แอปสแกนของ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

แอปสแกนจะช่วยให้คุณสามารถสแกนรูปภาพและเอกสารแล้วบันทึกลงในพีซีของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในรูปแบบแฟ้มต่างๆ เช่น JPEG, Bitmap และ PNG คุณสามารถใช้สแกนเนอร์แบบต่อสายหรือไร้สาย รวมทั้งสแกนเนอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณก็ได้

แสดงทั้งหมด

ฉันจะติดตั้งสแกนเนอร์ได้อย่างไร

โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อคุณเชื่อมต่อสแกนเนอร์กับพีซีของคุณ Windows จะติดตั้งสแกนเนอร์ให้โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการดูว่ามีการติดตั้งสแกนเนอร์ไว้หรือไม่

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก อุปกรณ์

  ถ้ามีการติดตั้งสแกนเนอร์ไว้แล้ว จะต้องมีสแกนเนอร์แสดงอยู่ภายใต้ เครื่องพิมพ์ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ

ถ้าคุณมีสแกนเนอร์แบบไร้สายที่ไม่ได้ติดตั้งไว้ ให้ดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่ ทำไม Windows จึงไม่พบอุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์แบบไร้สายอื่นๆ ของฉัน ถ้าคุณมีสแกนเนอร์แบบมีสาย ให้ดูที่ สิ่งที่ต้องทำเมื่ออุปกรณ์แบบมีสายได้รับการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณได้พยายามทำตามขั้นตอนก่อนหน้าแล้วแต่สแกนเนอร์ก็ยังไม่มีการติดตั้งไว้ คุณอาจต้องติดตั้งด้วยตนเอง วิธีการมีดังนี้

เมื่อต้องการติดตั้งสแกนเนอร์

 1. เชื่อมต่อสแกนเนอร์เข้ากับพีซีของคุณหรือเราเตอร์เครือข่าย เสียบปลั๊กสแกนเนอร์แล้วเปิดใช้งาน

  ถ้าคุณมีสแกนเนอร์แบบไร้สายที่ไม่ได้ถูกเพิ่มลงบนเครือข่ายของคุณ ให้ดูคำแนะนำที่มาพร้อมกับสแกนเนอร์เพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่มสแกนเนอร์

 2. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมของสแกนเนอร์ที่ผู้ผลิตสแกนเนอร์จัดเตรียมให้ โปรแกรมควบคุมนั้นอาจมีอยู่ในแผ่นดิสก์ที่ให้มาพร้อมกับสแกนเนอร์ หรือคุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับสแกนเนอร์และ Windows รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 4. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มอุปกรณ์

 5. ในรายการที่ปรากฏ ให้แตะหรือคลิกชื่อสแกนเนอร์ของคุณ

  สแกนเนอร์จะแสดงภายใต้ เครื่องพิมพ์ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ

ฉันจะสแกนรูปภาพหรือเอกสารได้อย่างไร

 1. เปิดแอปสแกน

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • วางสิ่งที่คุณต้องการสแกนคว่ำหน้าลงบนกระจกสแกนของสแกนเนอร์แล้วปิดฝา

  • วางสิ่งที่คุณต้องการสแกนบนที่ป้อนเอกสารของสแกนเนอร์

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า แหล่งที่มา ให้สแกนจากตำแหน่งที่คุณต้องการ

 3. ภายใต้ ชนิดแฟ้ม ให้เลือกชนิดของแฟ้มที่คุณต้องให้บันทึกการสแกนนั้นไว้

 4. แตะหรือคลิก แสดงเพิ่มเติม เพื่อแสดงตัวเลือกการสแกนเพิ่มเติม แล้วเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

 5. ภายใต้ บันทึกแฟ้มลงใน ให้ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้บันทึกการสแกนนั้น ตามค่าเริ่มต้น การสแกนดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ 'สแกน' ภายใน 'รูปภาพ'

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณมีสแกนเนอร์แบบกระจกสแกน ให้แตะหรือคลิก แสดงตัวอย่าง เมื่อตัวอย่างปรากฏขึ้น ให้ลากจุดจับส่วนที่เลือกเพื่อครอบตัดการสแกนนั้นตามพื้นที่ที่คุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก สแกน

  • ถ้าคุณมีที่ป้อนเอกสาร ให้แตะหรือคลิก สแกน

 7. เมื่อต้องการดูแฟ้มที่สแกนแล้ว ให้แตะหรือคลิก ดู

ฉันจะพบการสแกนที่ฉันบันทึกไว้ได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น การสแกนดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ 'สแกน' ภายใน 'รูปภาพ' วิธีการไปยังตำแหน่งดังกล่าวมีดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า รูปภาพ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก รูปภาพ

 3. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ สแกน

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่