การลงชื่อเข้าใช้หรือออกจาก Windows

เมื่อคุณลงชื่อออกจาก Windows แอปทั้งหมดที่คุณใช้งานอยู่จะถูกปิด แต่ไม่ได้เป็นการปิดเครื่องพีซี บุคคลอื่นสามารถลงชื่อเข้าใช้ต่อได้โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบของพีซีใหม่ และแม้ว่าจะมีบุคคลอื่นปิดเครื่องพีซี ข้อมูลของคุณก็จะไม่สูญหาย

นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องลงชื่อออกจาก Windows แต่สามารถใช้การล็อกพีซีแทน โดยที่บุคคลอื่นจะยังคงลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ของตนผ่านทางหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ได้

ดูวิดีโอเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และการลงชื่อออก (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพในภาษาของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน ปุ่ม 'คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน')

"ลงชื่อเข้าใช้" และ "ลงชื่อออก" มีความหมายเหมือนกับ "เข้าสู่ระบบ" และ "ออกจากระบบ" ตามลำดับ

เมนูลงชื่อออก
แตะหรือคลิกรูปภาพประจำตัวเพื่อเปลี่ยนรูปภาพของคุณ ล็อกพีซี ลงชื่อออก หรือสลับผู้ใช้

เมื่อต้องการลงชื่อออกจาก Windows

 1. เปิดหน้าจอเริ่มด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ แล้วย้ายตัวชี้เมาส์ลง) จากนั้นให้แตะหรือคลิก เริ่ม

 2. แตะหรือคลิกรูปภาพประจำตัวของคุณที่มุมบนขวา แล้วเลือก ลงชื่อออก

เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ Windows

 1. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ (หรือกดแป้นใดๆ ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์) เพื่อยกเลิกหน้าจอเมื่อล็อก

 2. ในหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้ลงชื่อเข้าใช้พีซีด้วยวิธีที่คุณต้องการ

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้อื่นนอกเหนือจากที่แสดงบนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ย้อนกลับ แล้วเลือกบัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณได้รับแจ้งให้กด Ctrl+Alt+Delete ให้ทำตามนั้น

 • เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยวิธีอื่น ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดูตัวเลือกที่มีอยู่

คุณยังสามารถสลับไปใช้บัญชีผู้ใช้อื่นได้โดยไม่ต้องลงชื่อออกจาก Windows

เมื่อต้องการสลับบัญชีผู้ใช้

 • แตะหรือคลิกรูปภาพประจำตัวของคุณที่มุมบนขวา แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเห็นบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะหรือคลิกที่บัญชีผู้ใช้นั้น

  • ถ้าคุณไม่เห็นบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ ให้แตะหรือคลิก สลับบัญชีผู้ใช้ จากนั้นคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีอยู่หรือสร้างบัญชีใหม่ก็ได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่