แอปเดสก์ท็อประยะไกลของ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

คุณสามารถใช้พีซีเครื่องใดก็ได้แล้วเชื่อมต่อไปยังพีซีอีกเครื่องซึ่งอยู่ต่างสถานที่ (พีซีระยะไกล) ด้วยแอปเดสก์ท็อประยะไกลจาก Windows Store ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้พีซีที่บ้านแล้วเชื่อมต่อไปยังพีซีในที่ทำงาน และใช้แอป แฟ้ม และทรัพยากรบนเครือข่ายทั้งหมดเหมือนกับว่าคุณใช้งานพีซีในที่ทำงานของคุณอยู่

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเชื่อมต่อไปยังพีซีเครื่องอื่นด้วย 'เดสก์ท็อประยะไกล' ได้อย่างไร

 1. ตั้งค่าพีซีระยะไกลของคุณเพื่ออนุญาตให้ใช้การเชื่อมต่อระยะไกลได้

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกล ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก อนุญาตการเข้าถึงแบบระยะไกลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

  2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ ภายใต้ เดสก์ท็อประยะไกล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกปุ่ม อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกลกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดูคำถาม "ฉันควรอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ชนิดใด" ในหัวข้อนี้

  3. แตะหรือคลิก เลือกผู้ใช้ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล ให้แตะหรือคลิก เพิ่ม

  4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้หรือกลุ่ม ให้ทำดังนี้

   • เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งการค้นหา ให้แตะหรือคลิก ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการค้นหา

   • ใน ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก ให้ใส่ชื่อหรือชื่อผู้ใช้ของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแตะหรือคลิก ตกลง ชื่อนั้นจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อบุคคลที่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีเครื่องนี้

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบชื่อเต็มของพีซีระยะไกล เมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อไปยังพีซีระยะไกล คุณจำเป็นต้องทราบชื่อเต็มของพีซีเครื่องนั้น เมื่อต้องการค้นหาชื่อเต็มของพีซีของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบบ

  2. ชื่อเต็มของพีซีจะแสดงภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป

 3. ปิดโหมดสลีปและโหมดไฮเบอร์เนตบนพีซีระยะไกล คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดสลีปและไฮเบอร์เนตถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช้งาน เนื่องจากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีที่กำลังอยู่ในโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนตได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แผนการใช้พลังงาน: คำถามที่ถามบ่อย

 4. ใส่ชื่อเต็มของพีซีระยะไกลลงในแอปเดสก์ท็อประยะไกลบนพีซีท้องถิ่นของคุณ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถอนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกลไปยังพีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้บางรุ่นเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คำถาม "พีซีเครื่องใดที่ฉันสามารถเชื่อมต่อโดยใช้แอปเดสก์ท็อประยะไกลได้" ในหัวข้อนี้

พีซีเครื่องใดที่ฉันสามารถเชื่อมต่อโดยใช้แอปเดสก์ท็อประยะไกลได้

คุณสามารถใช้พีซีที่ใช้ Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อได้ แต่คุณสามารถเชื่อมต่อกับพีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติ Windows รุ่นเหล่านี้เท่านั้น

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีระยะไกลได้

ต่อไปนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้สำหรับปัญหาทั่วไปที่คุณอาจพบเมื่อพยายามเชื่อมต่อกับพีซีระยะไกล ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถค้นหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ชุมชน Microsoft

 • ไม่พบพีซีระยะไกล ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดนี้ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบของพีซีระยะไกลเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีชื่อพีซีที่ถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบว่าคุณใส่ชื่อไว้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ลองใส่ที่อยู่ IP ของพีซีระยะไกลแทนชื่อพีซี

 • มีปัญหาเกิดขึ้นกับเครือข่าย ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

  • เราเตอร์ของคุณเปิดอยู่ (เฉพาะเครือข่ายในบ้าน)

  • เสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับอะแดปเตอร์เครือข่ายแล้ว (เครือข่ายแบบผ่านสายเท่านั้น)

  • สวิตช์แบบไร้สายของพีซีของคุณเปิดอยู่ (แล็ปท็อปบนเครือข่ายไร้สายเท่านั้น)

  • อะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณทำงานอยู่

  ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้ที่ติดตั้งเครือข่ายของคุณ

 • พอร์ตของเดสก์ท็อประยะไกลอาจถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์บนพีซีท้องถิ่นหรือพีซีระยะไกลของคุณ เมื่อต้องการอนุญาตให้ใช้เดสก์ท็อประยะไกลผ่านไฟร์วอลล์ Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ที่พีซีเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งสองเครื่อง:

  1. เปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า ไฟร์วอลล์ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

  2. แตะหรือคลิก อนุญาตให้โปรแกรมหรือคุณลักษณะผ่านไฟร์วอลล์ Windows

  3. แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

  4. ภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะที่อนุญาต ให้เลือก เดสก์ท็อประยะไกล แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตสำหรับ 'เดสก์ท็อประยะไกล' (ปกติจะเป็น 3389) เปิดอยู่

 • การเชื่อมต่อระยะไกลอาจไม่ได้รับการอนุญาตบนพีซีระยะไกล เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูที่คำถาม "ฉันจะเชื่อมต่อไปยังพีซีเครื่องอื่นด้วยเดสก์ท็อประยะไกลได้อย่างไร" ในหัวข้อนี้

 • พีซีระยะไกลอาจอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อจากพีซีที่เปิดการรับรองความถูกต้องระดับเครือข่ายเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คำถาม "ฉันควรอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ชนิดใด" ในหัวข้อนี้

 • พีซีระยะไกลอาจถูกปิด คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีที่ปิด อยู่ในโหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอร์เนต ดังนั้น ถ้าพีซีระยะไกลสนับสนุนการไฮเบอร์เนต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าสำหรับโหมดสลีปและโหมดไฮเบอร์เนตบนพีซีระยะไกลเป็น ไม่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แผนการใช้พลังงาน: คำถามที่ถามบ่อย

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณเห็นหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ของพีซีระยะไกลแต่ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ คุณอาจยังไม่ถูกเพิ่มในกลุ่ม Remote Desktop Users หรือกลุ่มใดๆ ที่มีสิทธิระดับผู้ดูแลบนพีซีระยะไกลเครื่องนั้น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการให้คุณ

ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าของเดสก์ท็อประยะไกลได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างอื่นสำหรับการเชื่อมต่อระยะไกลของคุณ เช่น การใช้อุปกรณ์ระยะไกลเช่นเครื่องพิมพ์ คลิปบอร์ด และอุปกรณ์เสียง และการเปลี่ยนความเร็วของตัวชี้แบบสัมผัส

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของพีซีระยะไกลทั้งหมด

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของพีซีระยะไกลบางเครื่อง

 1. ในหน้าแรกของแอป ให้ปัดนิ้วเพื่อเลือกหรือคลิกขวาที่รูปขนาดย่อของพีซีที่คุณต้องการ

 2. แตะหรือคลิก แก้ไข แล้วปิด ใช้การตั้งค่าเดียวกันสำหรับพีซีระยะไกลทั้งหมด

 3. เปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการ

ฉันจะเปิดหน้าจอเริ่ม ชุดทางลัด หรือแป้นพิมพ์สัมผัสบนพีซีระยะไกลได้อย่างไร

มีวิธีการอยู่สองสามวิธีในการเปิดคำสั่งแอปของพีซีระยะไกลในเดสก์ท็อประยะไกล ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีไอคอนของหน้าจอเริ่ม ชุดทางลัด และแป้นพิมพ์สัมผัส

 • คลิกขวาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

 • ปัดนิ้วเข้าจากขอบบนสุดหรือล่างสุด (ขณะที่เซสชันระยะไกลยังอยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ)

 • แตะหรือคลิกที่แถบการเชื่อมต่อ

 • กดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows +Z

ฉันควรอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ชนิดใด

ก่อนที่คุณหรือผู้อื่นจะสามารถเชื่อมต่อกับพีซีระยะไกลได้ คุณจะต้องเลือกการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่เหมาะสมบนพีซีระยะไกล เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าระยะไกล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบบ

 2. คลิก การตั้งค่าระยะไกล ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

การตั้งค่าระยะไกลมี 2 ตัวเลือก

 • ไม่อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกลกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ นี่จะป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเชื่อมต่อกับพีซีของคุณจากระยะไกลได้

 • อนุญาตการเชื่อมต่อระยะไกลกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ นี่จะอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อระยะไกลบนพีซีของคุณ

  ถ้าคุณทราบว่าบุคคลที่จะเชื่อมต่อกับพีซีของคุณใช้ Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1 ในพีซีของตน ให้เลือกกล่อง อนุญาตการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเดสก์ท็อประยะไกลที่มีการรับรองความถูกต้องระดับเครือข่ายเท่านั้น (แนะนำ) Windows รุ่นดังกล่าวนี้ใช้การรับรองความถูกต้องระดับเครือข่าย ซึ่งเป็นวิธีการรับรองความถูกต้องที่จะดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะสร้างการเชื่อมต่อเต็มรูปแบบ และก่อนที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้จะปรากฏขึ้น วิธีการนี้สามารถช่วยป้องกันพีซีระยะไกลจากแฮกเกอร์และมัลแวร์ได้

ฉันสามารถใช้แอปเดสก์ท็อประยะไกลกับหลายจอภาพได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณจะไม่สามารถเห็นเซสชันระยะไกลหนึ่งๆ บนหลายจอภาพได้ และหน้าจอเริ่มรวมถึงแอปต่างๆ จาก Windows Store (เช่น แอปเดสก์ท็อประยะไกล) จะสามารถเปิดขึ้นบนหน้าจอได้ทีละหน้าจอเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถดูเซสชันมากกว่าหนึ่งเซสชันได้พร้อมกัน ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับพีซีมากกว่าหนึ่งเครื่องและดูพีซีเหล่านั้นพร้อมกันบนหลายจอภาพ หรือถ้าคุณต้องการให้มีหน้าต่างระยะไกลหลายหน้าต่างในหน้าจอเดียว คุณอาจต้องใช้แอปการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลบนเดสก์ท็อป