แอปชวนเที่ยว: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเพิ่ม (ปักหมุด) จุดหมายปลายทางลงในหน้าจอเริ่มได้อย่างไร

 1. เริ่มต้นที่หน้าจอใดก็ได้ในแอป Bing ชวนเที่ยว แล้วคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ หรือบนหน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอเพื่อดึงแถบนำทางด้านบนลง

 2. แตะหรือคลิกไทล์ จุดหมายปลายทาง

 3. แตะหรือคลิกจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

 4. คลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ หรือบนหน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อดึงแถบนำทางด้านล่างขึ้นมา

 5. แตะหรือคลิกปุ่ม ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

 6. แตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม ในหน้าต่างแบบผุดขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกขนาดของไทล์ที่ปักหมุดนี้ได้ด้วย

ฉันจะค้นหาจุดหมายปลายทางได้อย่างไร

 1. ถ้าคุณมีจุดหมายปลายทางที่ต้องการอยู่ในใจแล้ว ให้ใส่ชื่อจุดหมายปลายทางนั้นในกล่องค้นหาที่มุมบนขวา

 2. เมื่อต้องการเรียกดูจุดหมายปลายทาง ให้เลื่อนไปทางขวาบนภาพแบบพาโนรามาของหน้าหลัก ถ้าคุณอนุญาตให้แอป Bing ชวนเที่ยวใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณจะเห็น จุดหมายปลายทางในท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่อยู่ใกล้ๆ กับตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของคุณ แตะหรือคลิก เพิ่มเติม เพื่อแสดงจุดหมายปลายทางในท้องถิ่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียกดูตามภูมิภาคได้ด้วยการคลิกไทล์ภูมภาค ซึ่งจะพบได้เมื่อเลื่อนไปทางขวาสุด

 3. เมื่อต้องการเรียกดูจุดหมายปลายทางทั้งหมด ให้เริ่มต้นที่หน้าจอใดก็ได้ในแอป Bing ชวนเที่ยว แล้วคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ หรือบนหน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอเพื่อดึงแถบนำทางด้านบนลง แตะหรือคลิกไทล์ จุดหมายปลายทาง เรียกดูตามความนิยมหรือคลิก ภูมิภาค เพื่อเรียกดูตามภูมิภาค

ฉันจะอนุญาตให้แอป Bing ชวนเที่ยวใช้ตำแหน่งที่ตั้งของฉันได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วออกจากด้านขวาของหน้าจอหรือวางเคอร์เซอร์ที่มุมบนขวาแล้วเลื่อนลง

 2. แตะหรือคลิก การตั้งค่า

 3. แตะหรือคลิก สิทธิ์

 4. ตั้งค่า สิทธิ์ เป็น เปิด

ฉันจะบันทึกจุดหมายปลายทาง โรงแรม และบทความโปรดของฉันได้อย่างไร

 1. ไปที่ภาพแบบพาโนรามาของจุดหมายปลายทางด้วยการใส่ชื่อของจุดหมายปลายทางในกล่องค้นหา หรือไปที่ภาพแบบพาโนราโมของโรงแรมโดยใช้เครื่องมือ ค้นหาโรงแรม แตะหรือคลิก เพิ่มลงในรายการโปรด โดยจะอยู่ที่ด้านล่างจุดหมายปลายทางหรือชื่อโรงแรม จุดหมายปลายทางหรือโรงแรมจะปรากฏบนภาพแบบพาโนรามาของโรงแรมภายใต้ รายการโปรด

 2. เมื่อต้องการบันทึกบทความ ให้คลิกขวาขณะดูบทความ หรือบนหน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอเพื่อดึงแถบนำทางด้านล่างขึ้นมา แตะหรือคลิก เพิ่มลงในรายการโปรด ที่มุมล่างขวา บทความดังกล่าวจะปรากฏบนภาพแบบพาโนรามาของหน้าหลักภายใต้ รายการโปรด

 3. หากต้องการเรียงลำดับรายการโปรดของคุณใหม่บนหน้าจอหลัก ให้คลิกขวาหรือแตะแล้วดึงไทล์ที่มีอยู่ลงมาจนกว่าจะเห็นเส้นขอบที่ไฮไลต์ไทล์และไอคอน X ซึ่งอยู่ที่มุมขวาบนของไทล์ ลากไทล์ไปวางลงในตำแหน่งที่ต้องการ

 4. สำหรับการเอารายการออกจาก รายการโปรด ของคุณมีอยู่สามวิธี เมื่อคุณไฮไลต์ไทล์ที่ต้องการแล้ว ให้แตะไอคอน X และรายการดังกล่าวจะถูกเอาออก หรือค้นหาไอคอนดินสอที่มุมบนขวาของ รายการโปรด แตะหรือคลิกไอคอนดังกล่าวและไอคอน X จะปรากฏบนไทล์ทั้งหมดในรายการของคุณ แตะหรือคลิกไอคอน X บนไทล์ที่คุณต้องการเอาออก วิธีที่สามคือแตะรายการใน รายการโปรด เพื่อเปิด สำหรับจุดหมายปลายทางหรือโรงแรม ให้แตะหรือคลิก นำออกจากรายการโปรด สำหรับบทความ ให้คลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ หรือบนหน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอเพื่อดึงแถบนำทางด้านล่างขึ้นมา แตะหรือคลิก นำออกจากรายการโปรด

ฉันจะค้นหาและจองเที่ยวบินได้อย่างไร

 1. คุณสามารถค้นหาและจองเที่ยวบินได้สามวิธี บนภาพแบบพาโนรามาของหน้าแรก ให้ค้นหาคลัสเตอร์ เครื่องมือและงาน แตะหรือคลิกไทล์ ค้นหาเที่ยวบิน หรือเริ่มต้นที่หน้าจอใดก็ได้ในแอป Bing ชวนเที่ยว แล้วคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ (บนหน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ) เพื่อดึงแถบนำทางด้านบนลง แตะหรือคลิกไทล์ เที่ยวบิน ทางเลือกที่สามคือเลื่อนไปทางขวาสุดของภาพแบบพาโนรามาของหน้าหลักเพื่อไปยังคลัสเตอร์ ขั้นตอนถัดไป แตะหรือคลิก ค้นหาเที่ยวบิน

 2. ใส่ข้อมูลเที่ยวบินของคุณ แล้วแตะหรือคลิก ค้นหาเที่ยวบิน เพื่อดูตัวเลือกในการจอง

 3. ถ้าคุณต้องการค้นหาเที่ยวบินไปและกลับจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุด ให้แตะหรือคลิกไอคอน ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน ในแถบข้อความ

 4. กรองเที่ยวบินตามราคา สายการบิน เวลาออกเดินทาง เวลากลับ หรือจุดพักบิน

 5. เรียงลำดับเที่ยวบินตามราคา สายการบิน เวลาออกเดินทาง เวลากลับ หรือจุดพักบิน

 6. แตะหรือคลิกเที่ยวบินที่เลือก รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินจะปรากฏขึ้น เช่น หมายเลขเที่ยวบิน ชั้นที่นั่ง และรายละเอียดการแวะพักระหว่างทาง แตะหรือคลิกปุ่ม จอง เพื่อแสดงตัวเลือกของผู้ให้บริการจอง

 7. ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะทำการจอง แอป Bing ชวนเที่ยวจะบันทึกประวัติการค้นหาของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถค้นหาซ้ำได้ในภายหลัง ประวัติการค้นหาของคุณจะปรากฏอยู่ในเครื่องมือค้นหาเที่ยวบินทางด้านขวา ถ้าคุณต้องการล้างประวัติการค้นหา ให้แตะหรือคลิก ล้างประวัติ ที่ด้านบนของรายการประวัติการค้นหา

 8. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินที่มีอยู่ก่อนทำการจอง ให้แตะหรือคลิกแท็บ 'ตาราง' เพื่อดูตารางเวลาเที่ยวบินปัจจุบันจากผู้ให้บริการหลายราย

 9. หากต้องการรับข้อมูลขาออกและขาเข้าของเที่ยวบินวันนี้ ให้แตะหรือคลิกแท็บ สถานะ

โปรดทราบว่าคุณลักษณะนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภูมิภาค

ฉันจะค้นหาตารางเวลาเที่ยวบินได้อย่างไร

 1. คุณสามารถค้นหาตารางเวลาเที่ยวบินได้สามวิธี ในหน้าจอหลัก ให้ค้นหาคลัสเตอร์ เครื่องมือและงาน แตะหรือคลิกไทล์ ตารางเวลาเที่ยวบิน หรือเริ่มต้นที่หน้าจอใดก็ได้ในแอป Bing ชวนเที่ยว แล้วคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ (บนหน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ) เพื่อดึงแถบนำทางด้านบนลง แตะหรือคลิกไทล์ เที่ยวบิน ทางเลือกที่สามคือเลื่อนไปทางขวาสุดของภาพแบบพาโนรามาของหน้าหลักเพื่อไปยังคลัสเตอร์ ขั้นตอนถัดไป แตะหรือคลิก ค้นหาเที่ยวบิน หรือ รับสถานะเที่ยวบิน

 2. แตะหรือคลิกแท็บ ตาราง แล้วใส่ข้อมูลเที่ยวบินที่คุณต้องการ

 3. แตะหรือคลิก ดูตารางเวลาเที่ยวบิน เพื่อดูตารางเวลาเที่ยวบินปัจจุบันจากผู้ให้บริการหลายราย รวมทั้งเวลา ระยะเวลา จุดพักบิน และจำนวนวันของสัปดาห์

 4. กรองตามสายการบิน จุดพักบิน และจำนวนวันของสัปดาห์

 5. เรียงลำดับตามสายการบิน เวลาเที่ยวบิน ระยะเวลาในการบิน จุดพักบิน และจำนวนวันของสัปดาห์

ฉันจะดูสถานะเที่ยวบินล่าสุดของเที่ยวบินขาเข้าและขาออกได้อย่างไร

 1. คุณสามารถค้นหาสถานะของเที่ยวบินได้สามวิธี บนภาพแบบพาโนรามาของหน้าแรก ให้ค้นหาคลัสเตอร์ เครื่องมือและงาน แตะหรือคลิกไทล์ สถานะเที่ยวบิน หรือเริ่มต้นที่หน้าจอใดก็ได้ในแอป Bing ชวนเที่ยว แล้วคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ (บนหน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ) เพื่อดึงแถบนำทางด้านบนลง แตะหรือคลิกไทล์ เที่ยวบิน ทางเลือกที่สามของคุณคือเลื่อนไปทางขวาสุดของภาพแบบพาโนรามาของหน้าหลักเพื่อไปยังคลัสเตอร์ ขั้นตอนถัดไป แตะหรือคลิกไทล์ ค้นหาเที่ยวบิน หรือ รับสถานะเที่ยวบิน

 2. แตะหรือคลิกแท็บ สถานะ คุณสามารถค้นหาสถานะเที่ยวบินได้สองวิธี ใส่ชื่อสนามบินลงในกล่องข้อความแล้วคลิก รับสถานะ กระดานเที่ยวบินของสนามบินจะปรากฏเพื่อแสดงว่าเที่ยวบินมาถึงก่อนเวลา ล่าช้า ตรงเวลา หรือมีการยกเลิก รวมทั้งแสดงข้อมูลเวลาออกเดินทางและเวลาถึง สนามบิน เทอร์มินัล และประตูด้วย คุณสามารถค้นหาข้อมูลเที่ยวบินได้ทั้งขาเข้าและขาออก ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาเที่ยวบิน เมื่อคุณพบเที่ยวบินที่ต้องการแล้ว ให้แตะหรือคลิกเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม หรือคุณจะค้นหาโดยใช้หมายเลขเที่ยวบินที่เฉพาะเจาะจงก็ได้ คลิกหรือแตะ ตามเที่ยวบิน บนเครื่องมือ ค้นหาเที่ยวบิน ใส่หมายเลขเที่ยวบินและสายการบิน แล้วแตะหรือคลิก รับสถานะ

ฉันจะค้นหาและจองโรงแรมได้อย่างไร

 1. คุณสามารถค้นหาโรงแรมได้สามวิธี บนภาพแบบพาโนรามาของหน้าแรก ให้ค้นหาคลัสเตอร์ เครื่องมือและงาน แตะหรือคลิกไทล์ ค้นหาโรงแรม หรือเริ่มต้นที่หน้าจอใดก็ได้ในแอป Bing ชวนเที่ยว แล้วคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ (บนหน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ) เพื่อดึงแถบนำทางด้านบนลง แตะหรือคลิกไทล์ โรงแรม ทางเลือกที่สามคือเลื่อนไปทางขวาสุดของภาพแบบพาโนรามาของหน้าหลักเพื่อไปยังคลัสเตอร์ ขั้นตอนถัดไป แตะหรือคลิก ค้นหาโรงแรม

 2. ใส่ข้อมูลโรงแรม แล้วแตะหรือคลิก ค้นหาโรงแรม เพื่อดูตัวเลือกโรงแรมพร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ราคา ระดับโรงแรม การจัดอันดับของ TripAdvisor และรายการของสิ่งอำนวยความสะดวก

 3. คุณสามารถกรองผลลัพธ์ตามชื่อหรือที่อยู่โดยใช้แถบค้นหาที่มุมบนขวา

 4. ค้นหาโรงแรมที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ชื่อหรือที่อยู่ในกล่องค้นหา

 5. เรียงลำดับผลลัพธ์ตามชื่อ ราคา ระดับโรงแรม การจัดอันดับของ TripAdvisor หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

 6. กรองตามราคา ระดับโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวก

 7. แตะหรือคลิกรายชื่อโรงแรม ซึ่งจะมีข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้: แผนที่ของตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม รายละเอียดโรงแรม ภาพแบบพาโนรามา 360° แกลเลอรีรูปภาพ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก คำวิจารณ์จาก TripAdvisor การเชื่อมโยงเว็บไซต์ของโรงแรม การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่ใกล้ที่สุด และการเชื่อมโยงไปยังโรงแรมในบริเวณใกล้เคียง

 8. แตะหรือคลิก จอง เพื่อดำเนินการจองให้เสร็จสมบูรณ์

 9. ถ้าสามารถทำการจองโรงแรมที่ระบุไว้กับผู้ให้บริการได้หลายราย คุณจะเห็นตัวเลือกทั้งหมดแสดงอยู่ คุณสามารถเปรียบเทียบราคาและชนิดห้องพักได้ก่อนดำเนินการจองให้เสร็จสมบูรณ์ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

 10. ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะทำการจอง แอป Bing ชวนเที่ยวจะบันทึกประวัติการค้นหาของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถจองได้ในภายหลัง หรือจองโรงแรมเดิมในครั้งต่อไป ประวัติการค้นหาของคุณจะปรากฏอยู่ในเครื่องมือ ค้นหาโรงแรม ทางด้านขวา ถ้าคุณต้องการล้างประวัติการค้นหา ให้แตะหรือคลิก ล้างประวัติ ที่ด้านล่างของ ประวัติการค้นหา ถ้าคุณต้องการเข้าถึงภาพแบบพาโนรามาของโรงแรมบางแห่งอย่างรวดเร็ว ให้แตะหรือคลิก เพิ่มลงในรายการโปรด ภายใต้ชื่อโรงแรม (ถ้าพร้อมใช้งาน) โรงแรมจะถูกเพิ่มในรายการโปรดของคุณบนหน้าจอหลัก เมื่อคุณพร้อมที่จะทำการจอง ให้คลิกหรือแตะที่โรงแรมใน รายการโปรด แล้วคลิกหรือแตะ เช็คราคา

หมายเหตุ

 • คุณลักษณะต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของรัฐบาล ข้อจำกัดของรัฐบาล หรือบริการข้อมูลที่มีในเขตพื้นที่ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่