วิดีโอ

Windows 8.1, Windows RT 8.1

การแบ่งปันวิดีโอ

การแบ่งปันจากแอป

คุณสามารถแบ่งปันรูปถ่ายและวิดีโอจากแอปรูปถ่าย, OneDrive และกล้องได้โดยตรงโดยใช้ทางลัดการแบ่งปัน

 1. เปิดแอปรูปถ่าย, OneDrive หรือกล้อง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในแอปรูปถ่ายหรือ OneDrive ให้ไปยังโฟลเดอร์ที่มีวิดีโอที่คุณต้องการแบ่งปัน แล้วปัดนิ้วลงหรือคลิกขวาที่วิดีโอนั้น

  • ในแอปกล้อง ให้ไปยังม้วนฟิล์มและค้นหาวิดีโอที่คุณต้องการแบ่งปัน

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ แบ่งปัน
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก แบ่งปัน)
 4. แตะหรือคลิกแอปที่คุณต้องการแบ่งปัน แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เคล็ดลับ

 • ถ้าแฟ้มของคุณถูกจัดเก็บไว้ใน OneDrive คุณสามารถเลือกส่งคำเชิญเพื่อมอบสิทธิให้ผู้อื่นดูแฟ้ม หรือรับการเชื่อมโยงเพื่อแบ่งปันกับกลุ่มผู้ใช้ที่กว้างขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แอปรูปถ่ายของ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

 • ตรวจดู Windows Store ในพีซีของคุณเพื่อค้นหาแอปเพิ่มเติมสำหรับการแบ่งปันวิดีโอ

การดูวิดีโอบนทีวีของคุณ

คุณสามารถเล่นวิดีโอ ภาพยนตร์ รายการทีวี หรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในพีซีของคุณบนทีวีของคุณได้เมื่อเชื่อมต่อพีซีเข้ากับทีวีแล้ว ใช้แอป Xbox SmartGlass หรือต่อสายเคเบิลจากพีซีไปยังทีวี ชนิดของสายเคเบิลที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของทีวี และชนิดของพอร์ตเอาต์พุตบนพีซีของคุณ

 1. ต่อพีซีเข้ากับทีวี

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ อุปกรณ์
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก อุปกรณ์)

 3. จากนั้นแตะหรือคลิก หน้าจอที่สอง

 4. แตะหรือคลิก ทำสำเนา ถ้าคุณต้องการให้เนื้อหาเดียวกันปรากฏทั้งบนพีซีและทีวีของคุณ หรือแตะหรือคลิก ขยาย เพื่อให้คุณสามารถทำงานบนพีซีของคุณในขณะสตรีมภาพยนตร์ไปยังทีวีของคุณ