที่คุณเปิด

 5. กดค้างหรือคลิกขวาที่รูปขนาดย่อของอีกแฟ้ม แล้วแตะหรือคลิก เปิดในหน้าต่างใหม่ ทั้งสองแฟ้มจะแสดงแบบเคียงข้างกัน

ฉันจะพิมพ์แฟ้มได้อย่างไร

 1. เปิดแฟ้มที่คุณต้องการพิมพ์

 2. ปัดนิ้วขึ้นจากขอบล่างหรือคลิกขวาภายในแฟ้ม แล้วแตะหรือคลิก พิมพ์

 3. แตะหรือคลิกชื่อของเครื่องพิมพ์

  ถ้าคุณไม่เห็นรายชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ แต่คุณเห็นตัวเลือก เพิ่มเติม ให้แตะหรือคลิกตัวเลือกดังกล่าว แล้วดูว่าเครื่องพิมพ์ของคุณปรากฏขึ้นมาหรือไม่ ถ้าคุณยังไม่เห็นเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์

 4. ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก พิมพ์

ฉันจะไปยังหน้าที่ต้องการในแฟ้มได้อย่างไร

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • กรณีที่ใช้นิ้ว ให้บีบหน้าจอเพื่อแสดงรูปขนาดย่อของแต่ละหน้า (ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์ ให้กด Ctrl+เครื่องหมายลบ (-) จนกระทั่งเห็นรูปขนาดย่อของแต่ละหน้า) จากนั้นแตะหรือคลิกหน้าที่คุณต้องการไป

 • แตะหรือคลิกหมายเลขหน้าถ้ามีแสดงอยู่ที่มุมบนซ้าย (หรือกด Ctrl+G) แล้วใส่หมายเลขหน้าที่คุณต้องการไป

ฉันจะย่อหรือขยายได้อย่างไร

 • กรณีที่ใช้นิ้ว ให้กางหรือบีบหน้าจอจนกระทั่งแฟ้มมีขนาดตามที่คุณต้องการ (ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์ ให้กด Ctrl+เครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยาย หรือ Ctrl+เครื่องหมายลบ (-) เพื่อย่อ)

ฉันจะเปลี่ยนเค้าโครงเอกสารได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่โปรแกรมอ่านแสดงเอกสารที่คุณกำลังอ่านอยู่ได้ สิ่งนี้เป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนจำนวนของหน้าที่จะให้แสดงบนหน้าจอในคราวเดียว หรือในกรณีที่ต้องการสลับไปมาระหว่างการเลื่อนในแนวนอนและการเลื่อนในแนวตั้ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงการอ่านของเอกสารปัจจุบันหรือตั้งค่าเค้าโครงการอ่านเริ่มต้น เพื่อให้เอกสารที่คุณจะเปิดในครั้งต่อไปแสดงในรูปแบบที่คุณต้องการได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงการอ่านของเอกสารปัจจุบัน

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงทีละสองหน้า (และเลื่อนในแนวนอน) ให้แตะหรือคลิก สองหน้า

  • เมื่อต้องการแสดงทีละหน้า (และเลื่อนในแนวนอน) ให้แตะหรือคลิก หน้าเดียว

  • เมื่อต้องการแสดงทีละหน้า (และเลื่อนในแนวตั้ง) ให้แตะหรือคลิก ต่อเนื่อง

เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงการอ่านเริ่มต้น

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก ตัวเลือก

 3. ภายใต้ เค้าโครงเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิกตัวเลือกการแสดงที่คุณต้องการ

เอกสารที่คุณเปิดหลังจากตั้งค่าตัวเลือกนี้จะเปิดขึ้นในเค้าโครงที่คุณเลือกไว้

ฉันจะเพิ่มบันทึกย่อหรือเน้นข้อความได้อย่างไร

 1. แตะคำแรกที่คุณต้องการเน้น แล้วลากจุดจับส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของข้อความที่คุณต้องการเน้น ถ้าคุณจะเพิ่มบันทึกย่อ ให้เลือกข้อความที่จะให้บันทึกย่อไว้ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ลากผ่านข้อความเพื่อเลือก)

 2. แตะหรือคลิกภายในข้อความที่เลือก แล้วแตะหรือคลิก ไฮไลต์ หรือ เพิ่มบันทึก

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเน้นข้อความและเพิ่มบันทึกย่อได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้างให้สิทธิในการดำเนินการดังกล่าวกับคุณ เมื่อต้องการตรวจสอบสิทธิ ให้ปัดนิ้วขึ้นจากขอบล่างหรือคลิกขวาภายในแอป แตะหรือคลิก เพิ่มเติม แล้วแตะหรือคลิก ข้อมูล ภายใต้ สิทธิ ให้ดูว่ามีการเลือก เพิ่มบันทึกย่อและไฮไลต์ ไว้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เลือกไว้ คุณจะไม่สามารถเน้นข้อความหรือเพิ่มบันทึกย่อได้

ฉันจะคัดลอกข้อความได้อย่างไร

 1. แตะคำแรกที่คุณต้องการคัดลอก แล้วลากจุดจับส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของข้อความที่คุณต้องการคัดลอก (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ลากผ่านข้อความเพื่อเลือก)

 2. แตะหรือคลิกภายในข้อความที่เลือก แล้วแตะหรือคลิก คัดลอก

ฉันจะบันทึกแฟ้มได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แตะหรือคลิก บันทึก

  • แตะหรือคลิก บันทึกเป็น ใส่ชื่อแฟ้มที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

แฟ้มจะถูกบันทึกไว้ใน 'เอกสาร' ตามค่าเริ่มต้น

ฉันจะปิดแฟ้มได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

  รูปขนาดย่อของแฟ้มแต่ละรายการที่เปิดอยู่จะปรากฏอยู่ที่แนวด้านบนของหน้าจอ

 2. แตะหรือคลิก × ของแฟ้มแต่ละรายการที่คุณต้องการปิด

ฉันจะปิดโปรแกรมอ่านได้อย่างไร

 • ปัดนิ้วลงจากขอบบนของหน้าจอ แล้วลากหน้าต่างของโปรแกรมอ่านไปที่ด้านล่างของหน้าจอ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และดูวิดีโอที่แสดงวิธีดำเนินการนี้ ให้ดูที่ ฉันจะปิดแอปได้อย่างไร

  ถ้าคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ คุณสามารถปิดโปรแกรมอ่านได้ด้วยการกด Alt+F4

แป้นพิมพ์ลัดที่ฉันสามารถใช้กับโปรแกรมอ่านมีอะไรบ้าง

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
กดแป้นนี้

Ctrl+O

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดแฟ้มใหม่ (แทนที่แฟ้มที่เปิดอยู่ในขณะนี้ ถ้ามี)

กดแป้นนี้

Ctrl+T

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

เปิดแฟ้มในแท็บใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+P

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

พิมพ์แฟ้ม

กดแป้นนี้

Ctrl+เครื่องหมายบวก (+)

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ขยาย

กดแป้นนี้

Ctrl+เครื่องหมายลบ (‑)

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย่อ

กดแป้นนี้

Ctrl+R

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

หมุนเอกสารทวนเข็มนาฬิกา

กดแป้นนี้

F8

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับไปมาระหว่างเค้าโครงการอ่าน

กดแป้นนี้

Ctrl+F

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ค้นหาคำหรือวลี

กดแป้นนี้

Ctrl+G

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปที่หน้า

กดแป้นนี้

Ctrl+S

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

บันทึกแฟ้ม

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+S

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

บันทึกแฟ้มเป็นชื่ออื่น

กดแป้นนี้

Ctrl+W

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ปิดแฟ้ม

กดแป้นนี้

Ctrl+Tab หรือ Ctrl+Shift+Tab

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สลับไปมาระหว่างแฟ้มที่เปิดอยู่

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+Z
เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงคำสั่งของแอป

กดแป้นนี้

Shift+F10

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงเมนูของตัวเลือกสำหรับข้อความที่เลือก

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่