รูปถ่าย

Windows 8.1, Windows RT 8.1

การถ่ายรูปด้วยพีซี

ถ้าพีซีของคุณมีกล้องถ่ายรูปในตัวหรือมีเว็บแคมเชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถใช้แอปกล้องเพื่อถ่ายรูปและวิดีโอได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอปนี้ ให้ดูที่ วิธีใช้แอปกล้องและเว็บแคม

วิธีการถ่ายรูป

จากแอปกล้อง

 1. เปิดแอปกล้อง

 2. (ไม่จำเป็น) เปลี่ยนสิ่งที่เน้นด้วยการแตะหรือคลิกพื้นที่นั้นในช่องเล็งภาพ

 3. แตะหรือคลิกปุ่ม รูปถ่ายปุ่ม 'รูปถ่าย'
 4. ถ้าคุณต้องการดูรูปถ่าย ให้ลากหน้าจอไปทางขวาหรือคลิกลูกศรซ้าย

หมายเหตุ

 • รูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมดที่คุณถ่ายโดยใช้แอปกล้องจะถูกบันทึกลงในม้วนฟิล์มของคุณ คุณจะพบโฟลเดอร์ ม้วนฟิล์ม ในโฟลเดอร์ รูปภาพ ในพีซีของคุณ ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลม้วนฟิล์มของคุณไปยัง OneDrive ให้ดูที่ การจัดเก็บรูปถ่ายใน OneDrive

 • ถ้าการแตะหรือคลิกที่ช่องเล็งภาพเป็นการถ่ายรูปแทนที่จะเป็นการเน้นพื้นที่ส่วนนั้น คุณอาจไม่มี Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 รุ่นปรับปรุงล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ติดตั้ง Windows 8.1 Update (KB 2919355)

จากหน้าจอเมื่อล็อก

 1. เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้วและพีซีของคุณถูกล็อก ให้ปัดนิ้วลงบนหน้าจอเมื่อล็อกหรือคลิกและลากลงเพื่อเรียกใช้แอปกล้อง

 2. (ไม่จำเป็น) เปลี่ยนสิ่งที่เน้นด้วยการแตะหรือคลิกพื้นที่นั้นในช่องเล็งภาพ

 3. แตะหรือคลิกปุ่ม รูปถ่าย ปุ่ม 'รูปถ่าย'
 4. ถ้าคุณต้องการดูรูปถ่าย ให้ลากหน้าจอไปทางขวาหรือคลิกลูกศรซ้าย

 5. ถ้าคุณต้องการดูส่วนที่เหลือในม้วนฟิล์มหรือเปลี่ยนการตั้งค่า ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ปลดล็อก แล้วลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณ จากนั้นเปิดแอปกล้อง ถ้าคุณต้องการปิดกล้องบนหน้าจอเมื่อล็อก ให้ดูที่ วิธีใช้แอปกล้องและเว็บแคม

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า เช่น แฟลชและตัวจับเวลา

คุณสามารถปรับบางอย่างได้ก่อนที่จะถ่ายรูปหรือวิดีโอ เช่น เปิดแฟลชหรือตัวจับเวลา ตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณจะต้องเปลี่ยนใน 'การตั้งค่า' เช่น การแสดงเส้นตารางและการรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งไว้ในรูปถ่ายและภาพแบบพาโนรามาของคุณ ตัวเลือกที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณจะเห็นเฉพาะปุ่มสำหรับการตั้งค่าแฟลช ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชในตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ดูที่ วิธีใช้แอปกล้องและเว็บแคม

วิธีถ่ายภาพแบบพาโนรามา

คุณสามารถใช้แอปกล้องเพื่อถ่ายภาพแบบพาโนรามาได้บนพีซีส่วนใหญ่โดยใช้กล้องหลังแบบในตัว พาโนรามาเป็นวิธีที่ดีในการจับภาพขอบฟ้าหรือเส้นขอบฟ้า คุณสามารถสร้างภาพแบบพาโนรามาที่ครอบคลุมซึ่งจะจับภาพพื้นที่ทั้งหมดได้ เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ต้องรักษาตำแหน่งของกล้องให้อยู่กับที่ขณะที่คุณหมุนและเอียงกล้อง เสมือนว่าตั้งกล้องอยู่บนขาตั้งกล้อง ค่อยๆ เคลื่อนอย่างสม่ำเสมอขณะที่วางรูปต่อกัน จากนั้นให้หยุดชั่วคราวเพื่อจับภาพ ถ้าตัวคุณบังช่องเล็งภาพ รักษาตำแหน่งของกล้องให้อยู่กับที่และเดินอ้อมกล้องจนกว่าตัวคุณจะพ้นทาง ดู วิธีใช้แอปกล้องและเว็บแคม เพื่อดูวิดีโอที่แสดงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพแบบพาโนรามา

 1. เปิดแอปกล้อง

 2. กำหนดตำแหน่งที่คุณต้องการให้เป็นจุดเริ่มต้นของรูป แล้วเล็งกล้องไปยังตำแหน่งนั้น

 3. แตะหรือคลิกปุ่ม พาโนรามา ปุ่ม 'พาโนรามา' การดำเนินการนี้จะจับรูปแรก
 4. หันกล้องอย่างช้าๆ ไปตามทิศทางใดก็ได้เพื่อเรียงแนวรูปถัดไป

 5. ดูเส้นขอบในช่องเล็งภาพขณะที่คุณหันกล้อง เมื่ออยู่ในกรอบเส้นขอบเหล่านั้นแล้ว กล้องจะถ่ายรูปถัดไปโดยอัตโนมัติ

 6. ทำซ้ำสองขั้นตอนก่อนหน้าดังกล่าวจนกว่าคุณจะดำเนินการถ่ายภาพแบบพาโนรามาเสร็จสมบูรณ์

 7. แตะหรือคลิกเครื่องหมายถูก

แอปกล้องจะต่อรูปเข้าด้วยกันและบันทึกภาพแบบพาโนรามาในม้วนฟิล์ม เมื่อต้องการดูภาพแบบพาโนรามา คุณจำเป็นต้องใช้แอปกล้อง แอปรูปถ่าย หรือ OneDrive หรือโพสต์ภาพไปยัง OneDrive.com

วิธีถ่ายรูปให้ได้ภาพที่ดีที่สุด

บนแท็บเล็ตบางรุ่น แอปกล้องจะถ่ายรูปหลายรูปติดๆ กัน (เรียกว่ากลุ่มรูปถ่าย) โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณถ่ายรูป กลุ่มรูปถ่ายนี้จะมีรูปที่ถูกจับภาพก่อนและหลังจากที่คุณถ่ายรูป ถ้าอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนคุณลักษณะนี้ ทุกครั้งที่คุณถ่ายรูป คุณจะเห็นสี่เหลี่ยมที่แสดงรูปเริ่มต้นที่มุมล่างซ้าย จากนั้น คุณสามารถตรวจสอบรูปและบันทึกรูปที่คุณชื่นชอบได้ ถ้าคุณไม่มีเวลาตรวจสอบ รูปเริ่มต้นจะถูกบันทึกลงม้วนฟิล์มโดยอัตโนมัติ

รูปตัวอย่างในช่องเล็งภาพ
รูปตัวอย่างจะปรากฏในมุมล่างซ้าย

เมื่อต้องการตรวจดูและบันทึกรูปที่คุณต้องการ ให้ทำดังนี้

 1. จากหน้าจอเริ่ม ให้เปิดแอปกล้อง

 2. ถ่ายรูป

 3. แตะหรือคลิกรูปตัวอย่างที่มุมล่างซ้าย

 4. หมุนแป้นเปลี่ยนค่าเพื่อตรวจสอบรูป

 5. ขณะที่กำลังดูรูปที่คุณต้องการบันทึก ให้แตะหรือคลิกปุ่ม บันทึก ในแป้นเปลี่ยนค่า

ถัดไป: การดูและนำเข้ารูปถ่าย