ทีวีและภาพยนตร์

Windows 8.1, Windows RT 8.1

บันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสด

ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม คุณจะสามารถจัดตารางเวลาและบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดและภาพยนตร์ลงบนพีซีของคุณได้

สิ่งที่ต้องใช้ในการเริ่มต้นมีดังนี้

 • Windows Media Center บนพีซีของคุณ Windows Media Center ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Windows RT หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใดอยู่ โปรดดูที่ ฉันมีระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใดอยู่

 • เครื่องรับสัญญาณทีวีเพื่อเชื่อมต่อกับพีซีของคุณ คุณสามารถหาซื้อทางออนไลน์หรือในร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • แหล่งสัญญาณทีวีจากเสาอากาศทีวีหรือการเชื่อมต่อเคเบิล

เชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณทีวีกับพีซีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งสัญญาณสามารถใช้ได้กับเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ เท่านี้คุณก็พร้อมดูและบันทึกรายการต่างๆ แล้ว

บันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสด

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)
  ป้อน Windows Media Center แล้วแตะหรือคลิก Windows Media Center

 2. เลื่อนไปที่ ทีวี แล้วแตะหรือคลิก รายการทีวีถ่ายทอดสด

 3. ถ้าต้องการเริ่มต้นบันทึกในขณะที่รายการกำลังออกอากาศ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม บันทึก ในตัวควบคุมการเล่น

ตั้งเวลาบันทึก

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)
  ป้อน Windows Media Center แล้วแตะหรือคลิก Windows Media Center

 2. เลื่อนไปที่ ทีวี แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา

 3. แตะหรือคลิกประเภทที่คุณต้องการใช้ค้นหา (เช่น ชื่อเรื่อง) แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อเริ่มต้นการค้นหา

 4. ในเพจผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิกรายการทีวีหรือภาพยนตร์ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึก เพื่อตั้งเวลาบันทึก

ดูรายการที่บันทึกไว้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)
  ป้อน Windows Media Center แล้วแตะหรือคลิก Windows Media Center

 2. เลื่อนไปที่ ทีวี แตะหรือคลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้ แตะหรือคลิกรายการที่คุณต้องการดู แล้วแตะหรือคลิก เล่น