การปลดล็อกหรือยกเลิกการบล็อกอุปกรณ์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

ต่อไปนี้คือสิ่งที่จะต้องทำในกรณีที่มีการล็อกหรือบล็อกอุปกรณ์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณไว้

เมื่อต้องการปลดล็อกอุปกรณ์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ถ้าอุปกรณ์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณมี PIN อุปกรณ์นั้นจะถูกล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดพีซีของคุณ หรือเมื่อเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต หรือเมื่อเอาอุปกรณ์ออกจากพีซี เมื่อคุณเริ่มการทำงานของพีซีในครั้งถัดไป เมื่อดำเนินการต่อจากโหมดไฮเบอร์เนต หรือเมื่อเสียบอุปกณ์ สถานะของอุปกรณ์ดังกล่าวจะแสดงว่า อุปกรณ์ถูกล็อก ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปลดล็อกอุปกรณ์

  1. ดูรายการของเครือข่ายที่ใช้งานได้ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก การตั้งค่า) แล้วแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย)

  2. แตะหรือคลิกชื่อของการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

  3. ใส่ PIN จากนั้นจึงแตะหรือคลิก ตกลง

เมื่อต้องการยกเลิกการบล็อกอุปกรณ์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

หากอุปกรณ์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือถูกบล็อก คุณจะไม่สามารถปลดล็อกได้ด้วย PIN สถานะของอุปกรณ์ดังกล่าวจะแสดงว่า ถูกบล็อก เมื่อต้องการยกเลิกการบล็อก คุณต้องใส่คีย์ยกเลิกการบล็อก PIN (บางครั้งเรียกว่า PUK) ที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ นอกจากนี้คุณยังจะต้องสร้าง PIN ใหม่ในระหว่างกระบวนการยกเลิกการบล็อกด้วย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยกเลิกการบล็อกอุปกรณ์ของคุณ

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

  2. แตะหรือคลิก เครือข่าย จากนั้นแตะหรือคลิกชื่อของเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

  3. แตะหรือคลิก ยกเลิกการบล็อก PIN

  4. ใส่คีย์ยกเลิกการบล็อก PIN (PUK) ใส่และตรวจสอบ PIN ใหม่ แล้วจึงแตะหรือคลิก เสร็จสิ้น

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่