แอปจดหมายของ Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

การเอาบัญชีออก

ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นอีเมลจากบัญชีหนึ่งในแอปจดหมายอีกต่อไป คุณสามารถเอาบัญชีนั้นออกได้ การกระทำเช่นนี้ไม่ได้เป็นการลบบัญชีหรือข้อความต้นฉบับ คุณยังคงสามารถเข้าถึงรายการดังกล่าวได้ผ่านทางเบราว์เซอร์หรือแอปจดหมายอื่น

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก จดหมาย

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก บัญชี

 4. แตะหรือคลิกบัญชีที่คุณต้องการเอาออก

 5. ที่ด้านล่าง ให้แตะหรือคลิก เอาบัญชีออก หรือ เอาบัญชีทั้งหมดออก

การเอาบัญชี Microsoft ของคุณออก (บัญชีที่คุณใช้ลงชื่อเข้าใช้ Windows) จะมีขั้นตอนแตกต่างออกไป บัญชีนี้จำเป็นสำหรับการใช้แอปจดหมาย การเอาบัญชีดังกล่าวออกจะเป็นการเอาบัญชีทั้งหมดของคุณออกจากแอปจดหมาย แอปปฏิทิน และแอปเชื่อมต่อบุคคล เมื่อต้องการเอาบัญชี Microsoft ของคุณออก ให้ดูที่ How to add an account to your Microsoft account คุณอาจต้องการใช้วิธีหยุดการดาวน์โหลดข้อความสำหรับบัญชี Microsoft ของคุณแทน

เมื่อต้องการหยุดการดาวน์โหลดจดหมายของคุณ

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก จดหมาย

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก บัญชี

 4. แตะหรือคลิกบัญชีที่คุณต้องการ

 5. ภายใต้ ดาวน์โหลดอีเมลใหม่ ให้แตะหรือคลิก ด้วยตนเอง