การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ คุณสามารถแบ่งปันเครื่องพิมพ์เพื่อให้บุคคลอื่นในเครือข่ายของคุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์นั้นได้

เมื่อต้องการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 3. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วเลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน คุณจะต้องทำการเพิ่มเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์

 4. แตะหรือคลิกแท็บ การใช้ร่วมกัน

 5. ถ้าคุณเห็นปุ่มที่ระบุว่า เปลี่ยนตัวเลือกการใช้ร่วมกัน ให้แตะหรือคลิกที่ปุ่มนั้น ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 6. เลือก ใช้เครื่องพิมพ์นี้ร่วมกัน

 7. แตะหรือคลิก ตกลง

ตอนนี้บุคคลอื่นในเครือข่ายของคุณจะสามารถพิมพ์งานผ่านเครื่องพิมพ์ดังกล่าวได้เมื่อพีซีของคุณพร้อมใช้งาน (พวกเขาจะไม่สามารถพิมพ์งานผ่านเครื่องพิมพ์ดังกล่าวได้หากพีซีของคุณปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดสลีป)

นอกจากนี้ บุคคลที่ต้องการใช้เครื่องพิมพ์ดังกล่าวจะต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับพีซีของคุณด้วย ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับพีซีของคุณ คุณสามารถปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านได้ วิธีการมีดังนี้

เมื่อต้องการปิดการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การใช้ร่วมกันขั้นสูง ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก จัดการการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. ภายใต้ การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้เลือก ปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 3. แตะหรือคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลงต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่