แอปชวนเที่ยว: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเพิ่ม (ปักหมุด) จุดหมายปลายทางลงในหน้าจอเริ่มได้อย่างไร

 1. เริ่มต้นที่หน้าจอใดก็ได้ในแอปท่องเที่ยว แล้วคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ หรือถ้าใช้หน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอเพื่อดึงแถบนำทางด้านบนลง

 2. แตะหรือคลิกไทล์ จุดหมายปลายทาง

 3. แตะหรือคลิกจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

 4. คลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ หรือบนหน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อดึงแถบนำทางด้านล่างขึ้นมา

 5. แตะหรือคลิกปุ่ม ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

 6. แตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม ในหน้าต่างแบบผุดขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกขนาดของไทล์ที่ปักหมุดนี้ได้ด้วย

ฉันจะค้นหาจุดหมายปลายทางได้อย่างไร

 1. ถ้าคุณมีจุดหมายปลายทางที่ต้องการอยู่ในใจแล้ว ให้ใส่ชื่อจุดหมายปลายทางนั้นในกล่องค้นหาที่มุมบนขวา

 2. เมื่อต้องการเรียกดูจุดหมายปลายทาง ให้เลื่อนไปทางขวาบนภาพแบบพาโนรามาของหน้าหลัก ถ้าคุณอนุญาตให้แอปท่องเที่ยวใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ คุณจะเห็น จุดหมายปลายทางในท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของคุณ แตะหรือคลิก เพิ่มเติม เพื่อแสดงจุดหมายปลายทางในท้องถิ่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียกดูตามภูมิภาคได้ด้วยการคลิกไทล์ภูมภาค ซึ่งจะพบได้เมื่อเลื่อนไปทางขวาสุด

 3. เมื่อต้องการเรียกดูจุดหมายปลายทางทั้งหมด ให้เริ่มต้นที่หน้าจอใดก็ได้ในแอปท่องเที่ยว แล้วคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ หรือถ้าใช้หน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอเพื่อดึงแถบนำทางด้านบนลง แตะหรือคลิกไทล์ จุดหมายปลายทาง เรียกดูตามความนิยมหรือคลิก ภูมิภาค เพื่อเรียกดูตามภูมิภาค

ฉันจะอนุญาตให้แอปท่องเที่ยวใช้ตำแหน่งที่ตั้งของฉันได้อย่างไร

 1. ปัดนิ้วออกจากด้านขวาของหน้าจอหรือวางเคอร์เซอร์ที่มุมบนขวาแล้วเลื่อนลง

 2. แตะหรือคลิก การตั้งค่า

 3. แตะหรือคลิก สิทธิ์

 4. ตั้งค่า สิทธิ์ เป็น เปิด

ฉันจะบันทึกจุดหมายปลายทาง โรงแรม และบทความโปรดของฉันได้อย่างไร

 1. ไปที่ภาพแบบพาโนรามาของจุดหมายปลายทางด้วยการใส่ชื่อของจุดหมายปลายทางในกล่องค้นหา หรือไปที่ภาพแบบพาโนราโมของโรงแรมโดยใช้เครื่องมือ ค้นหาโรงแรม แตะหรือคลิก เพิ่มลงในรายการโปรด โดยจะอยู่ที่ด้านล่างจุดหมายปลายทางหรือชื่อโรงแรม จุดหมายปลายทางหรือโรงแรมจะปรากฏบนภาพแบบพาโนรามาของโรงแรมภายใต้ รายการโปรด

 2. เมื่อต้องการบันทึกบทความ ให้คลิกขวาขณะดูบทความ หรือบนหน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอเพื่อดึงแถบนำทางด้านล่างขึ้นมา แตะหรือคลิก เพิ่มลงในรายการโปรด ที่มุมล่างขวา บทความดังกล่าวจะปรากฏบนภาพแบบพาโนรามาของหน้าหลักภายใต้ รายการโปรด

 3. หากต้องการเรียงลำดับรายการโปรดของคุณใหม่บนหน้าจอหลัก ให้คลิกขวาหรือแตะแล้วดึงไทล์ที่มีอยู่ลงมาจนกว่าจะเห็นเส้นขอบที่ไฮไลต์ไทล์และไอคอน X ซึ่งอยู่ที่มุมขวาบนของไทล์ ลากไทล์ไปวางลงในตำแหน่งที่ต้องการ

 4. สำหรับการเอารายการออกจาก รายการโปรด ของคุณมีอยู่สามวิธี เมื่อคุณไฮไลต์ไทล์ที่ต้องการแล้ว ให้แตะไอคอน X และรายการดังกล่าวจะถูกเอาออก หรือค้นหาไอคอนดินสอที่มุมบนขวาของ รายการโปรด แตะหรือคลิกไอคอนดังกล่าวและไอคอน X จะปรากฏบนไทล์ทั้งหมดในรายการของคุณ แตะหรือคลิกไอคอน X บนไทล์ที่คุณต้องการเอาออก วิธีที่สามคือแตะรายการใน รายการโปรด เพื่อเปิด สำหรับจุดหมายปลายทางหรือโรงแรม ให้แตะหรือคลิก นำออกจากรายการโปรด สำหรับบทความ ให้คลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ หรือบนหน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอเพื่อดึงแถบนำทางด้านล่างขึ้นมา แตะหรือคลิก นำออกจากรายการโปรด

ฉันจะค้นหาและจองเที่ยวบินได้อย่างไร

 1. คุณสามารถค้นหาและจองเที่ยวบินได้สามวิธี บนภาพแบบพาโนรามาของหน้าแรก ให้ค้นหาคลัสเตอร์ เครื่องมือและงาน แตะหรือคลิกไทล์ ค้นหาเที่ยวบิน หรือเริ่มต้นที่หน้าจอใดก็ได้ในแอปท่องเที่ยว แล้วคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ (ถ้าใช้หน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ) เพื่อดึงแถบนำทางด้านบนลง แตะหรือคลิกไทล์ เที่ยวบิน ทางเลือกที่สามคือเลื่อนไปทางขวาสุดของภาพแบบพาโนรามาของหน้าหลักเพื่อไปยังคลัสเตอร์ ขั้นตอนถัดไป แตะหรือคลิก ค้นหาเที่ยวบิน

 2. ใส่ข้อมูลเที่ยวบินของคุณ แล้วแตะหรือคลิก ค้นหาเที่ยวบิน เพื่อดูตัวเลือกในการจอง

 3. ถ้าคุณต้องการค้นหาเที่ยวบินไปและกลับจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุด ให้แตะหรือคลิกไอคอน ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน ในแถบข้อความ

 4. กรองเที่ยวบินตามราคา สายการบิน เวลาออกเดินทาง เวลากลับ หรือจุดพักบิน

 5. เรียงลำดับเที่ยวบินตามราคา สายการบิน เวลาออกเดินทาง เวลากลับ หรือจุดพักบิน

 6. แตะหรือคลิกเที่ยวบินที่เลือก รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินจะปรากฏขึ้น เช่น หมายเลขเที่ยวบิน ชั้นที่นั่ง และรายละเอียดการแวะพักระหว่างทาง แตะหรือคลิกปุ่ม จอง เพื่อแสดงตัวเลือกของผู้ให้บริการจอง

 7. ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะทำการจอง แอปท่องเที่ยวจะบันทึกประวัติการค้นหาของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถค้นหาซ้ำได้ในภายหลัง ประวัติการค้นหาของคุณจะปรากฏอยู่ในเครื่องมือค้นหาเที่ยวบินทางด้านขวา ถ้าคุณต้องการล้างประวัติการค้นหา ให้แตะหรือคลิก ล้างประวัติ ที่ด้านบนของรายการประวัติการค้นหา

 8. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินที่มีอยู่ก่อนทำการจอง ให้แตะหรือคลิกแท็บ 'ตาราง' เพื่อดูตารางเวลาเที่ยวบินปัจจุบันจากผู้ให้บริการหลายราย

 9. หากต้องการรับข้อมูลขาออกและขาเข้าของเที่ยวบินวันนี้ ให้แตะหรือคลิกแท็บ สถานะ

โปรดทราบว่าคุณลักษณะนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภูมิภาค

ฉันจะค้นหาตารางเวลาเที่ยวบินได้อย่างไร

 1. คุณสามารถค้นหาตารางเวลาเที่ยวบินได้สามวิธี ในหน้าจอหลัก ให้ค้นหาคลัสเตอร์ เครื่องมือและงาน แตะหรือคลิกไทล์ ตารางเวลาเที่ยวบิน หรือเริ่มต้นที่หน้าจอใดก็ได้ในแอปท่องเที่ยว แล้วคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ (ถ้าใช้หน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ) เพื่อดึงแถบนำทางด้านบนลง แตะหรือคลิกไทล์ เที่ยวบิน ทางเลือกที่สามคือเลื่อนไปทางขวาสุดของภาพแบบพาโนรามาของหน้าหลักเพื่อไปยังคลัสเตอร์ ขั้นตอนถัดไป แตะหรือคลิก ค้นหาเที่ยวบิน หรือ รับสถานะเที่ยวบิน

 2. แตะหรือคลิกแท็บ ตาราง แล้วใส่ข้อมูลเที่ยวบินที่คุณต้องการ

 3. แตะหรือคลิก ดูตารางเวลาเที่ยวบิน เพื่อดูตารางเวลาเที่ยวบินปัจจุบันจากผู้ให้บริการหลายราย รวมทั้งเวลา ระยะเวลา จุดพักบิน และจำนวนวันของสัปดาห์

 4. กรองตามสายการบิน จุดพักบิน และจำนวนวันของสัปดาห์

 5. เรียงลำดับตามสายการบิน เวลาเที่ยวบิน ระยะเวลาในการบิน จุดพักบิน และจำนวนวันของสัปดาห์

ฉันจะดูสถานะเที่ยวบินล่าสุดของเที่ยวบินขาเข้าและขาออกได้อย่างไร

 1. คุณสามารถค้นหาสถานะของเที่ยวบินได้สามวิธี บนภาพแบบพาโนรามาของหน้าแรก ให้ค้นหาคลัสเตอร์ เครื่องมือและงาน แตะหรือคลิกไทล์ สถานะเที่ยวบิน หรือเริ่มต้นที่หน้าจอใดก็ได้ในแอปท่องเที่ยว แล้วคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ (ถ้าใช้หน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ) เพื่อดึงแถบนำทางด้านบนลง แตะหรือคลิกไทล์ เที่ยวบิน ทางเลือกที่สามของคุณคือเลื่อนไปทางขวาสุดของภาพแบบพาโนรามาของหน้าหลักเพื่อไปยังคลัสเตอร์ ขั้นตอนถัดไป แตะหรือคลิกไทล์ ค้นหาเที่ยวบิน หรือ รับสถานะเที่ยวบิน

 2. แตะหรือคลิกแท็บ สถานะ คุณสามารถค้นหาสถานะเที่ยวบินได้สองวิธี ใส่ชื่อสนามบินลงในกล่องข้อความแล้วคลิก รับสถานะ กระดานเที่ยวบินของสนามบินจะปรากฏเพื่อแสดงว่าเที่ยวบินมาถึงก่อนเวลา ล่าช้า ตรงเวลา หรือมีการยกเลิก รวมทั้งแสดงข้อมูลเวลาออกเดินทางและเวลาถึง สนามบิน เทอร์มินัล และประตูด้วย คุณสามารถค้นหาข้อมูลเที่ยวบินได้ทั้งขาเข้าและขาออก ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาเที่ยวบิน เมื่อคุณพบเที่ยวบินที่ต้องการแล้ว ให้แตะหรือคลิกเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม หรือคุณจะค้นหาโดยใช้หมายเลขเที่ยวบินที่เฉพาะเจาะจงก็ได้ คลิกหรือแตะ ตามเที่ยวบิน บนเครื่องมือ ค้นหาเที่ยวบิน ใส่หมายเลขเที่ยวบินและสายการบิน แล้วแตะหรือคลิก รับสถานะ

ฉันจะค้นหาและจองโรงแรมได้อย่างไร

 1. คุณสามารถค้นหาโรงแรมได้สามวิธี บนภาพแบบพาโนรามาของหน้าแรก ให้ค้นหาคลัสเตอร์ เครื่องมือและงาน แตะหรือคลิกไทล์ ค้นหาโรงแรม หรือเริ่มต้นที่หน้าจอใดก็ได้ในแอปท่องเที่ยว แล้วคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ (ถ้าใช้หน้าจอสัมผัส ให้ปัดนิ้วจากด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ) เพื่อดึงแถบนำทางด้านบนลง แตะหรือคลิกไทล์ โรงแรม ทางเลือกที่สามคือเลื่อนไปทางขวาสุดของภาพแบบพาโนรามาของหน้าหลักเพื่อไปยังคลัสเตอร์ ขั้นตอนถัดไป แตะหรือคลิก ค้นหาโรงแรม

 2. ใส่ข้อมูลโรงแรม แล้วแตะหรือคลิก ค้นหาโรงแรม เพื่อดูตัวเลือกโรงแรมพร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ราคา ระดับโรงแรม และรายการสิ่งอำนวยความสะดวก

 3. คุณสามารถกรองผลลัพธ์ตามชื่อหรือที่อยู่โดยใช้แถบค้นหาที่มุมบนขวา

 4. ค้นหาโรงแรมที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ชื่อหรือที่อยู่ในกล่องค้นหา

 5. เรียงลำดับผลลัพธ์ตามชื่อ ราคา ระดับโรงแรม หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

 6. กรองตามราคา ระดับโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวก

 7. แตะหรือคลิกรายชื่อโรงแรม ซึ่งจะมีข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้: แผนที่ของตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม รายละเอียดโรงแรม ภาพแบบพาโนรามา 360° แกลเลอรีรูปถ่าย รายการสิ่งอำนวยความสะดวก การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของโรงแรม การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่ใกล้ที่สุด และการเชื่อมโยงไปยังโรงแรมในบริเวณใกล้เคียง

 8. แตะหรือคลิก จอง เพื่อดำเนินการจองให้เสร็จสมบูรณ์

 9. ถ้าสามารถทำการจองโรงแรมที่ระบุไว้กับผู้ให้บริการได้หลายราย คุณจะเห็นตัวเลือกทั้งหมดแสดงอยู่ คุณสามารถเปรียบเทียบราคาและชนิดห้องพักได้ก่อนดำเนินการจองให้เสร็จสมบูรณ์ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

 10. ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะทำการจอง แอปท่องเที่ยวจะบันทึกประวัติการค้นหาของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถจองได้ในภายหลัง หรือจองโรงแรมเดิมในครั้งอื่นๆ ประวัติการค้นหาของคุณจะปรากฏทางด้านขวาของเครื่องมือ ค้นหาโรงแรม ถ้าคุณต้องการล้างประวัติการค้นหา ให้แตะหรือคลิก ล้างประวัติ ที่ด้านล่างของ ประวัติการค้นหา ถ้าคุณต้องการเข้าถึงภาพแบบพาโนรามาของโรงแรมบางแห่งอย่างรวดเร็ว ให้แตะหรือคลิก เพิ่มลงในรายการโปรด ภายใต้ชื่อโรงแรม (ถ้าพร้อมใช้งาน) โรงแรมจะถูกเพิ่มในรายการโปรดของคุณบนหน้าจอหลัก เมื่อคุณพร้อมที่จะทำการจอง ให้คลิกหรือแตะที่โรงแรมใน รายการโปรด แล้วคลิกหรือแตะ เช็คราคา

หมายเหตุ

 • คุณลักษณะต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของรัฐบาล ข้อจำกัดของรัฐบาล หรือบริการข้อมูลที่มีในเขตพื้นที่ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่