การแก้ไขปัญหาการซิงค์ของ OneDrive

ถ้าคุณใช้ OneDrive ใน Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 แล้วประสบปัญหากับแฟ้มที่ไม่สามารถอัปโหลดหรือดาวน์โหลดได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ ถ้าคุณใช้ OneDrive เดสก์ท็อปแอปใน Windows 8 Windows 7 หรือ Windows Vista ให้ดูที่ ปัญหาการซิงค์ข้อมูลในเดสก์ท็อปแอป OneDrive

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คุณไม่ต้องทำสิ่งใดทั้งสิ้น: "We’re checking all your files to make sure they’re up to date on this PC. This might take a while if you have a lot of files." (เรากำลังตรวจสอบแฟ้มทั้งหมดของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลล่าสุดในพีซีเครื่องนี้ การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่ถ้าคุณมีแฟ้มจำนวนมาก) OneDrive ตรวจพบปัญหาที่เป็นไปได้แล้ว และกำลังแก้ไขโดยอัตโนมัติ

แสดงทั้งหมด

กำหนดให้ OneDrive ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

OneDrive อาจเกิดปัญหาชั่วคราวและไม่ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 • ในแอป OneDrive ให้ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างหรือคลิกขวา แตะหรือคลิก ซิงค์

  หรือ

  ใน File Explorer ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่ OneDrive ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วเลือก ซิงค์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้หยุดการซิงค์ชั่วคราว

 1. เปิดแอป OneDrive

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก ตัวเลือก แล้วเปิดใช้ ซิงค์แฟ้ม

ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อนุญาตให้ OneDrive ใช้การเชื่อมต่อ

ถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลที่คุณใช้ คุณอาจปิดการตั้งค่าในการอัปโหลดและดาวน์โหลดแฟ้มผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลไว้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก OneDrive

 3. แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล แล้วตั้งค่าเป็น เปิด

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของแฟ้ม โฟลเดอร์ หรือบัญชีที่อาจทำให้ไม่สามารถซิงค์ได้

 1. เปิดแอป OneDrive ด้วยการแตะหรือคลิกไทล์บนหน้าจอเริ่ม

 2. มองหาข้อมูลที่ด้านบนของหน้าจอหรือที่มุมบนขวา

 3. แตะหรือคลิกข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือปุ่ม ดูรายละเอียด

 4. ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและแฟ้มที่ไม่สามารถอัปโหลดหรือดาวน์โหลด ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ

หมายเหตุ

 • ใน File Explorer แฟ้มที่ซิงค์ค้างอยู่จะปรากฏพร้อมกับไอคอนลูกศรคู่ที่ไม่ยอมหายไป รายการใดๆ ที่มีปัญหาจะปรากฏพร้อมกับไอคอนข้อผิดพลาด เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่รายการนั้น แล้วเลือก ดูปัญหาในการซิงค์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งการปรับปรุงที่มีอยู่สำหรับ Windows แล้ว

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
 2. แตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน

 3. แตะหรือคลิก Windows Update แล้วแตะหรือคลิก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้

ถ้าคุณมีปัญหาในการตรวจหาหรือติดตั้งการปรับปรุง ให้ดูที่ Windows Update: คำถามที่ถามบ่อย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า OneDrive Sync Engine Host ทำงานอยู่

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ในกล่องค้นหา ให้ใส่คำว่า ตัวจัดการงาน จากนั้นในผลลัพธ์ที่ได้ ให้แตะหรือคลิก ตัวจัดการงาน

 3. ถ้าคุณไม่เห็นแท็บที่ด้านบนของหน้าต่าง ให้แตะหรือคลิก รายละเอียดมากขึ้น

 4. บนแท็บ กระบวนการ ภายใต้ กระบวนการเบื้องหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า OneDrive Sync Engine Host ปรากฏอยู่

ถ้าไม่ปรากฏ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด File Explorer แล้วกดค้างหรือคลิกขวาที่ OneDrive ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 2. แตะหรือคลิก คุณสมบัติ แล้วแตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย

 3. แตะหรือคลิก ขั้นสูง

 4. บนแท็บ สิทธิ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี SYSTEM บัญชี Administrators และบัญชี Microsoft ของคุณปรากฏอยู่ และ การเข้าถึง สำหรับแต่ละบัญชีเป็น ควบคุมทั้งหมด

 5. ถ้าคุณไม่เห็นบัญชี Microsoft ของคุณ ให้แตะหรือคลิก เพิ่ม

 6. ในหน้าต่าง รายการสิทธิสำหรับ OneDrive ให้แตะหรือคลิก เลือกรายการหลัก

 7. ใส่บัญชี Microsoft ของคุณแล้วแตะหรือคลิก ตกลง บัญชี Microsoft ของคุณควรปรากฏขึ้นทันทีติดกับ รายการหลัก

 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชนิด ถูกตั้งค่าเป็น อนุญาต และ นำไปใช้กับ ถูกตั้งค่าเป็น โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อย และแฟ้มนี้

 9. ภายใต้ สิทธิพื้นฐาน ให้เลือก ควบคุมทั้งหมด แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

 10. ในหน้าต่าง การตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับ OneDrive ให้เลือก แทนที่รายการสิทธิวัตถุลูกทั้งหมดด้วยรายการสิทธิที่สืบทอดได้จากวัตถุนี้ แล้วแตะหรือคลิก นำไปใช้ จากนั้น ตกลง บัญชี Microsoft ของคุณควรปรากฏทันทีบนแท็บ ความปลอดภัย

 11. แตะหรือคลิก ตกลง แล้วเริ่มระบบพีซีของคุณใหม่

 12. ลงชื่อเข้าใช้พีซีอีกครั้ง รอสักครู่ แล้วตรวจสอบว่ากระบวนการ OneDrive Sync Engine Host ทำงานอยู่หรือไม่

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณยังคงประสบปัญหากับแฟ้มที่ไม่สามารถซิงค์ได้ ให้เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้รายละเอียดและอาการหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่คุณเห็นหลังจากที่เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่