ปกป้องลูกหลานของคุณให้ปลอดภัยมากขึ้นเมื่อใช้พีซี

Windows 8.1, Windows RT 8.1

การตั้งค่าการจำกัดเวลาและการใช้พีซีของบุตรหลานของคุณ

ด้วยการตรวจสอบบัญชีของบุตรหลานโดยใช้ Family Safety คุณจะทราบได้แน่นอนขึ้นว่าพวกเขาทำการบ้านอยู่ หรือใช้เวลาในการออนไลน์มากเกินไป ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณตั้งค่าการจำกัดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกิจกรรมในพีซีของบุตรหลานแต่ละคน รวมถึงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พีซีได้ เกมและแอปที่สามารถใช้ได้ และแอปที่พวกเขาสามารถเห็นหรือดาวน์โหลดได้ใน Windows Store

คุณสามารถตั้งค่าและจัดการการจำกัดเหล่านี้บนเว็บจากทุกที่ ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ Family Safety แล้วแตะหรือคลิกชื่อของบุตรหลานที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า จากนั้นทำตามคำแนะนำในนั้น

หมายเหตุ

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการ Family Safety สำหรับพีซีของแต่ละคนในครอบครัว หากต้องการ

แสดงทั้งหมด

ตั้งค่าการจำกัดเวลา

มีสองวิธีการด้วยกันในการจำกัดเวลาที่ลูกของคุณจะสามารถใช้พีซีได้ ระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้เครื่อง จะกำหนดจำนวนชั่วโมงต่อวันที่บุตรหลานสามารถใช้พีซีได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจอนุญาตให้ลูกใช้พีซีวันละสองชั่วโมงระหว่างวันธรรมดา และเพิ่มเวลาให้ในช่วงสุดสัปดาห์ ช่วงเวลาที่ห้ามใช้เครื่อง จะกำหนดช่วงเวลาที่ไม่อนุญาตให้ใช้พีซี (เช่น หลังจากเวลาเข้านอน หรือระหว่างเวลาเรียน)

 • แตะหรือคลิก การจำกัดเวลา แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แตะหรือคลิกแท็บ เวลาที่อนุญาต ตรวจสอบว่าระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้เครื่องเปิดอยู่ แล้วเลือกจำนวนชั่วโมงและนาทีที่บุตรหลานสามารถใช้พีซีในวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์

  • แตะหรือคลิกแท็บ ช่วงเวลาที่ห้ามใช้เครื่อง ตรวจสอบว่าช่วงเวลาที่ห้ามใช้เครื่องเปิดอยู่ แล้วเลือกช่วงเวลาในแต่ละวันที่ไม่อนุญาตให้บุตรหลานใช้พีซี

ตั้งค่าการจำกัดบนเว็บไซต์ที่เด็กสามารถเยี่ยมชมได้

มีสองวิธีการด้วยกันในการจำกัดเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่ลูกของคุณสามารถดูได้ คุณสามารถใช้ การกรองเว็บ เพื่อตั้งค่าประเภทไซต์ที่ลูกของคุณสามารถเยี่ยมชมได้แบบกว้างๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจอนุญาตให้ลูกดูเว็บไซต์ที่เป็นมิตรต่อเด็กและเป็นความสนใจทั่วไป ควบคู่ไปกับการบล็อกไซต์ที่แสดงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่โดยอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ คุณสามารถอนุญาตหรือบล็อกเว็บไซต์แต่ละไซต์ หรือเฉพาะบางเพจภายในไซต์ โดยใช้ที่อยู่เว็บหรือ URL

เมื่อต้องการกรองเว็บไซต์ทั้งหมดตามประเภท

 1. แตะหรือคลิก การกรองเว็บ แล้วแตะหรือคลิก ระดับข้อจำกัด

 2. ตรวจสอบว่าการกรองเว็บเปิดอยู่ จากนั้นใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกประเภทเว็บไซต์ที่ลูกของคุณสามารถเยี่ยมชมได้

เมื่อต้องการอนุญาตหรือบล็อกเฉพาะบางเว็บไซต์

 1. แตะหรือคลิก การกรองเว็บ แล้วแตะหรือคลิก อนุญาตหรือบล็อกรายชื่อ

 2. ตรวจสอบว่าการกรองเว็บเปิดอยู่ ใส่ที่อยู่เว็บที่เฉพาะเจาะจง แล้วแตะหรือคลิก อนุญาต หรือ บล็อก ตามความเหมาะสม

  คุณสามารถเพิ่มที่อยู่เว็บจำนวนมากบนเพจนี้ แต่เพิ่มได้ครั้งละรายการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกใช้การอนุญาตเดียวกันสำหรับเว็บไซต์กับสมาชิกครอบครัวหลายคน

เมื่อต้องการอนุญาตหรือบล็อกการดาวน์โหลดแฟ้ม

นอกจากนี้คุณยังสามารถจำกัดสิ่งที่ลูกของคุณสามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อไม่ให้ลูกดาวน์โหลดไวรัสหรือซอฟต์แวร์อื่นที่คุณไม่ต้องการ

 1. แตะหรือคลิก การกรองเว็บ แล้วแตะหรือคลิก ระดับข้อจำกัด

 2. ตรวจสอบว่าปุ่มการกรองเว็บเปิดอยู่ ภายใต้ การดาวน์โหลดแฟ้ม เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บล็อกการดาวน์โหลดแฟ้มจากเว็บ เพื่อป้องกันไม่ให้บุตรหลานของคุณดาวน์โหลดแอป เกมหรือแฟ้มอื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต (เมื่อต้องการอนุญาตให้บุตรหลานของคุณดาวน์โหลดแฟ้มได้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้)

การตั้งค่าการจำกัดเกมหรือแอป

การตั้งค่าการจำกัดเกมหรือแอปที่บุตรหลานของคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ได้จะคล้ายกับการตั้งค่าการจำกัดเว็บไซต์ คุณสามารถตั้งค่าระดับการจัดอันดับตามอายุและเนื้อหาสำหรับเกมทั้งหมดและแอปต่างๆ ที่พวกเขาสามารถเห็นหรือดาวน์โหลดได้จาก Windows Store หรือคุณสามารถอนุญาตหรือบล็อกเฉพาะบางชื่อเรื่องได้

เมื่อต้องการใช้ Windows Store และระดับการจัดอันดับเกม

 1. แตะหรือคลิก ข้อจำกัดของเกม แล้วแตะหรือคลิก การจัดอันดับ

 2. ตรวจสอบว่าการจำกัดเปิดอยู่ แล้วใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระดับการจัดอันดับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ระบบการจัดอันดับอื่นก็ได้ ถ้าต้องการ

  Windows Store ใช้การจำกัดการดาวน์โหลดตามการจำกัดเกมของบุตรหลานใน Family Safety

เมื่อต้องการอนุญาตหรือบล็อกเฉพาะบางเกม

 1. แตะหรือคลิก ข้อจำกัดของเกม แล้วแตะหรือคลิก รายการเกม ตรวจสอบว่าการจำกัดเกมเปิดอยู่

 2. เลือกตัวเลือกสำหรับเกมตามความเหมาะสม

เมื่อต้องการตั้งค่าการจำกัดแอปอื่นๆ

คุณยังสามารถตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้บุตรหลานใช้แอปหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้ด้วยหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดมาจาก Windows Store หรือไม่ใช่ก็ตาม

 1. แตะหรือคลิก การจำกัดโปรแกรม

 2. ตรวจสอบว่าการจำกัดโปรแกรมเปิดอยู่ แล้วเลือกแอปที่มีอยู่ที่คุณต้องการอนุญาตหรือบล็อกตามที่เหมาะสม

จัดการการร้องขอของเด็ก

เมื่อเวลาผ่านไป การตั้งค่าที่คุณใช้กับกิจกรรมในพีซีของครอบครัวสามารถพัฒนาได้ ตัวอย่างเช่น บุตรหลานของคุณอาจต้องการดาวน์โหลดหรือเล่นเกมใหม่ที่ทุกๆ คนพูดถึง ค้นคว้าเกี่ยวกับโครงงานของโรงเรียนในอินเทอร์เน็ต หรือขอเวลาการใช้พีซีเพิ่มเพื่อทำการบ้านให้เสร็จ ใน Family Safety ลูกของคุณสามารถส่งการร้องขอทางอีเมลสำหรับแอป เกม หรือเว็บไซต์ใหม่ที่ต้องการได้รับอนุญาตให้ใช้ คุณสามารถจัดการการร้องขอเหล่านั้นทีละรายการได้เสมอ และคุณยังสามารถจัดการการร้องขอทั้งหมดในที่เดียวบนเว็บไซต์ Family Safety

 1. แตะหรือคลิก การร้องขอ

  การร้องขอการอนุญาตล่าสุดได้รับการจัดให้เป็นระเบียบตามประเภท

 2. ถัดจากแต่ละการร้องขอ แตะหรือคลิกรายการแบบหล่นลง การตอบสนอง และเลือกการกระทำ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถอนุญาตลูกทุกคนหรือลูกที่เลือกเพียงคนเดียว ให้ใช้เว็บไซต์ เกม หรือแอปที่น่าสงสัย เช่นเดียวกันคุณสามารถบล็อกบางสิ่งสำหรับลูกเพียงคนเดียวหรือทุกคน เว็บไซต์ เกม และแอปถูกเพิ่มในรายการอนุญาตหรือบล็อกตามที่ตั้งค่า

ถัดไป: การตรวจสอบการใช้พีซีของบุตรหลานด้วยรายงานกิจกรรม

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ไปยัง Family Safety

เปลี่ยนแปลง การตั้งค่าของคุณในเว็บไซต์ Family Safety

Family Safety: คำถามที่ถามบ่อย

มีคำถามหรือไม่ ตรวจสอบคำถามที่ถามบ่อยของเรา

ความช่วยเหลือจากชุมชน

ถามคำถามในฟอรั่มชุมชน