แอปตัวบันทึกเสียงของ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

ตัวบันทึกเสียงเป็นแอปที่คุณสามารถใช้ในการบันทึกเสียงได้สูงสุดสามชั่วโมงต่อแฟ้มที่บันทึก คุณสามารถใช้แอปนี้เคียงข้างกับแอปอื่น ซึ่งทำให้คุณสามารถบันทึกเสียงในขณะที่คุณกำลังใช้พีซีได้ (แม้ว่าจะมีโปรแกรมเดสก์ท็อปที่ชื่อว่า ตัวบันทึกเสียง อยู่เช่นกัน แต่ในบทความนี้จะเกี่ยวข้องกับแอปตัวบันทึกเสียง)

แสดงทั้งหมด

ฉันจะบันทึกได้อย่างไร

 • เมื่อต้องการเริ่มการบันทึก ให้แตะหรือคลิกปุ่มวงกลมที่มีไมโครโฟนอยู่ตรงกลาง นี่คือปุ่ม บันทึก ของคุณ
  ปุ่มบันทึก
 • เมื่อต้องการหยุดการบันทึกชั่วคราว ให้แตะหรือคลิก หยุดชั่วคราว

  ปุ่มหยุดชั่วคราว
 • เมื่อต้องการดำเนินการบันทึกที่คุณหยุดไว้ชั่วคราวต่อไป ให้แตะหรือคลิก หยุดชั่วคราว อีกครั้ง

 • เมื่อต้องการบันทึกการบันทึกนั้น ให้แตะหรือคลิก หยุด คุณจะเห็นการบันทึกปรากฏอยู่ในรายการบันทึกของคุณ

  ปุ่มหยุด

  (ในครั้งต่อไปที่คุณแตะหรือคลิก บันทึก คุณจะเริ่มการบันทึกครั้งใหม่)

ฉันจะเปลี่ยนชื่อการบันทึกได้อย่างไร

 1. แตะหรือคลิกการบันทึกที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. แตะหรือคลิก เปลี่ยนชื่อ

 3. ใส่ชื่อใหม่สำหรับการบันทึกของคุณ แตะหรือคลิก เปลี่ยนชื่อ

การบันทึกถูกเก็บไว้ที่ใด

การบันทึกของคุณจะถูกเก็บอยู่ในแอปตัวบันทึกเสียง ถ้าคุณถอนการติดตั้งแอปนี้ การบันทึกของคุณจะถูกลบออก เมื่อต้องการส่งแฟ้มการบันทึกให้กับบุคคลอื่นผ่านทางอีกแอปหนึ่ง ให้ใช้ทางลัดแบ่งปัน

ฉันจะแบ่งปันการบันทึกของฉันได้อย่างไร

 1. เปิดตัวบันทึกเสียง

 2. แตะหรือคลิกการบันทึกที่คุณต้องการแบ่งปัน

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ แบ่งปัน
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก แบ่งปัน)

 4. คุณจะเห็นรายการของแอปที่คุณมีซึ่งสามารถใช้แบ่งปันได้ เมื่อต้องการส่งการบันทึกทางจดหมาย ให้แตะหรือคลิก จดหมาย แล้วทำตามคำแนะนำ เมื่อต้องการแบ่งปันการบันทึกของคุณไปยังแอป ให้แตะหรือคลิกแอปนั้น แล้วทำตามคำแนะนำ

นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งแฟ้มการบันทึกเป็นสิ่งที่แนบได้โดยตรงจากแอปจดหมายได้อีกด้วย แตะหรือคลิก ตัวบันทึกเสียง จากเมนูเมื่อคุณเลือกแฟ้มที่จะแนบไปยังอีเมล

ฉันจะตัดแต่งการบันทึกของฉันได้อย่างไร

 1. แตะหรือคลิกการบันทึกที่คุณต้องการตัดแต่ง

 2. แตะหรือคลิก ตัดแต่ง

 3. ลากส่วนปลายด้านซ้ายและขวาของเส้นเวลาไปยังจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดใหม่ที่คุณต้องการ
  คุณสามารถเล่นการบันทึกที่ตัดแต่งแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกเริ่มและหยุดในตำแหน่งที่คุณต้องการ ปรับจุดเริ่มต้นและจุดหยุดตามต้องการ แตะหรือคลิก ตกลง

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกส่วนที่ตัดแต่งแล้วเป็นแฟ้มการบันทึกแฟ้มใหม่ ให้แตะหรือคลิก บันทึกสำเนา

  • ถ้าคุณต้องการแทนที่การบันทึกด้วยส่วนที่ถูกตัดแต่ง ให้แตะหรือคลิก ปรับปรุงต้นฉบับ

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถตัดแต่งได้ถ้าคุณมีตัวบันทึกเสียงที่ย่อเล็กสุดอยู่โดยมีพื้นที่ความกว้างบนหน้าจอน้อยกว่า 672 พิกเซล คุณจะต้องขยายขนาดของตัวบันทึกเสียงเพื่อการตัดแต่ง

ฉันจะลบการบันทึกได้อย่างไร

 1. แตะหรือคลิกการบันทึกที่คุณต้องการลบ

 2. แตะหรือคลิก ลบ

เหตุใดการบันทึกของฉันจึงหยุดชั่วคราวเมื่อฉันย้ายแอปไปยังเบื้องหลัง

ตัวบันทึกเสียงจะไม่บันทึกต่อในเบื้องหลังเมื่อคุณใช้แอปอื่น เมื่อต้องการใช้ตัวบันทึกเสียงพร้อมกับแอปอื่น ให้ใช้แอปแบบเคียงข้างกัน

เมื่อต้องการใช้ตัวบันทึกเสียงเคียงข้างกับแอปอื่นๆ

 1. เปิดตัวบันทึกเสียง

 2. ปัดนิ้วจากด้านบนของหน้าจอจนกระทั่งมีที่ว่างปรากฏที่ด้านหลังของแอปนี้ แล้วลากแอปไปทางซ้ายหรือขวา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกที่ด้านบนของหน้าจอแล้วลากแอปลงมาจนกระทั่งมีที่ว่างปรากฏขึ้นข้างหลัง แล้วลากแอปไปทางซ้ายหรือขวา)

 3. กลับไปที่หน้าจอเริ่มแล้วเปิดแอปที่สอง แอปนั้นจะปรากฏติดกับตัวบันทึกเสียงในหน้าจอเดียวกัน

 4. ปรับขนาดของหน้าจอที่ต้องการใช้ตัวบันทึกเสียงโดยเลื่อนแถบระหว่างแอป

ฉันจะให้สิทธิตัวบันทึกเสียงในการใช้งานไมโครโฟนของฉันได้อย่างไร

 1. เปิดตัวบันทึกเสียง

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก สิทธิ

 4. ตั้งค่า ไมโครโฟน เป็น เปิด คุณสามารถบันทึกได้แล้วในขณะนี้

ฉันจะปรับเสียงไมโครโฟนได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า เสียง ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก เสียง

 3. แตะหรือคลิกแท็บ การบันทึก

 4. แตะหรือคลิก ไมโครโฟน แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

 5. แตะหรือคลิกแท็บ ระดับ ใช้ตัวเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงและการเพิ่มเสียงไมโครโฟนของคุณ

 6. แตะหรือคลิก ตกลง แล้วแตะหรือคลิก ตกลง อีกครั้งเพื่อปิด เสียง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่