การตั้งค่าหรือเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ

ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ติดตั้งอยู่หลายเครื่อง แต่มีเครื่องที่ใช้บ่อยอยู่หนึ่งเครื่อง คุณสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์นั้นให้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณได้ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้น จะช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเลือกเครื่องพิมพ์ในแต่ละครั้ง ถ้าคุณไม่มีเครื่องพิมพ์ใดๆ ติดตั้งอยู่ ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์

การตั้งค่าหรือเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 3. กดค้างหรือคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะหรือคลิก ตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

ถ้าคุณมีแล็ปท็อป แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถืออื่นๆ คุณสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นสำหรับแต่ละเครือข่ายที่คุณใช้ Windows จะจดจำเครื่องพิมพ์ที่คุณตั้งค่าให้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นสำหรับแต่ละเครือข่าย

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์อื่นให้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นสำหรับแต่ละเครือข่าย

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 3. แตะหรือคลิกที่เครื่องพิมพ์เครื่องใดก็ได้ แล้วแตะหรือคลิก จัดการเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

 4. เลือก เปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นเมื่อเปลี่ยนเครือข่าย

 5. ภายใต้ เลือกเครือข่าย ให้เลือกเครือข่ายแรกที่คุณต้องการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้

 6. ภายใต้ เลือกเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการให้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นสำหรับเครือข่ายนั้น แล้วแตะหรือคลิก เพิ่ม

 7. เมื่อคุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นสำหรับแต่ละเครือข่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะหรือคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Windows เปลี่ยนแปลงเครื่องพิมพ์เมื่อคุณย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1–3 จากนั้นแตะหรือคลิก ใช้เครื่องพิมพ์เดียวกันเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นเสมอ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่