ถังรีไซเคิล: คำถามที่ถามบ่อย

'ถังรีไซเคิล' บนเดสก์ท็อปคือตำแหน่งจัดเก็บชั่วคราวสำหรับแฟ้มที่ถูกลบ เมื่อคุณลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ในพีซีของคุณ แฟ้มหรือโฟลเดอร์ดังกล่าวไม่ได้ถูกลบไปอย่างถาวร แต่จะไปอยู่ใน 'ถังรีไซเคิล' ถือเป็นเรื่องดีในกรณีที่คุณอาจเปลี่ยนใจและต้องการแฟ้มที่ลบไปแล้ว ซึ่งคุณก็สามารถนำแฟ้มนั้นกลับมาได้

'ถังรีไซเคิล' เมื่อว่างและเมื่อเต็ม
'ถังรีไซเคิล' เมื่อว่าง (ซ้าย) และเมื่อเต็ม (ขวา)
แสดงทั้งหมด

ฉันจะคืนค่าแฟ้มจาก 'ถังรีไซเคิล' ได้อย่างไร

ถ้าคุณลบแฟ้มโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถคืนค่าแฟ้มดังกล่าวไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมของแฟ้มได้

เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มจาก 'ถังรีไซเคิล'

 1. เปิด 'ถังรีไซเคิล' ด้วยการแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ ถังรีไซเคิล บนเดสก์ท็อป

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้ม ให้เลือกแฟ้มนั้น แล้วแตะหรือคลิก จัดการ จากนั้นแตะหรือคลิก คืนค่ารายการที่เลือก

  • เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มทั้งหมด ให้แตะหรือคลิก จัดการ แล้วแตะหรือคลิก คืนค่ารายการทั้งหมด

  แฟ้มจะได้รับการคืนค่าไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมในพีซีของคุณ

เคล็ดลับ

 • นอกจากนี้ คุณสามารถคืนค่าแฟ้มด้วยการกดค้างหรือคลิกขวาที่แฟ้มดังกล่าว แล้วแตะหรือคลิก คืนค่า เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มทั้งหมด ให้เลือกแฟ้มทั้งหมด แล้วกดค้างหรือคลิกขวา

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณลบแฟ้มจากตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้อยู่ในพีซีของคุณ (เช่น โฟลเดอร์เครือข่าย) แฟ้มนั้นอาจถูกลบออกอย่างถาวรแทนที่จะได้รับการจัดเก็บไว้ใน 'ถังรีไซเคิล'

ฉันจะลบแฟ้มจาก 'ถังรีไซเคิล' อย่างถาวรได้อย่างไร

เมื่อต้องการเอาแฟ้มออกจากพีซีของคุณอย่างถาวรและเรียกคืนพื้นที่ไดรฟ์ที่แฟ้มเหล่านั้นใช้ คุณจำเป็นต้องลบแฟ้มออกจาก 'ถังรีไซเคิล'

เมื่อต้องการลบแฟ้มจาก 'ถังรีไซเคิล' อย่างถาวร

 1. เปิด 'ถังรีไซเคิล' ด้วยการแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ ถังรีไซเคิล บนเดสก์ท็อป

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบแฟ้มอย่างถาวร ให้เลือกแฟ้มนั้น แล้วแตะหรือคลิก หน้าแรก จากนั้นในกลุ่ม จัดระเบียบ ให้แตะหรือคลิก ลบ

  • เมื่อต้องการลบแฟ้มทั้งหมด ให้แตะหรือคลิก จัดการ แล้วแตะหรือคลิก ล้างข้อมูลในถังรีไซเคิล

เคล็ดลับ

 • นอกจากนี้ คุณสามารถลบแฟ้มออกอย่างถาวรได้ด้วยการเลือกแฟ้มดังกล่าวในถังรีไซเคิล แล้วกดแป้น Delete

 • คุณสามารถล้างข้อมูลใน 'ถังรีไซเคิล' ได้โดยไม่ต้องเปิดขึ้นมาด้วยการกดค้างหรือคลิกขวาที่ 'ถังรีไซเคิล' แล้วแตะหรือคลิก ล้างข้อมูลในถังรีไซเคิล

 • คุณยังสามารถลบข้อมูลในถังรีไซเคิลโดยใช้การตั้งค่าพีซีได้ด้วย ในการตั้งค่าพีซี ให้แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แตะหรือคลิก เนื้อที่ดิสก์ แล้วแตะหรือคลิก ล้างข้อมูลถังรีไซเคิลของฉัน

 • คุณสามารถลบแฟ้มออกจากพีซีของคุณอย่างถาวรได้โดยไม่ต้องส่งไปยัง 'ถังรีไซเคิล' ด้วยการแตะหรือคลิกแฟ้มนั้น แล้วกด Shift+Delete

ฉันจะแสดงหรือซ่อน 'ถังรีไซเคิล' ได้อย่างไร

คุณสามารถซ่อน 'ถังรีไซเคิล' ไม่ให้แสดงบนเดสก์ท็อปได้ถ้าไม่ต้องการเห็นไอคอนดังกล่าว หรือคุณสามารถนำกลับมาแสดงดังเดิมได้เมื่อต้องการ

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อน 'ถังรีไซเคิล' บนเดสก์ท็อป

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ไอคอนเดสก์ท็อป ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แสดงหรือซ่อนไอคอนทั่วไปบนเดสก์ท็อป

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไอคอนเดสก์ท็อป ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซ่อน 'ถังรีไซเคิล' ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ถังรีไซเคิล

  • เมื่อต้องการแสดง 'ถังรีไซเคิล' ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถังรีไซเคิล

 4. แตะหรือคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • แม้ว่าจะมีการซ่อน 'ถังรีไซเคิล' ไว้ แต่แฟ้มที่ถูกลบจะยังคงได้รับการจัดเก็บอยู่ในนั้นชั่วคราวจนกว่าคุณจะเลือกให้ลบออกอย่างถาวรหรือคืนค่ากลับมา

ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่า 'ถังรีไซเคิล' ได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ 'ถังรีไซเคิล' ให้เหมาะกับการทำงานของคุณได้

คุณสมบัติของ 'ถังรีไซเคิล'
คุณสมบัติของ 'ถังรีไซเคิล'
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดจัดเก็บสูงสุดสำหรับ 'ถังรีไซเคิล'

ถ้าคุณต้องการเก็บแฟ้มที่คุณลบทั้งหมดไว้ใน 'ถังรีไซเคิล' เพื่อเป็นตาข่ายนิรภัย คุณสามารถเพิ่มขนาดจัดเก็บสูงสุดสำหรับ 'ถังรีไซเคิล' ได้

 1. บนเดสก์ท็อป ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่ ถังรีไซเคิล แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งของถังรีไซเคิล ให้แตะหรือคลิกตำแหน่งที่ตั้งของ 'ถังรีไซเคิล' ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง (น่าจะอยู่ที่ไดรฟ์ C)

 3. แตะหรือคลิก กำหนดขนาดเอง จากนั้นในกล่อง ขนาดสูงสุด (เมกะไบต์) ให้ใส่ขนาดจัดเก็บสูงสุด (เป็นเมกะไบต์) สำหรับ 'ถังรีไซเคิล' แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • เมื่อถึงขีดจำกัดสูงสุดของขนาดจัดเก็บแล้ว แฟ้มที่เก่าสุดจะถูกลบออกอย่างถาวรจาก 'ถังรีไซเคิล'

เมื่อต้องการลบแฟ้มอย่างถาวรแทนการย้ายแฟ้มไปยัง 'ถังรีไซเคิล'

คุณสามารถเลือกข้ามขั้นตอนการใช้ 'ถังรีไซเคิล' เมื่อคุณลบบางรายการได้ เราไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้

 1. บนเดสก์ท็อป ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่ ถังรีไซเคิล แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งของถังรีไซเคิล ให้แตะหรือคลิกตำแหน่งที่ตั้งของ 'ถังรีไซเคิล' ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง (น่าจะอยู่ที่ไดรฟ์ C)

 3. แตะหรือคลิก ไม่ต้องย้ายแฟ้มไปยังถังรีไซเคิล ให้เอาแฟ้มออกในทันทีเมื่อลบแฟ้ม แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

เคล็ดลับ

 • นอกจากนี้ คุณสามารถลบแฟ้มออกอย่างถาวรทีละแฟ้มได้ด้วยการเลือกแฟ้มใน File Explorer แล้วแตะหรือคลิก หน้าแรก จากนั้นในกลุ่ม จัดระเบียบ ให้แตะหรือคลิกลูกศรภายใต้ ลบ แล้วแตะหรือคลิก ลบอย่างถาวร

เมื่อต้องการเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบการยืนยันการลบ

ถ้าคุณต้องการได้รับข้อความทุกครั้งที่คุณส่งแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยัง 'ถังรีไซเคิล' คุณสามารถเลือกที่จะรับข้อความดังกล่าวได้

 1. บนเดสก์ท็อป ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่ ถังรีไซเคิล แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งของถังรีไซเคิล ให้แตะหรือคลิกตำแหน่งที่ตั้งของ 'ถังรีไซเคิล' ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง (น่าจะอยู่ที่ไดรฟ์ C)

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงกล่องโต้ตอบการยืนยันการลบ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ 'ถังรีไซเคิล'

'ถังรีไซเคิล' มีลักษณะที่ปรากฏสองแบบ ได้แก่ เมื่อถังว่างและเมื่อมีแฟ้มหรือโฟลเดอร์อยู่ภายในถัง คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏของ 'ถังรีไซเคิล' เองได้ด้วยการเปลี่ยนไอคอนใดไอคอนหนึ่งหรือทั้งสองไอคอน

'ถังรีไซเคิล' เมื่อว่างและเมื่อเต็ม
การเปรียบเทียบ 'ถังรีไซเคิล' เมื่อว่าง (ซ้าย) และเมื่อเต็ม (ขวา)
 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ไอคอนเดสก์ท็อป ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แสดงหรือซ่อนไอคอนทั่วไปบนเดสก์ท็อป

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไอคอนเดสก์ท็อป ให้แตะหรือคลิก ถังรีไซเคิล (เต็ม) หรือ ถังรีไซเคิล (ว่าง) แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยน 'ถังรีไซเคิล' เป็นไอคอนใหม่ ให้แตะหรือคลิก เปลี่ยนไอคอน เลือกไอคอนจากรายการ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยน 'ถังรีไซเคิล' เป็นไอคอนเดิม ให้แตะหรือคลิก คืนค่าเริ่มต้น

 4. แตะหรือคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณมีฮาร์ดไดรฟ์หลายตัว มีหลายพาร์ติชัน หรือมีฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกเชื่อมต่อกับพีซีของคุณอยู่ แต่ละตำแหน่งที่ตั้งจะมีการตั้งค่า 'ถังรีไซเคิล' เป็นของตนเอง เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของ 'ถังรีไซเคิล' ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งของถังรีไซเคิล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้ว

แฟ้ม OneDrive ของฉันจะไปอยู่ใน 'ถังรีไซเคิล' ใช่หรือไม่

ได้ เมื่อคุณลบแฟ้ม OneDrive ของคุณ แฟ้มดังกล่าวจะไปอยู่ใน 'ถังรีไซเคิล' บนเดสก์ท็อปและ 'ถังรีไซเคิล' บนเว็บไซต์ OneDrive คุณสามารถคืนค่าแฟ้มดังกล่าวจากที่ใดก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ OneDrive: FAQ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่