เคล็ดลับการประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณเคยหมดในระหว่างการประชุมนัดสำคัญ หรือระหว่างเที่ยวบินที่ใช้เวลานานหรือไม่ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม แบตเตอรี่ของแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตของคุณก็สามารถจ่ายพลังงานได้เพียงระดับหนึ่งสำหรับการชาร์จแต่ละครั้ง เคล็ดลับคือการใช้พลังงานที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของพีซีของคุณ

 • เลือกแผนการใช้พลังงานที่ประหยัดพลังงาน Windows 8.1 มีแผนเริ่มต้นให้สองอย่างคือ แบบสมดุลและแบบประหยัดพลังงาน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการใช้พลังงานและวิธีการเปลี่ยนแผนการใช้พลังงาน ให้ไปที่ แผนการใช้พลังงาน: คำถามที่ถามบ่อย

  หมายเหตุ

  • ทางเลือกนี้ใช้ไม่ได้กับ Windows RT 8.1 หรือพีซีที่มี InstantGo เนื่องจากแผนสำหรับพีซีประเภทนี้มีเพียงแผนแบบสมดุลเท่านั้น แต่คุณสามารถกำหนดแผนนี้เองเพื่อประหยัดพลังงานให้มากขึ้นได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ไปที่ แผนการใช้พลังงาน: คำถามที่ถามบ่อย

  • ผู้ผลิตพีซีของคุณอาจมีแผนเพิ่มเติมให้

 • ลดความสว่างของจอแสดงผล (ถ้าฮาร์ดแวร์สนับสนุน) จอแสดงผลอาจใช้พลังงานมากกว่าส่วนอื่นๆ ของพีซี พีซีบางเครื่องปรับความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติตามแสงสว่างในห้องที่คุณกำลังใช้งานพีซีอยู่ คุณจะต้องปิดใช้งานตัวเลือกนี้ก่อนจึงจะสามารถลดความสว่างได้

  แสดงทั้งหมด

  ปิดการปรับความสว่างอัตโนมัติ (อาจใช้ไม่ได้กับพีซีบางเครื่อง)

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
   (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

  2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก จอแสดงผล

  3. ถ้าแถบเลื่อน ปรับความสว่างหน้าจอของฉันโดยอัตโนมัติ ทำงานอยู่ ให้แตะหรือคลิกแถบเลื่อนเพื่อปิด

   หมายเหตุ

   • การตั้งค่านี้อาจไม่มีในพีซีบางเครื่อง

  4. แตะหรือคลิก นำไปใช้

  ลดความสว่างของจอแสดงผล (อาจใช้ไม่ได้กับพีซีบางเครื่อง)

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
   (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

  2. แตะหรือคลิก ความสว่าง หรือ หน้าจอ (ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่มีอยู่ในพีซี) แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ

  พีซีบางเครื่องมีปุ่มหรือวงล้อสำหรับปรับความสว่างของจอแสดงผลโดยเฉพาะให้ด้วย เมื่อต้องการทราบว่าพีซีของคุณมีปุ่มดังกล่าวหรือไม่ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับพีซีหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ปิดหรือถอดอุปกรณ์ที่คุณไม่ใช้ออก อุปกรณ์ USB หลายอย่างแค่เชื่อมต่อก็ใช้พลังงานแล้ว ดังนั้น คุณอาจต้องการถอดอุปกรณ์เหล่านี้ออกเมื่อไม่ได้ใช้งาน ถ้าคุณใช้เมาส์ USB คุณสามารถประหยัดพลังงานได้ด้วยการเปลี่ยนเป็นแผงสัมผัสหรือปากกาแท็บเล็ต

 • ปิดการ์ดพีซีและอุปกรณ์ไร้สายแบบในตัว อุปกรณ์เหล่านี้ใช้พลังงานเช่นกัน ดังนั้นให้ปิดถ้าคุณไม่ต้องการใช้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่