วิธีการรีเฟรช รีเซ็ต หรือคืนค่าพีซีของคุณ

ถ้าคุณมีปัญหาในการใช้งานพีซีของคุณ คุณอาจลองรีเฟรช รีเซ็ต หรือคืนค่าพีซี การรีเฟรชพีซีเป็นการติดตั้ง Windows ใหม่ โดยจะเก็บแฟ้มและการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณไว้ นอกจากนี้ยังเก็บแอปที่มาพร้อมกับพีซีของคุณและแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store ไว้ด้วย การรีเซ็ตพีซีเป็นการติดตั้ง Windows ใหม่ โดยจะลบแฟ้ม การตั้งค่า และแอปต่างๆ ยกเว้นแอปที่มากับพีซีของคุณ การคืนค่าพีซีคือวิธีหนึ่งในการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงระบบล่าสุดที่คุณทำไว้

ถ้าคุณต้องการเริ่มระบบพีซีของคุณใหม่ ให้ดูที่ การปิดเครื่องพีซี การทำให้พีซีเข้าสู่โหมดสลีป หรือการไฮเบอร์เนตพีซีของคุณ ถ้าคุณมีปัญหาในการเริ่มการทำงาน (เริ่มต้นระบบ) ของพีซี ให้ดูที่ การตั้งค่าการเริ่มต้น Windows (ที่มีเซฟโหมด) คุณสามารถรีเฟรช รีเซ็ต หรือคืนค่าพีซีของคุณได้จาก Windows Recovery Environment

ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลและคืนค่าแฟ้มส่วนบุคคลของคุณโดยใช้ 'ประวัติแฟ้ม' ให้ดูที่ การตั้งค่าไดรฟ์สำหรับ 'ประวัติแฟ้ม'

ก่อนที่คุณจะเริ่มรีเฟรชหรือรีเซ็ตพีซีของคุณ

ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อคุณเริ่มรีเฟรชหรือรีเซ็ตพีซี การดำเนินการนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติจนเสร็จสิ้น แต่ถ้า Windows ต้องการแฟ้มที่หายไป คุณจะถูกขอให้ใส่สื่อใช้กู้คืนระบบ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในแผ่นดิสก์ดีวีดีหรือธัมบ์ไดรฟ์ ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ สิ่งที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับพีซีของคุณ

ถ้าพีซีของคุณมาพร้อมกับ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 คุณจะต้องใช้ดิสก์หรือธัมบ์ไดรฟ์ที่มาพร้อมกับพีซีของคุณ โปรดตรวจสอบข้อมูลที่มากับพีซีเพื่อดูว่าผู้ผลิตพีซีของคุณได้จัดเตรียมดิสก์หรือสื่อข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้หรือไม่ ในบางกรณี คุณอาจสร้างดิสก์หรือสื่อดังกล่าวไว้แล้ว ในครั้งแรกที่คุณตั้งค่าพีซีของคุณ

ถ้าคุณปรับรุ่นพีซีเป็น Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 ด้วยดีวีดี ให้ใช้แผ่นดิสก์นั้น ถ้าคุณไม่มีสื่อ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

แสดงทั้งหมด

การรีเฟรชพีซีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อแฟ้มของคุณ

ถ้าพีซีของคุณทำงานได้ไม่เหมือนเดิมโดยที่คุณไม่ทราบสาเหตุ คุณสามารถรีเฟรชพีซีโดยไม่ลบแฟ้มส่วนบุคคลหรือเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณปรับรุ่นพีซีของคุณจาก Windows 8 เป็น Windows 8.1 และพีซีของคุณมีพาร์ติชันการกู้คืน Windows 8 การรีเฟรชพีซีจะเป็นการคืนค่า Windows 8 คุณจะต้องปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 หลังจากที่การรีเฟรชเสร็จสิ้นแล้ว

คำเตือน

 • แอปที่คุณติดตั้งจากเว็บไซต์และดีวีดีจะถูกเอาออก แอปที่มาพร้อมกับพีซีของคุณและแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store จะถูกติดตั้งใหม่ Windows จะวางรายการแอปที่ถูกเอาออกบนเดสก์ท็อปหลังจากการรีเฟรชพีซี

เมื่อต้องการรีเฟรชพีซีของคุณ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก การกู้คืน

 3. ภายใต้ รีเฟรชพีซีโดยไม่ส่งผลกระทบกับแฟ้มของคุณ ให้แตะหรือคลิก เริ่มต้นใช้งาน

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เอาทุกสิ่งออกแล้วติดตั้ง Windows ใหม่

ถ้าคุณต้องการนำพีซีกลับมาใช้ใหม่ ให้ผู้อื่น หรือเริ่มต้นใหม่ คุณสามารถรีเซ็ตพีซีได้โดยสมบูรณ์

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณปรับรุ่นพีซีของคุณจาก Windows 8 เป็น Windows 8.1 และพีซีของคุณมีพาร์ติชันการกู้คืน Windows 8 การรีเซ็ตพีซีจะเป็นการคืนค่าWindows 8 คุณจะต้องปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 หลังจากที่การรีเซ็ตเสร็จสิ้นแล้ว

คำเตือน

 • แฟ้มส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกลบ และการตั้งค่าของคุณจะถูกตั้งค่าใหม่ แอปทั้งหมดที่คุณติดตั้งจะถูกเอาออก เฉพาะแอปที่มาพร้อมกับพีซีของคุณจะได้รับการติดตั้งใหม่

เมื่อต้องการรีเซ็ตพีซีของคุณ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก การกู้คืน

 3. ภายใต้ เอาทุกสิ่งออกแล้วติดตั้ง Windows ใหม่ ให้แตะหรือคลิก เริ่มต้นใช้งาน

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  หมายเหตุ

  • คุณจะถูกขอให้เลือกว่าต้องการลบข้อมูลแบบด่วนหรือแบบสมบูรณ์ ถ้าคุณเลือกที่จะลบข้อมูลแบบด่วน ข้อมูลบางอย่างอาจกู้คืนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ การเลือกที่จะลบข้อมูลแบบสมบูรณ์จะใช้เวลานานขึ้น แต่จะทำให้การกู้คืนข้อมูลเป็นไปได้ยากขึ้น

การคืนค่าพีซีของคุณกลับไปยังช่วงเวลาก่อนหน้านี้

ถ้าคุณคิดว่าแอปหรือโปรแกรมควบคุมที่คุณติดตั้งเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับพีซีของคุณ คุณสามารถคืนค่า Windows กลับไปยังช่วงเวลาก่อนหน้านี้ซึ่งเรียกว่าจุดคืนค่าได้ 'การคืนค่าระบบ' ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแฟ้มส่วนบุคคลของคุณ แต่อาจเอาแอปและโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งเมื่อเร็วๆ นี้ออก

หมายเหตุ

 • 'การคืนค่าระบบ' ไม่มีใน Windows RT 8.1

 • Windows จะสร้างจุดคืนค่าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งเดสก์ท็อปแอปและการปรับปรุงใหม่ของ Windows หากจุดคืนค่าล่าสุดมีอายุนานกว่า 7 วัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างจุดคืนค่าด้วยตนเองได้ทุกเมื่ออีกด้วย

เมื่อต้องการคืนค่าพีซีของคุณกลับไปยังช่วงเวลาก่อนหน้านี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า แผงควบคุม ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แผงควบคุม

 3. ใส่คำว่า การกู้คืน ในกล่องค้นหาของ 'แผงควบคุม' แล้วแตะหรือคลิก การกู้คืน

 4. แตะหรือคลิก เปิดการคืนค่าระบบ แล้วทำตามคำแนะนำ

การรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในชุมชนของ Microsoft

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการรีเฟรช รีเซ็ต หรือคืนค่าพีซีของคุณ ให้ตรวจสอบเพจชุมชนเกี่ยวกับการซ่อมแซมและการกู้คืนในฟอรั่ม Windows เพื่อดูการแก้ไขปัญหาที่ผู้อื่นพบ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่