ความเสี่ยงของการอนุญาตให้แอปผ่านไฟร์วอลล์ได้มีอะไรบ้าง

การอนุญาตให้แอปผ่านไฟร์วอลล์สามารถทำได้สองวิธี ทั้งสองวิธีต่างก็มีความเสี่ยงดังนี้

 • เพิ่มแอปลงในรายการของแอปที่อนุญาต (เสี่ยงน้อยกว่า)

 • เปิดพอร์ต (เสี่ยงมากกว่า)

เมื่อคุณเพิ่มแอปลงในรายการแอปที่อนุญาตในไฟร์วอลล์ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า การยกเลิกการบล็อก หรือเมื่อคุณเปิดพอร์ตไฟร์วอลล์ จะเป็นการอนุญาตให้แอปที่ระบุสามารถส่งข้อมูลไปยังหรือจากพีซีของคุณได้ผ่านไฟร์วอลล์ เสมือนว่าคุณเจาะช่องไว้ในไฟร์วอลล์ การดำเนินการนี้จะลดความปลอดภัยของพีซี และอาจเปิดโอกาสให้แฮกเกอร์หรือมัลแวร์ใช้ช่องที่เปิดอยู่เพื่อเข้าถึงแฟ้มของคุณ หรือใช้พีซีของคุณในการเผยแพร่มัลแวร์ไปยังพีซีเครื่องอื่นๆ

โดยทั่วไปแล้ว การเพิ่มแอปลงในรายการแอปที่อนุญาตจะปลอดภัยกว่าการเปิดพอร์ต พอร์ตจะเปิดอยู่จนกว่าคุณจะปิด แต่แอปที่อนุญาตจะเปิด "ช่อง" ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น

เมื่อต้องการช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ

 • อนุญาตแอปหรือเปิดพอร์ตต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเอาแอปออกจากรายการแอปที่อนุญาต หรือปิดพอร์ตที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว

 • อย่าอนุญาตให้แอปที่คุณไม่รู้จักสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเอาแอปออกจากรายการแอปที่อนุญาต

 1. เปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า ไฟร์วอลล์ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

 2. แตะหรือคลิก อนุญาตให้โปรแกรมหรือคุณลักษณะผ่านไฟร์วอลล์ Windows

 3. แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแอปที่คุณต้องการเอาออกจากรายการแอปที่อนุญาต แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

เมื่อต้องการปิดพอร์ตของไฟร์วอลล์

 1. เปิด 'ไฟร์วอลล์ Windows' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า ไฟร์วอลล์ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ไฟร์วอลล์ Windows

 2. แตะหรือคลิก การตั้งค่าขั้นสูง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบ Windows Firewall with Advanced Security ให้แตะหรือคลิก Inbound Rules

 4. เลือกกฎที่คุณต้องการปิดใช้งาน จากนั้นให้แตะหรือคลิก Disable Rule ที่บานหน้าต่างด้านขวา

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่