การกำหนดลักษณะสำหรับ Windows Store

คุณสามารถกำหนดลักษณะใน Windows Store เพื่อให้ค้นหาแอปที่ใช้ภาษาที่คุณต้องการหรือแอปที่มีคุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกว่าคุณจะดูคำแนะนำของแอปในรายการ เลือกมาสำหรับคุณ หรือไม่

เมื่อต้องการกำหนดลักษณะใน Store ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก การกำหนดลักษณะ

 4. เลือกการกำหนดลักษณะเพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกต่อไปนี้

  • ทำให้การค้นหาโปรแกรมในภาษาที่ฉันต้องการง่ายขึ้น แสดงเฉพาะแอปที่สนับสนุนภาษาที่ต้องการสำหรับพีซีของคุณเมื่อเรียกดูใน Store ภาษาที่แอปสนับสนุนจะแสดงอยู่ในส่วน 'รายละเอียด' ของหน้าคำอธิบายของแอป คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ต้องการได้ในการตั้งค่า ภูมิภาคและภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มภาษาหรือแป้นพิมพ์

  • ทำให้การค้นหาโปรแกรมที่มีคุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แสดงเฉพาะแอปที่ตรงตามเงื่อนไขการช่วยสำหรับการเข้าถึง (กำหนดโดยผู้เผยแพร่) เมื่อคุณค้นหาหรือเรียกดูใน Store

  • แนะนำโปรแกรมให้ฉัน แสดงคำแนะนำแอปในรายการ เลือกมาสำหรับคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่