การใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกัน

นี่คือวิธีการบางส่วนในหลาย ๆ วิธีที่คุณสามารถแบ่งปันแฟ้มและโฟลเดอร์ใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1:

 • ใช้ที่เก็บข้อมูลออนไลน์ของคุณฟรี ด้วย OneDrive คุณสามารถเข้าถึงแฟ้มของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องทำการ "แบ่งปัน" เพื่อเข้าถึงแฟ้มเหล่านั้นจากพีซีเครื่องอื่น เมื่อคุณบันทึกแฟ้มไปยัง OneDrive คุณสามารถแบ่งปันแฟ้มเหล่านั้นกับบุคคลที่กำหนด หรือโดยการขอรับลิงค์ที่คุณสามารถนำไปโพสต์ในเว็บไซต์ เช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OneDrive ดู การเริ่มต้นใช้งาน OneDrive

  เพื่อแบ่งปันแฟ้มหรือโฟลเดอร์ OneDrive ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแบ่งปันไปที่ OneDrive หากคุณยังไม่ได้ทำ เพื่อทำการดังกล่าว เปิด File Explorer เรียกดูแฟ้มหรือโฟลเดอร์ และจากนั้นลากไปยัง OneDrive

  2. กดค้างหรือคลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ใน OneDrive เลือก แบ่งปันกับ และจากนั้นเลือก OneDrive

  3. เลือกวิธีที่คุณต้องการใช้แฟ้มหรือโฟลเดอร์ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแบ่งปันใน OneDrive ดู Share files and folders and change permissions

 • ใช้ทางลัดการแบ่งปัน ในแอปของ Windows Store หลายตัว คุณสามารถแบ่งปันแฟ้มกับบุคคลอื่นได้โดยการใช้ทางลัดการแบ่งปัน ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแบ่งปันรูปภาพให้กับบุคคลอื่นทางอีเมล ให้ทำดังนี้:

  1. เปิดแอปรูปถ่าย

  2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ แบ่งปัน
   (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก แบ่งปัน)

  3. แตะหรือคลิกแอปจดหมาย

  4. ใส่ผู้รับ เพิ่มข้อความ แล้วคลิก ส่ง

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทางลัดการแบ่งปัน ให้ดูที่ ค้นหา แบ่งปัน พิมพ์ และอื่นๆ

 • ส่งแฟ้มทางอีเมลจาก File Explorer โดยตรง ถ้าคุณติดตั้งแอปอีเมลบนเดสก์ท็อปไว้ คุณสามารถแบ่งปันแฟ้มจาก File Explorer ทางอีเมลได้ เลือกแฟ้ม แตะหรือคลิกแท็บ แบ่งปัน แล้วแตะหรือคลิก อีเมล (หรือกดค้างหรือคลิกขวาที่แฟ้ม เลือก ส่งไปยัง แล้วแตะหรือคลิก ผู้รับจดหมาย) การดำเนินการดังกล่าวจะเปิดแอปอีเมลเริ่มต้นของคุณและเพิ่มแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบมา

 • ใช้แฟ้มร่วมกันผ่านเครือข่ายในบ้านหรือในพีซีที่ใช้ร่วมกัน เมื่อต้องการใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกันบนเครือข่ายของคุณ (โฮมกรุ๊ป เวิร์กกรุ๊ป หรือโดเมน) หรือบนพีซีที่คุณใช้ร่วมกับบุคคลอื่น คุณสามารถใช้แท็บ แบ่งปัน ใน File Explorer ได้เช่นกัน ส่วนถัดไปจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันในประเภทนี้

แสดงทั้งหมด

การใช้แฟ้มร่วมกันผ่านเครือข่ายในบ้านหรือในพีซีที่ใช้ร่วมกัน

 1. เปิด File Explorer ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก File Explorer

 2. เรียกดูรายการ เลือกแล้วแตะหรือคลิกแท็บ แบ่งปัน

  แท็บ 'แบ่งปัน'
  แท็บ 'แบ่งปัน'
 3. เลือกตัวเลือกในกลุ่ม ใช้ร่วมกับ ตัวเลือก ใช้ร่วมกับ จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าพีซีของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่หรือไม่ และชนิดของเครือข่ายเป็นแบบใด

  • เมื่อต้องการใช้แฟ้มหรือโฟลเดอร์ร่วมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ของบุคคลดังกล่าว

  • เมื่อต้องการใช้ร่วมกับสมาชิกทั้งหมดในโฮมกรุ๊ปของคุณ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกของ โฮมกรุ๊ป เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์เพื่อใช้ร่วมกับสมาชิกทั้งหมดในโฮมกรุ๊ปของคุณ ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี) แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิก โฮมกรุ๊ป

  • ถ้าตัวเลือกในกลุ่ม ใช้ร่วมกับ ไม่พร้อมใช้งาน อาจเป็นเพราะเราไม่แนะนำให้แบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก ถ้าคุณจำเป็นต้องแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ระบบ ให้แตะหรือคลิก ความปลอดภัยขั้นสูง

เคล็ดลับ

 • วิธีที่ดีที่สุดคือใช้โฮมกรุ๊ปเพื่อทำการแบ่งปันภายในเครือข่ายในบ้าน เว้นแต่คุณต้องการจะแบ่งปันกับพีซีที่ใช้งาน Windows Vista หรือ Windows XP สำหรับเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาและความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการแบ่งปันแฟ้มผ่านเครือข่ายในบ้าน ให้ดูที่ การค้นหาพีซี อุปกรณ์ และเนื้อหาบนเครือข่าย

การค้นหารายการที่ใช้ร่วมกันบนพีซีเครื่องเดียวกัน

ถ้าพีซีของคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโฮมกรุ๊ปหรือเครือข่าย และบุคคลอื่นได้แบ่งปันบางสิ่งไว้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของเขา คุณสามารถเรียกดูแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ใน File Explorer

 1. เปิดพีซีเครื่องนี้ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า พีซีเครื่องนี้ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก พีซีเครื่องนี้

 2. แตะสองครั้งหรือดับเบิลคลิกที่ไดรฟ์ที่มีโลโก้ของ Windows อยู่ในไอคอน (สำหรับพีซีส่วนใหญ่ จะเป็นไดรฟ์ C)

 3. เปิด ผู้ใช้ แล้วเปิดโฟลเดอร์ที่มีชื่อของบุคคลนั้น

สำหรับความช่วยเหลือในการค้นหารายการที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายในบ้าน ให้ดูที่ การค้นหาพีซี อุปกรณ์ และเนื้อหาบนเครือข่าย

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้รายการร่วมกันบนพีซีเครื่องเดียวกัน

 • ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ร่วมกันบนพีซีที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโฮมกรุ๊ปหรือเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดในพีซีของคุณมีรหัสผ่าน ถ้าคุณต้องการให้ทุกคนที่ใช้พีซีของคุณสามารถเปิดแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ คุณต้องปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

  1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การใช้ร่วมกันขั้นสูง ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก จัดการการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

  2. ขยาย เครือข่ายทั้งหมด แตะหรือคลิก ปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วแตะหรือคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

สำหรับเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาและความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการแบ่งปันแฟ้มผ่านเครือข่ายในบ้าน ให้ดูที่ การค้นหาพีซี อุปกรณ์ และเนื้อหาบนเครือข่าย ถ้าคุณยังพบปัญหาในการใช้ร่วมกัน คุณสามารถลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างโดยอัตโนมัติ

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การแก้ไขปัญหา ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การแก้ไขปัญหา จากนั้นแตะหรือคลิก เข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่


ติดต่อฝ่ายสนับสนุน


 • ขอความช่วยเหลือจาก Answer Desk