รูปถ่าย

Windows 8.1, Windows RT 8.1

การแบ่งปันและพิมพ์รูปถ่าย

คุณสามารถแบ่งปันและพิมพ์รูปถ่ายได้โดยตรงจากแอปรูปถ่าย, OneDrive และกล้อง

วิธีการแบ่งปัน

 1. จากหน้าจอเริ่ม ให้เปิดแอปรูปถ่าย, OneDrive หรือกล้อง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในแอปรูปถ่ายหรือ OneDrive ให้ไปยังโฟลเดอร์ที่มีรูปถ่ายที่คุณต้องการแบ่งปัน แล้วปัดนิ้วลงหรือคลิกขวาที่รูปถ่ายนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก เลือกทั้งหมด ได้ด้วย

  • ในแอปกล้อง ให้ไปยังม้วนฟิล์มและค้นหารูปถ่ายที่คุณต้องการแบ่งปัน

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ แบ่งปัน
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก แบ่งปัน)

 4. แตะหรือคลิกบุคคลหรือแอปที่คุณต้องการแบ่งปัน แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เคล็ดลับ

 • ถ้าแฟ้มของคุณถูกจัดเก็บไว้ใน OneDrive คุณสามารถเลือกส่งคำเชิญเพื่อมอบสิทธิให้ผู้อื่นดูแฟ้ม หรือรับการเชื่อมโยงเพื่อแบ่งปันกับกลุ่มผู้ใช้ที่กว้างขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แอปรูปถ่ายของ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

 • ดู Windows Store ในพีซีของคุณสำหรับแอปเพิ่มเติมที่โพสต์ไปยังเครือข่ายสังคมและไซต์ที่แบ่งปันรูปถ่าย

วิธีการพิมพ์จากแอป Windows Store

เมื่อสั่งพิมพ์จากแอปรูปถ่าย, OneDrive หรือกล้อง คุณสามารถพิมพ์รูปภาพได้ทีละภาพเท่านั้น เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพหลายๆ ภาพพร้อมกัน หรือพิมพ์จากเดสก์ท็อปแอป ให้ดูที่ การพิมพ์รูปภาพ

 1. จากหน้าจอเริ่ม ให้เปิดแอปรูปถ่าย, OneDrive หรือกล้อง

 2. ค้นหารูปถ่ายที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วแตะหรือคลิกเพื่อเปิด

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ อุปกรณ์
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก อุปกรณ์)

 4. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ คุณจะต้องทำการเพิ่มเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์

 5. คุณจะเห็นตัวอย่างของสิ่งที่คุณกำลังพิมพ์ พร้อมกับจำนวนสำเนาและการวางแนวหน้ากระดาษในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 6. เมื่อต้องการดูสิ่งอื่นที่คุณสามารถทำได้ ให้แตะหรือคลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม

  ตัวเลือกที่คุณเห็นในส่วนของ การตั้งค่าเพิ่มเติม จากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ ดังนั้นทางเลือกต่างๆ จะแตกต่างกันตามเครื่องพิมพ์

 7. เมื่อตั้งค่าทุกอย่างแล้ว ให้แตะหรือคลิก พิมพ์