การใช้ 'แป้นพิมพ์บนหน้าจอ' (OSK) เพื่อพิมพ์

มีแป้นพิมพ์ชนิดต่างๆ อยู่สองสามชนิด แป้นพิมพ์ที่ใช้กันมากที่สุดคือแป้นพิมพ์ภายนอกที่คุณเสียบเข้ากับพีซี

Windows ยังมีแป้นพิมพ์บนหน้าจอ (OSK) ซึ่งเป็นหนึ่งเครื่องมือความง่ายในการเข้าถึง ใช้ OSK แทนแป้นพิมพ์ภายนอกเพื่อสำรวจรอบๆ พีซีของคุณ และป้อนข้อความ คุณไม่จำเป็นต้องใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อใช้ OSK OSK จะแสดงแป้นพิมพ์เสมือนจริงพร้อมแป้นมาตรฐานทั้งหมด ใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้แบบอื่นๆ เพื่อเลือกแป้น หรือใช้แป้นอันเดียวหรือแป้นรายๆ อันเพื่อวนสำรวจแป้นที่อยู่บนหน้าจอ

หมายเหตุ

 • พีซีที่มีหน้าจอสัมผัสจะมีแป้นพิมพ์สัมผัสด้วย เมื่อคุณกำลังใช้พีซี Windows ที่มีหน้าจอสัมผัส ให้แตะในช่องข้อความหรือพื้นที่อื่นๆ ที่คุณสามารถพิมพ์และแป้นพิมพ์สัมผัสจะปรากฎ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์สัมผัส ให้ดูที่ วิธีการใช้แป้นพิมพ์สัมผัส

หากต้องการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  แป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ โดยสามารถใช้เพื่อไปยังที่ต่างๆ ในพีซีและใส่ข้อความได้ แป้นพิมพ์จะแสดงบนหน้าจอจนกว่าคุณจะปิด

หมายเหตุ

 • หากต้องการเปิด OSK จากหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ความง่ายในการเข้าถึง ปุ่ม 'ความง่ายในการเข้าถึง' ตรงมุมซ้ายล่างของหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ และแตะหรือคลิกที่ แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลลงบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 • เมื่อเปิด OSK แล้ว ให้แตะหรือคลิกที่แป้นตัวเลือก OSK และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • ใช้เสียงคลิก ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้ยินเสียงเมื่อคุณกดแป้น

  • แสดงแป้นเพื่อให้การเลื่อนไปมาบนหน้าจอง่ายขึ้น ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้แป้นสว่างขึ้นเมื่อคุณพิมพ์

  • เปิดแป้นกดที่เป็นตัวเลข ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อขยาย OSK จนแสดงแป้นกดที่เป็นตัวเลข

  • คลิกบนแป้น ใช้โหมดนี้ถ้าคุณต้องการคลิกหรือแตะแป้นบนหน้าจอเพื่อใส่ข้อความ

  • โฮเวอร์เหนือแป้น ใช้โหมดนี้ถ้าคุณใช้เมาส์หรือก้านควบคุมเพื่อชี้ไปที่แป้น อักขระที่คุณชี้จะถูกใส่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณชี้ไปที่อักขระนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุ

  • สแกนผ่านแป้น ใช้โหมดนี้หากคุณต้องการให้ OSK สแกนแป้นพิมพ์ต่อไป โหมดสแกนจะเน้นพื้นที่ที่คุณสามารถพิมพ์อักขระบนแป้นพิมพ์ได้ด้วยการกดแป้นพิมพ์ลัด โดยใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลแบบอื่น หรือโดยใช้อุปกรณ์ที่จำลองการคลิกเมาส์

  • ใช้การคาดเดาข้อความ ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้ OSK แนะนำคำให้ขณะที่คุณพิมพ์ ทำให้คุณไม่ต้องพิมพ์ทั้งคำ

  หมายเหตุ

  • การคาดเดาข้อความใช้ได้ในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และสเปน ถ้าคุณต้องการใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งดังกล่าวแต่ไม่มีภาษานั้นติดตั้งอยู่ ให้ติดตั้งแฟ้มภาษาสำหรับภาษานั้น

  • หากคุณกำลังใช้โหมดเลื่อนหรือโหมดสแกน และเผลอลดขนาด OSK จนเล็กที่สุด คุณสามารถเรียกคืนขนาดเดิมได้ด้วยการชี้ไปที่ OSK ภายในแถบงาน (สำหรับโหมดเลื่อน) หรือด้วยการกดแป้นสแกน (สำหรับโหมดสแกน)

  • หากคุณลดขนาด OSK ให้เล็กที่สุด และสลับไปที่หน้าจอเริ่ม หรือแอปแบบเต็มหน้าจอ คุณจะไม่สามารถเข้าถึง OSK เปิด OSK ก่อน และไปที่หน้าจอเริ่มหรือแอป

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่