เพลง

Windows 8.1, Windows RT 8.1

การเขียนและการริพซีดี

เมื่อคุณคัดลอกเพลง รูปภาพ และวิดีโอจากพีซีของคุณไปยังซีดีหรือดีวีดีเปล่า เรียกว่า "การเขียน" เมื่อคุณคัดลอกเพลง รูปภาพ และวิดีโอจากซีดีหรือดีวีดีไปยังพีซีของคุณ เรียกว่า "การริพ" คุณสามารถใช้ Windows Media Player ใน Windows 8.1 เพื่อทำทั้งสองอย่าง

หมายเหตุ

การเขียนซีดี (หรือดีวีดีข้อมูล)

แสดงทั้งหมด

ดิสก์ชนิดต่างๆ ที่คุณสามารถเขียนได้

ด้วย Windows Media Player คุณจะสามารถเขียนดิสก์ได้สามชนิด ได้แก่ ซีดีเพลง ซีดีข้อมูล และดีวีดีข้อมูล ในการตัดสินใจเลือกว่าจะใช้ดิสก์ชนิดใด คุณจะต้องคิดว่าคุณจะคัดลอกอะไร จำนวนเท่าใด และคุณต้องการเล่นดิสก์อย่างไร ตารางนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกชนิดของดิสก์ที่จะใช้

ประเภทดิสก์ รายละเอียด
ประเภทดิสก์

ซีดีเพลง

รายละเอียด

เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการสร้างซีดีเพลงซึ่งคุณสามารถเล่นได้ในรถยนต์ บนเครื่องเสียงของคุณ หรือบนพีซีของคุณ

 • ใช้สำหรับเพลงเท่านั้น

 • ความจุ: ไม่เกิน 80 นาที

ประเภทดิสก์

ซีดีข้อมูล

รายละเอียด

คุณสามารถเล่นซีดีข้อมูลบนพีซีและเครื่องเล่นซีดีและดีวีดีบางรุ่น อุปกรณ์ต้องสนับสนุนชนิดไฟล์ที่คุณเพิ่มลงในดิสก์ เช่น WMA, MP3, JPEG หรือ Windows Media Video (WMV) เลือกตัวเลือกนี้หากคุณมีเพลงมากมายและเครื่องเล่นซีดีหรือดีวีดีที่สามารถเล่นชนิดไฟล์ที่คุณเพิ่มลงในดิสก์ หรือหากคุณต้องการสำรองสื่อของคุณ

 • ใช้สำหรับเพลง รูปภาพ และวิดีโอ

 • ความจุประมาณ 700 เมกะไบต์ (MB) หรือเพลงที่มีความยาวประมาณ 8 ชั่วโมง

ประเภทดิสก์

ดีวีดีข้อมูล

รายละเอียด

คุณสามารถเล่นดีวีดีข้อมูลบนพีซีและเครื่องเล่นดีวีดีบางรุ่น อุปกรณ์ต้องสนับสนุนชนิดไฟล์ที่คุณเพิ่มลงในดิสก์ เช่น WMA, MP3, JPEG หรือ WMV เลือกตัวเลือกนี้หากคุณมีไฟล์จำนวนมากที่ไม่สามารถบรรจุไว้ในซีดีแผ่นเดียวได้เพียงพอ เพราะดีวีดีข้อมูลมีพื้นที่ว่างมากมาย

 • ใช้สำหรับเพลง รูปภาพ และวิดีโอ

 • ความจุประมาณ 4.7 กิกะไบต์ (GB) หรือเพลงที่มีความยาวประมาณ 54 ชั่วโมง

สิ่งที่ต้องใช้

คุณจำเป็นต้องมีสองสิ่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นดำเนินการ

 • ไดรฟ์บันทึกซีดีหรือดีวีดี (หรือที่เรียกว่าเครื่องเขียนซีดีหรือดีวีดี)

 • แผ่นซีดีหรือดีวีดีเปล่า

วิธีการเขียนซีดีเพลง (หรือซีดีหรือดีวีดีข้อมูล)

คุณสามารถสร้างซีดีที่จัดเก็บเพลงที่มีความยาวประมาณ 80 นาที และจะเล่นได้ในเครื่องเล่นซีดีเกือบทั้งหมด หรือคุณอาจสร้างซีดีหรือดีวีดีข้อมูลที่สามารถจัดเก็บเพลงที่มีความยาวหลายชั่วโมง (หรือรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอสั้นๆ จำนวนมาก) และจะเล่นได้ในพีซี ซีดีข้อมูลจะใช้งานได้ในเครื่องเล่นซีดีที่สนับสนุนชนิดไฟล์ที่คัดลอกไปยังดิสก์

วิธีการเขียนซีดีเพลงมีดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อน Windows Media Player ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก Windows Media Player

 3. ในไลบรารีของ Player ให้แตะหรือคลิกแท็บ เขียน แตะหรือคลิกปุ่ม ตัวเลือกการเขียน ปุ่มตัวเลือก แล้วแตะหรือคลิก ซีดีเพลง
 4. ใส่แผ่นดิสก์เปล่าลงในเครื่องเขียนซีดีหรือดีวีดี

  หากพีซีของคุณมีไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีมากกว่าหนึ่งไดรฟ์ ให้แตะหรือคลิกไดรฟ์ที่คุณต้องการใช้

 5. ค้นหารายการในไลบรารีของ Player ที่คุณต้องการเขียนลงในดิสก์ แล้วลากไปยังบานหน้าต่างรายการ (ทางด้านขวาของไลบรารีของ Player) เพื่อสร้างรายการการเขียน

 6. เมื่อจัดทำรายการเสร็จแล้ว แตะหรือคลิก เริ่มเขียน

เคล็ดลับ

 • หากคุณต้องการเปลี่ยนลำดับของรายการในรายการการเขียน ให้ลากขึ้นหรือลงในรายการ

 • หากคุณต้องการเอารายการออกจากรายการการเขียน ให้แตะสองครั้งหรือคลิกขวาที่รายการ แล้วแตะหรือคลิก เอาออกจากรายการ หากคุณเอารายการออกจากรายการการเขียน รายการนั้นจะไม่ถูกลบออกจากเครื่องเล่นหรือพีซีของคุณ

 • หากคุณมีรายการมากเกินไปสำหรับดิสก์หนึ่งแผ่น คุณสามารถเขียนรายการที่เหลือลงในดิสก์แผ่นที่สอง

ริพซีดี

เมื่อคุณริพเพลงจากซีดี คุณกำลังคัดลอกเพลงจากซีดีเพลงไปยังพีซีของคุณ ระหว่างกระบวนการริพ Player จะบีบอัดแต่ละเพลงและเก็บไว้บนไดรฟ์ของคุณเป็นไฟล์ Windows Media Audio (WMA), WAV หรือ MP3

ไฟล์ที่ริพจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์เพลงโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง โดยใช้ตัวเลือกบนแท็บการตั้งค่าริพ

แสดงทั้งหมด

วิธีการริพเพลงจากซีดี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหากคุณต้องการให้ Windows Media Player รับข้อมูลเกี่ยวกับเพลงโดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อซีดี ศิลปิน และชื่อเพลงสำหรับแทร็กที่กำลังริพ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อน Windows Media Player ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก Windows Media Player

 3. ใส่ซีดีเพลงลงในซีดีไดรฟ์ของพีซี

 4. แตะหรือคลิกปุ่ม ริพซีดี ปุ่มริพซีดี

  เคล็ดลับ

  • หากคุณต้องการเลือกรูปแบบหรืออัตราบิตอื่น แตะหรือคลิกเมนู การตั้งค่าการริพ แล้วเลือก รูปแบบ หรือ คุณภาพเสียง ในไลบรารีของ Player

  • หากคุณไม่ต้องการริพทุกเพลง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากเพลงที่คุณไม่ต้องการ

วิธีการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของสื่อหลังการริพ

 1. ในไลบรารีของ Player ค้นหาอัลบั้มหรือเพลงที่คุณต้องการแก้ไข

 2. ปัดนิ้วไปทางด้านข้างหรือคลิกขวาที่อัลบั้ม จากนั้นแตะหรือคลิก ค้นหาข้อมูลอัลบั้ม

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากข้อมูลอัลบั้มหรือศิลปินที่ถูกต้องปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา เลือกรายการที่ถูกต้อง แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้านั้นเพื่ออัพเดตหน้าปกอัลบั้มและข้อมูลสื่อโดยอัตโนมัติ

  • หากข้อมูลอัลบั้มหรือศิลปินที่ถูกต้องไม่ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้านั้นเพื่อค้นหาอีกครั้งโดยใช้เกณฑ์การค้นหาที่ต่างออกไป หรือเพิ่มข้อมูลสื่อด้วยตนเอง

หมายเหตุ

 • หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามค้นหาข้อมูลอัลบั้มที่แจ้งว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ ให้แตะหรือคลิก จัดระเบียบ แตะหรือคลิก ตัวเลือก แตะหรือคลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงแฟ้มเพลงโดยเรียกรับข้อมูลสื่อจากอินเทอร์เน็ต

 • หากข้อมูลอัลบั้มที่ถูกต้องปรากฏขึ้นด้วยไอคอนเพลงทั่วไปที่แสดงเป็นหน้าปกอัลบั้ม หน้าปกอัลบั้มไม่พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการริพเพลง

การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะนำไปใช้กับแทร็กใหม่ที่คุณริพ คุณสามารถใช้ Player เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือคุณภาพเสียงของเพลงที่คุณริพไว้แล้ว

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อน Windows Media Player ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก Windows Media Player

 3. ใส่ซีดีลงในซีดีไดรฟ์ของคุณ

 4. ขยายหน้าต่าง Windows Media Player เพื่อให้คุณสามารถเห็นตัวเลือกเมนูทั้งหมด แตะหรือคลิก การตั้งค่าการริพ แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

 • การใช้งานและ/หรือการทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ ภาพกราฟิก เนื้อเพลง รูปถ่าย คลิปอาร์ต ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และคลิปวิดีโอ เช่นเดียวกับเสียงและเพลง (รวมถึงเมื่อเข้ารหัสเป็น MP3) การฝ่าฝืนกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและสากลอาจทำให้คุณได้รับโทษทั้งทางแพ่งและ/หรืออาญา