สิ่งที่ต้องทำในกรณีที่ Windows 8.1 Setup หยุดการตอบสนอง

ถ้าคุณกำลังใช้ตัวช่วยปรับรุ่นหรือดีวีดีในการปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 และโปรแกรม Setup หยุดการตอบสนอง ต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้และสิ่งที่คุณอาจลองดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

  • โปรแกรม Setup อาจยังคงทำงานอยู่เบื้องหลัง ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานถึงสองชั่วโมงในการติดตั้ง Windows 8.1 ถ้าคุณรอมาสองชั่วโมงแล้ว ให้เริ่มระบบพีซีของคุณใหม่เพื่อดูว่ามีการแสดงหน้าจอต้อนรับของ Windows หรือไม่

  • พีซีของคุณอาจมีฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันไม่ได้ ถ้าตัวช่วยปรับรุ่นทำงานไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบรายการฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันไม่ได้ที่ศูนย์ความเข้ากันได้ของ Windows ถอดฮาร์ดแวร์ภายนอกทั้งหมดที่ไม่จำเป็นออกจากพีซีของคุณก่อนที่จะเรียกใช้โปรแกรม Windows 8.1 Setup อีกครั้ง

  • พีซีของคุณอาจมีซอฟต์แวร์ที่บล็อกการปรับรุ่นไว้ ถ้าคุณมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส คุณอาจต้องถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 เราขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องมือถอนการติดตั้งที่ผู้ผลิตจัดเตรียมไว้ให้ (ถ้ามี) ถ้าคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์การเข้ารหัสลับ คุณอาจต้องหยุดการทำงานซอฟต์แวร์นั้นชั่วคราวก่อนการปรับรุ่น

  • อาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับสื่อการติดตั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ติดตั้งจากโปรแกรม Windows 8.1 Setup โดยตรง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสร้างสื่อการติดตั้งเพื่อติดตั้ง Windows 8.1 ขอแนะนำให้คุณใช้ USB แฟลชไดรฟ์แทนการใช้แผ่นดีวีดี ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้หรือต้องการใช้แผ่นดีวีดีมากกว่า ให้เลือกความเร็วในการเขียนดีวีดีที่ช้าลง ยิ่งความเร็วในการเขียนช้าเท่าใด โอกาสที่กระบวนการเขียนจะสำเร็จก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่