การใช้ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' (OSK) เพื่อพิมพ์

มีแป้นพิมพ์ชนิดต่างๆ อยู่สองสามชนิด แป้นพิมพ์ที่ใช้กันมากที่สุดคือแป้นพิมพ์ภายนอกที่คุณเสียบเข้ากับพีซี พีซีที่มีหน้าจอสัมผัสจะมีแป้นพิมพ์สัมผัสด้วย เมื่อคุณใช้พีซี Windows ที่มีหน้าจอสัมผัส ให้แตะในเขตข้อมูลข้อความหรือบริเวณอื่นๆ ที่คุณสามารถพิมพ์ได้ แล้วแป้นพิมพ์สัมผัสจะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์สัมผัส ให้ดูที่ วิธีการใช้แป้นพิมพ์สัมผัส

นอกจากนี้ Windows ยังมี 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' (OSK) ซึ่งเป็นเครื่องมือใน 'ความง่ายในการเข้าถึง' คุณสามารถใช้ OSK แทนที่จะต้องพึ่งแป้นพิมพ์จริงในการไปยังที่ต่างๆ ในพีซีและใส่ข้อความ ในการใช้ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' คุณไม่จำเป็นต้องมีหน้าจอแบบสัมผัส OSK จะแสดงแป้นพิมพ์เสมือนที่มีแป้นมาตรฐานทั้งหมด คุณสามารถเลือกแป้นโดยใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบอื่น หรือคุณอาจใช้แป้นจริงแป้นเดียวหรือหลายแป้นในการวนผ่านแป้นต่างๆ บนหน้าจอ

เมื่อต้องการเปิด 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ'

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  แป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ โดยสามารถใช้เพื่อไปยังที่ต่างๆ ในพีซีและใส่ข้อความได้ แป้นพิมพ์จะแสดงบนหน้าจอจนกว่าคุณจะปิด

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเปิด OSK จากหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ได้อีกด้วย คลิกปุ่ม ความง่ายในการเข้าถึง ปุ่ม 'ความง่ายในการเข้าถึง' ที่มุมล่างซ้าย แล้วแตะหรือคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการใส่ข้อมูลลงใน 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ'

 • ในขณะที่ OSK เปิดอยู่ ให้แตะหรือคลิกแป้น ตัวเลือก ของ OSK แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการต่อไปนี้

  • ใช้เสียงคลิก ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้ยินเสียงเมื่อคุณกดแป้น

  • แสดงแป้นเพื่อให้การเลื่อนไปมาบนหน้าจอง่ายขึ้น ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้แป้นสว่างขึ้นเมื่อคุณพิมพ์

  • เปิดใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข ใช้ตัวเลือกนี้ในการขยาย OSK เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ตัวเลข

  • คลิกบนแป้น ใช้โหมดนี้ถ้าคุณต้องการคลิกหรือแตะแป้นบนหน้าจอเพื่อใส่ข้อความ

  • โฮเวอร์เหนือแป้น ใช้โหมดนี้ถ้าคุณใช้เมาส์หรือก้านควบคุมเพื่อชี้ไปที่แป้น อักขระที่คุณชี้จะถูกใส่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณชี้ไปที่อักขระนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุ

  • สแกนผ่านแป้น ใช้โหมดนี้ถ้าคุณต้องการให้ OSK สแกนแป้นพิมพ์อย่างต่อเนื่อง โหมดสแกนจะเน้นพื้นที่ที่คุณสามารถพิมพ์อักขระบนแป้นพิมพ์ได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัด โดยใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลแบบอื่น หรือโดยใช้อุปกรณ์ที่จำลองการคลิกเมาส์

  • ใช้การคาดเดาข้อความ ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ OSK แนะนำคำต่างๆ เมื่อคุณพิมพ์ คุณจะได้ไม่ต้องพิมพ์ทุกคำ

  หมายเหตุ

  • การคาดเดาข้อความใช้ได้ในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และสเปน ถ้าคุณต้องการใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งดังกล่าวแต่ไม่มีภาษานั้นติดตั้งอยู่ ให้ติดตั้งแฟ้มภาษาสำหรับภาษานั้น

  • ถ้าคุณใช้โหมดโฮเวอร์หรือโหมดสแกน แล้วย่อ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ให้เล็กสุดโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถคืนค่าได้ด้วยการชี้ไปที่ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' ในแถบงาน (สำหรับโหมดโฮเวอร์) หรือด้วยการกดแป้นสแกน (สำหรับโหมดสแกน)

  • ถ้าคุณย่อ OSK ให้เล็กสุดและสลับไปยังหน้าจอเริ่มหรือแอปแบบเต็มหน้าจอ คุณจะไม่สามารถไปที่ OSK ได้ ให้เปิด OSK ก่อน จากนั้นจึงไปที่หน้าจอเริ่มหรือแอป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่