การเรียกแฟ้มจากโฟลเดอร์ Windows.old

ถ้าคุณเลือก “ไม่ต้องเก็บสิ่งใดไว้” เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 หรือถ้าคุณรีเซ็ต รีเฟรช หรือติดตั้ง Windows ใหม่ แฟ้มส่วนบุคคลของคุณจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Windows.old ชั่วคราวเป็นเวลา 28 วัน (เว้นแต่คุณฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ของคุณก่อนการติดตั้ง) ถ้าคุณตัดสินใจว่าต้องการแฟ้มเหล่านั้นกลับคืนบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปกติแล้วคุณจะสามารถเรียกแฟ้มเหล่านั้นได้จากโฟลเดอร์นี้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเรียกข้อมูลแฟ้มของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาซึ่งจะเรียกแฟ้มส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติจากโฟลเดอร์ Windows.old และคัดลอกกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิม ตัวแก้ไขปัญหาจะทำงานได้ในทุกภาษา แต่ข้อความในตัวแก้ไขปัญหานี้จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

เมื่อต้องการเรียกข้อมูลแฟ้มของคุณด้วยตนเอง

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า คอมพิวเตอร์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก คอมพิวเตอร์ ในผลลัพธ์การค้นหา

 3. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ไดรฟ์ซึ่งได้ติดตั้ง Windows (โดยทั่วไปคือไดรฟ์ C:)

 4. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ Windows.old

 5. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ ผู้ใช้

 6. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ชื่อผู้ใช้ของคุณ

 7. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มซึ่งคุณต้องการเรียกข้อมูล

 8. คัดลอกและวางแฟ้มที่คุณต้องการจากแต่ละโฟลเดอร์ลงในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งใน Windows 8.1

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5-7 สำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีในพีซีของคุณ

หมายเหตุ

 • เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลแฟ้มและการตั้งค่าของคุณไว้ในไดรฟ์ภายนอกก่อนการรีเซ็ต การรีเฟรช การปรับรุ่น หรือการติดตั้ง Windows ใหม่

 • คุณมีเวลาเพียง 28 วันในการเรียกข้อมูลแฟ้มส่วนใหญ่จากโฟลเดอร์ Windows.old โดยเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่คุณติดตั้ง ปรับรุ่น รีเฟรช หรือรีเซ็ต Windows 8.1 หลังจากเลยช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว เนื้อหาส่วนใหญ่ของ Windows.old จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ

 • แฟ้มและการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ย่อย ผู้ใช้ หรือ เอกสารและการตั้งค่า ของ Windows.old (รวมถึงโฟลเดอร์เริ่มต้น เอกสารของฉัน ใน Windows XP) อาจยังคงมีอยู่ใน Windows.old หลังจากพ้น 28 วันแล้ว แต่แฟ้มอื่นๆ รวมถึงแฟ้มการติดตั้ง Windows จะถูกลบออก ถ้าคุณติดตั้งใหม่ รีเซ็ต หรือรีเฟรช Windows โฟลเดอร์ Windows.old ก่อนหน้านี้จะถูกแทนที่ด้วยโฟลเดอร์ Windows.old ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการรีเฟรช รีเซ็ต หรือคืนค่าพีซีของคุณ และ ฉันจะลบโฟลเดอร์ Windows.old ออกได้อย่างไร

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่