การสตรีมไปยังอุปกรณ์และพีซีโดยใช้ Windows Media Player

คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อสตรีมสื่อดิจิทัลในไลบรารีของ Player ไปยังอุปกรณ์และพีซีบนเครือข่ายในบ้านของคุณ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถสตรีมเพลงจากพีซีของคุณไปยังสเตอริโอ หรือส่งวิดีโอและรูปภาพไปยังทีวี

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการสตรีม คุณจำเป็นต้องเพิ่มพีซีและอุปกรณ์สื่อดิจิทัลของคุณบนเครือข่ายในบ้านของคุณก่อน แล้วจึงเปิดการสตรีมสื่อข้อมูล Windows จะตรวจหาอุปกรณ์และพีซีที่คุณต้องการใช้กับ Windows Media Player โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการสตรีมเพลง วิดีโอและรูปภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Windows Media Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มอุปกรณ์ให้กับเครือข่ายของคุณ

 • ขั้นตอนต่างๆ สำหรับการเพิ่มอุปกรณ์ไปยังเครือข่ายของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเปิดอุปกรณ์ดังกล่าวได้ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ หรือตามข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มอุปกรณ์แบบไร้สายหรือแบบผ่านสาย หรือเพิ่มพีซีให้กับเครือข่ายของคุณ ให้ดูที่ การเพิ่มอุปกรณ์หรือพีซีบนเครือข่าย

เมื่อต้องการเปิดการสตรีมสื่อข้อมูลภายในบ้าน

ถ้าการสตรีมสื่อข้อมูลเปิดอยู่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลสื่อ

 3. แตะหรือคลิก เปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อ

  เปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อ จะไม่มีในเมนูสตรีม ถ้าเปิดการสตรีมอยู่แล้ว

 4. ในหน้าตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมาย อนุญาต สำหรับพีซีหรืออุปกรณ์ที่คุณไม่ต้องการส่งกระแสข้อมูลสื่อไปถึง แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • ถ้าพีซีของคุณอยู่ในเครือข่ายสาธารณะ คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยและไฟร์วอลล์ให้กับประเภทเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อก่อนจึงจะสามารถสตรีมสื่อข้อมูลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปัน ให้ดูที่ การค้นหาพีซี อุปกรณ์ และเนื้อหาบนเครือข่าย

 • คุณอาจได้รับการเตือนให้แบ่งบันไลบรารีสื่อของคุณกับโฮมกรุ๊ปก่อนจึงจะสามารถสตรีมสื่อข้อมูลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไลบรารีร่วมกับโฮมกรุ๊ป ให้ดูที่ โฮมกรุ๊ปตั้งแต่ต้นจนจบ

เมื่อต้องการสตรีมสื่อดิจิทัลไปยังพีซีหรืออุปกรณ์อื่น

คุณสามารถสตรีมสื่อดิจิทัลไปยังอุปกรณ์หรือพีซีอื่นโดยใช้ Play To วิธีการมีดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า Windows Media Player ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แอป จากนั้นแตะหรือคลิก Windows Media Player

  ถ้าขณะนี้ Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้แตะหรือคลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารี ปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี'
 3. แตะหรือคลิกแท็บ เล่น

 4. ลากรายการที่คุณต้องการเล่นจากไลบรารีของ Player ไปยังบานหน้าต่างรายการ

 5. แตะหรือคลิกปุ่ม Play To ปุ่ม Play To จากนั้นแตะหรือคลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการสตรีมไปถึง

  ใช้ตัวควบคุม Play To เมื่อต้องการเล่น หยุดชั่วคราว หรือหยุดการสตรีมสื่อข้อมูล และเมื่อต้องการเปลี่ยนไปยังรายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้าในชุดรายการ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บ 'เล่น' บานหน้าต่างรายการ และตัวควบคุมการเล่น ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณสตรีมเพลงไปยังตัวรับสื่อดิจิทัล คุณอาจไม่สามารถสลับแทร็กโดยใช้ตัวควบคุมในตัวอุปกรณ์เอง หรือโดยใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่