การปรับรุ่นจาก Windows 7 เป็น Windows 8.1

Windows 7

Windows 8.1 พร้อมนำเสนอ Windows Store หน้าจอเริ่ม และบัญชี Microsoft ให้แก่คุณ และยังเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปรับแต่ง การค้นหา แอปต่างๆ ใน Store และการเชื่อมต่อระบบคลาวด์ รวมถึงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่คุณคาดหวังจะได้รับจาก Windows

1. ตรวจสอบพีซีของคุณ

Windows 8.1 ตัวช่วยปรับรุ่นจะแจ้งให้คุณทราบว่าพีซีของคุณสามารถเรียกใช้ Windows 8.1 ได้หรือไม่ จากนั้นจะรายงานความเข้ากันได้ รวมทั้งตัวเลือกขั้นตอนต่างๆ ในการซื้อ ดาวน์โหลด และติดตั้ง Windows ให้แก่คุณ หากคุณต้องการตรวจสอบ ความต้องการของระบบ คุณก็สามารถทำได้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำ ตัวช่วยปรับรุ่นจะทำสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดให้คุณ และคุณไม่จำเป็นต้องซื้อการปรับรุ่นเพื่อเรียกใช้ตัวช่วยปรับรุ่น

ดาวน์โหลดและเรียกใช้ตัวช่วยปรับรุ่น

หน้าจอ 'ต่อไปนี้คือรายการที่เข้ากันได้' ในตัวช่วยปรับรุ่น
หน้าจอ 'ต่อไปนี้คือรายการที่เข้ากันได้' ในตัวช่วยปรับรุ่น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กและเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์หรือจอภาพ ก่อนที่คุณจะเรียกใช้ตัวช่วยปรับรุ่นเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์เหล่านั้นทำงานกับ Windows 8.1 ได้ ควรเสียบปลั๊กแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตด้วย ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวช่วยปรับรุ่น

 1. คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวช่วยปรับรุ่น

  อาจใช้เวลาหลายนาทีในการติดตั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

 2. เมื่อได้รับการแจ้งจากเบราว์เซอร์ ให้เปิด บันทึก หรือเรียกใช้ไฟล์โปรแกรมตัวช่วยปรับรุ่น คุณสามารถเลือกใช้ตัวเลือกใดก็ได้ แต่หากคุณเลือก บันทึก คุณอาจต้องค้นหาไฟล์นั้นในพีซีของคุณก่อน แล้วจึงดับเบิลคลิกเพื่อเรียกใช้ไฟล์ดังกล่าว

 3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ ตัวช่วยปรับรุ่นสแกนพีซีของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตาม ความต้องการของระบบ และยังตรวจสอบด้วยว่าโปรแกรมและอุปกรณ์ของคุณเข้ากันได้กับ Windows 8.1 หรือไม่

หมายเหตุ

ตรวจทานรายงานความเข้ากันได้

หน้าจอ 'นี่คือสิ่งที่เราพบ' ในตัวช่วยปรับรุ่น
หน้าจอ 'นี่คือสิ่งที่เราพบ' ในตัวช่วยปรับรุ่น

เมื่อตัวช่วยปรับรุ่น Windows 8.1 ดำเนินการเสร็จสิ้น คุณจะทราบว่า Windows 8.1 จะทำงานบนพีซีของคุณได้หรือไม่ นอกจากนี้ คุณจะได้รับรายงานความเข้ากันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งแสดงรายการโปรแกรมและอุปกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบันที่จะยังใช้งานได้ รายการที่อาจทำงานไม่ได้ และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้โปรแกรมและอุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้อีกครั้งหลังจากปรับรุ่นแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับข้อมูลนี้ ถ้าเราต้องการให้ซอฟต์แวร์การเข้ารหัสลับหยุดชั่วคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบในภายหลัง

ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ทำงานใน Windows 7 ได้อยู่แล้ว ก็เป็นไปได้ที่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะสามารถทำงานใน Windows 8.1 ได้ด้วยเช่นกัน แต่อาจมีบางโปรแกรมหรืออุปกรณ์บางตัวในพีซีของคุณที่เราไม่มีข้อมูล

วิธีที่เราได้ข้อมูลความเข้ากันได้มีดังนี้

 • ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อิสระจะทดสอบและให้การรับรองโปรแกรมและอุปกรณ์บางอย่างสำหรับ Windows 8.1 อย่างเป็นทางการ

 • เราใช้ข้อมูลความเข้ากันได้บางอย่างตามรายงานที่ได้จากผู้ผลิต ข้อมูลนี้ไม่ได้มีการทดสอบหรือยืนยันจาก Microsoft

 • Microsoft จะทดสอบโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาด และจะแสดงข้อมูลความเข้ากันได้โดยยึดตามการทดสอบนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ไม่ได้ทดสอบกับ Windows 8.1 เราอาจดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นทำงานบน Windows 8 ได้หรือไม่โดยพิจารณาจากสถานะความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของแอปหรืออุปกรณ์ที่ต้องการทราบข้อมูล โปรดติดต่อผู้ผลิตแอปหรืออุปกรณ์นั้น

2. เลือกสิ่งที่จะเก็บไว้

หน้าจอ 'เลือกสิ่งที่คุณต้องการเก็บไว้' ในตัวช่วยปรับรุ่น
หน้าจอ 'เลือกสิ่งที่คุณต้องการเก็บไว้' ในตัวช่วยปรับรุ่น

หลังจากที่คุณได้รับรายงานความเข้ากันได้ คุณสามารถตัดสินใจว่าคุณต้องการเก็บข้อมูลใดบ้างไว้บนพีซีของคุณ คุณจะไม่สามารถเก็บโปรแกรมและการตั้งค่าเมื่อคุณปรับรุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแผ่นดิสก์การติดตั้งโปรแกรมต้นฉบับหรืออีเมลยืนยันการซื้อถ้าคุณซื้อโปรแกรมทางออนไลน์ คุณจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อติดตั้งโปรแกรมของคุณใหม่หลังจากปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 ซึ่งรวมถึงโปรแกรม Microsoft Office, Apache OpenOffice และ Adobe Office เป็นต้น คุณควรสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณในขณะนี้ด้วย

 • ถ้าคุณต้องการเก็บไฟล์ของคุณเท่านั้น (เอกสาร รูปถ่าย เพลง ภาพยนตร์ และไฟล์อื่นๆ) ให้เลือก เฉพาะไฟล์ส่วนบุคคล

 • ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกไฟล์ใดๆ ให้เลือก ไม่มี เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณบนไดรฟ์ภายนอกก่อนเลือกตัวเลือกนี้

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณเลือกตัวเลือกที่จะไม่เก็บสิ่งใดไว้เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 ไฟล์ส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกย้ายไปกับคุณด้วยโดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถคืนค่าไฟล์เหล่านั้นได้หลังจากปรับรุ่น ไฟล์ของคุณจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เก่าของ Windows ซึ่งคุณสามารถเรียกข้อมูลไฟล์เหล่านั้นได้หลังจากการปรับรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเรียกแฟ้มจากโฟลเดอร์ Windows.old

3. ซื้อ Windows 8.1

ถ้าตัวช่วยปรับรุ่นบอกคุณว่าพีซีของคุณตรงตาม ความต้องการของระบบ และสามารถใช้ Windows 8.1 ได้ ตัวช่วยปรับรุ่นจะให้คำแนะนำสำหรับรุ่นที่ควรซื้อ พร้อมทางเลือกในการซื้อ ดาวน์โหลด และติดตั้งโดยทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ คุณจะเห็นราคาปัจจุบันในตัวช่วยปรับรุ่น หรือคุณสามารถไปที่เพจ Compare and decide about Windows 8.1

Windows Media Center ไม่มีอยู่ใน Windows 8.1

ตรวจสอบการสั่งซื้อของคุณ

เมื่อคุณไปที่หน้า ตรวจสอบการสั่งซื้อของคุณ ในตัวช่วยปรับรุ่น คุณมีทางเลือกที่จะซื้อดีวีดีสำรองของ Windows 8.1 ถ้ามีจำหน่ายในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ถ้าคุณจำเป็นต้องติดตั้งใหม่ในภายหลัง คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงที่คุณจะได้รับในใบเสร็จทางอีเมลหลังจากที่การชำระเงินของคุณได้ดำเนินการแล้ว ถ้ากังวลว่าจะทำอีเมลหาย คุณอาจต้องการสั่งซื้อดีวีดีสำรอง เลือกช่องนี้หากคุณต้องการเพิ่มดีวีดีลงในคำสั่งซื้อของคุณ

ป้อนข้อมูลการซื้อและรหัสข้อเสนอ

ในอีกสองสามขั้นตอนถัดไป คุณจะต้องใส่ข้อมูลการซื้อทั่วไปทั้งหมด เช่น ชื่อและหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ

ถ้าคุณมีรหัสข้อเสนอ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่รหัสดังกล่าวแล้วเพื่อรับราคาพิเศษ เมื่อคุณอยู่ในหน้าจอ ซื้อ หน้าจอจะแสดงราคาเต็ม แต่ในหน้ายืนยันการสั่งซื้อ คุณจะมีโอกาสใส่รหัสส่งเสริมการขาย โดยที่ราคาจะเปลี่ยนเป็นราคาพิเศษที่เสนอให้หลังจากที่คุณคลิก นำไปใช้

รับใบเสร็จและหมายเลขผลิตภัณฑ์

หลังจากที่การสั่งซื้อได้รับการประมวลผล คุณจะได้รับใบเสร็จทางอีเมล พร้อมหมายเลขผลิตภัณฑ์ หากคุณดำเนินการตามกระบวนการอัปเกรดในตอนนี้ ระบบจะป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ให้คุณโดยอัตโนมัติ แต่อย่าลืมเก็บใบเสร็จทางอีเมลและหมายเลขผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่ปลอดภัย

4. เริ่มการปรับรุ่น

เมื่อใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (1.5 Mbps – 10 Mbps) โดยทั่วไปแล้ว การดาวน์โหลดจะใช้เวลาในช่วงตั้งแต่ 30 นาทีถึง 3 ชั่วโมง เวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ รวมถึงพีซี และปัจจัยอื่นๆ และอาจเกินกว่าเวลาที่ประมาณการไว้

ดาวน์โหลด Windows 8.1

คลิก ถัดไป และการอัปเกรดจะเริ่มดาวน์โหลดลงในพีซีของคุณ คุณสามารถหยุดการดาวน์โหลดไว้ชั่วคราวได้ทุกเมื่อ หรือถ้าคุณต้องการหยุดการดาวน์โหลดแล้วเริ่มอีกครั้งในภายหลัง ให้ใช้ไอคอน ดาวน์โหลด Windows ที่ปรากฏบนเดสก์ท็อป (แทนที่จะใช้การเชื่อมโยงที่คุณได้รับในใบเสร็จทางอีเมลหรือการดาวน์โหลดตัวช่วยปรับรุ่น) ด้วยวิธีนี้ คุณจะเริ่มดาวน์โหลดต่อจากจุดที่ค้างไว้ แทนที่จะต้องดาวน์โหลดใหม่ตั้งแต่ต้น

ถ้าการดาวน์โหลดหยุดชะงัก ไม่ทำงาน หรือปุ่ม หยุดชั่วคราว ไม่ปรากฏ ให้ลองเริ่มระบบของพีซีใหม่ เมื่อคุณเริ่มระบบของพีซีใหม่แล้ว ให้คลิกไอคอน ดาวน์โหลด Windows บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเริ่มดาวน์โหลดอีกครั้ง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "เราไม่สามารถเชื่อมต่อได้ในขณะนี้" และคุณได้ตรวจสอบแล้วว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถลองดาวน์โหลด Windows 8.1 บนเครือข่ายอื่น โดยอาจจะเป็นที่บ้านของเพื่อนถ้าพีซีของคุณเป็นอุปกรณ์แบบพกพา หากวิธีดังกล่าวไม่ได้ผล ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ติดตั้ง Windows 8.1

หน้าจอ 'ติดตั้ง ' Windows 8.1 ในตัวช่วยปรับรุ่น
หน้าจอ 'ติดตั้ง ' Windows 8.1 ในตัวช่วยปรับรุ่น

หลังจากที่ Windows 8.1 ดาวน์โหลดลงในพีซีของคุณแล้ว คุณมีตัวเลือกสองสามรายการว่าต้องการติดตั้งอย่างไรและเมื่อใด

 • ติดตั้งเดี๋ยวนี้ สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เราขอแนะนำให้เลือก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ เพื่อให้การปรับรุ่นราบรื่นที่สุด

 • ติดตั้งโดยการสร้างสื่อข้อมูล วิธีนี้เป็นตัวเลือกการติดตั้งขั้นสูงที่ต้องการ USB แฟลชไดรฟ์หรือดีวีดีเปล่า เราขอแนะนำวิธีนี้สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งในสภาพแวดล้อมเสมือน หรือติดตั้งแบบกำหนดค่าการบูตสองระบบ เราไม่แนะนำให้คุณติดตั้ง Windows 8.1 ในพีซีแยกต่างหาก

  หน้าจอ 'เลือกสื่อข้อมูลที่คุณต้องการใช้' ในตัวช่วยปรับรุ่น
  หน้าจอ 'เลือกสื่อข้อมูลที่คุณต้องการใช้' ในตัวช่วยปรับรุ่น

  ถ้าคุณตัดสินใจติดตั้งโดยใช้สื่อข้อมูล คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Windows 8.1 ในพีซีที่ใช้ Windows อยู่แล้ว จากนั้นจึงทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ การเริ่มต้นระบบจากสื่อที่คุณสร้างเพื่อติดตั้งบนพาร์ติชัน แล้งดูที่ วิธีดำเนินการติดตั้ง Windows ใหม่ทั้งหมด หากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานพีซีของคุณในภายหลังได้

 • ติดตั้งภายหลังจากในเดสก์ท็อปของคุณ ถ้าคุณเลือก ติดตั้งภายหลังจากในเดสก์ท็อปของคุณ จะมีการสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปเพื่อให้คุณสามารถติดตั้ง Windows 8.1 ได้เมื่อคุณสะดวก

ไม่ว่าคุณจะติดตั้งเดี๋ยวนี้หรือติดตั้งภายหลัง Windows Setup จะเตรียมพีซีของคุณให้พร้อม และตรวจหาสิ่งสุดท้ายที่คุณจะต้องทำก่อนที่จะติดตั้งจริง ดำเนินการแต่ละรายการต่อไปนี้ตามลำดับ หลังจากที่คุณทำแต่ละรายการเสร็จ ระบบจะรีเฟรชรายการโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณดำเนินการเสร็จสิ้น คุณก็พร้อมที่จะติดตั้งการอัปเกรดแล้ว คุณจะเห็นข้อมูลสรุปสำหรับสิ่งที่คุณตัดสินใจดำเนินการ ถ้าคุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้คลิก ย้อนกลับ แต่ถ้าคุณพร้อมแล้ว ให้คลิก ติดตั้ง

พีซีของคุณจะเริ่มการทำงานใหม่หลายครั้งขณะที่กำลังติดตั้ง Windows 8.1 หลังจากติดตั้ง Windows 8.1 แล้ว ระบบจะขอให้คุณเลือกการตั้งค่าก่อน

5. เลือกการตั้งค่าของคุณ

หลังจาก Windows 8.1 ติดตั้งแล้ว คุณจะถูกขอให้เลือกการตั้งค่าเป็นอันดับแรกสำหรับพีซีของคุณ

การปรับแต่ง

หน้าจอ 'ปรับแต่ง' ระหว่างการติดตั้ง
หน้าจอ 'ปรับแต่ง' ระหว่างการติดตั้ง

เลือกสีที่คุณชอบ คุณสามารถเปลี่ยนสีในภายหลังได้ทุกเมื่อจากหน้าจอเริ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนั้น บนหน้าจอเริ่ม ให้ชี้ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ไปสุดมุม แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก ปรับแต่ง

การใช้การตั้งค่าแบบด่วน

หน้าจอ 'การตั้งค่า' ระหว่างการติดตั้ง
หน้าจอ 'การตั้งค่า' ระหว่างการติดตั้ง

คุณจะเห็นรายการของการตั้งค่าที่แนะนำ หรือที่เรียกว่าการตั้งค่าแบบด่วน เมื่อต้องการยอมรับการตั้งค่าเหล่านี้และดำเนินการต่อ ให้คลิก ใช้การตั้งค่าแบบด่วน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ เหล่านี้ได้ในภายหลัง หลังจากที่คุณตั้งค่าเสร็จแล้ว ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างในตอนนี้ ให้คลิก กำหนดเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแบบด่วน เมื่อต้องการเรียนรู้ว่าการตั้งค่าเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างไร ให้คลิก คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

การลงชื่อเข้าใช้

หน้าจอ 'การลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft' ระหว่างการติดตั้ง
หน้าจอ 'การลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft' ระหว่างการติดตั้ง

ขั้นต่อไป ระบบจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ ถ้าคุณเห็นหน้าการลงชื่อเข้าใช้บัญชีภายในเครื่อง คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีภายในเครื่องเสียก่อน จากนั้นเราจะขอให้คุณตั้งค่าบัญชี Microsoft

ซ่อนทั้งหมด

ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft อยู่แล้ว

 1. ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชี Microsoft ของคุณ

  ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft มากกว่าหนึ่งบัญชี คุณจะต้องเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Which email address should I use for my Microsoft account?

 2. เราจะส่งรหัสความปลอดภัยไปยังที่อยู่อีเมลสำรองหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับบัญชีนี้ และคุณจะต้องใส่รหัสนั้นเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชี วิธีนี้จะช่วยเราปกป้องบัญชีและอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่าข้อมูลที่ติดต่อสำรองสำหรับบัญชีดังกล่าวไว้ ระบบจะขอให้คุณดำเนินการทันที

  ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณโดยใช้บัญชี Microsoft ก่อนที่จะติดตั้ง Windows 8.1 คุณอาจไม่เห็นขั้นตอนนี้

ถ้าคุณต้องการสร้างบัญชี Microsoft

 1. คลิก สร้างบัญชีใหม่

 2. จากนั้น ระบบจะขอให้คุณเลือกที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้เป็นบัญชี Microsoft โดยจะเป็นที่อยู่อีเมลใดก็ได้ที่คุณใช้งานอยู่ และไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่อีเมลที่มาจาก Microsoft ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เป็นประจำ เราจะใช้ที่อยู่อีเมลนี้ในการตั้งค่าแอปจดหมายและแอปเชื่อมต่อบุคคลให้กับคุณ โดยใช้อีเมลและที่ติดต่อซึ่งคุณใช้ทุกวันอยู่แล้ว

 3. ใส่รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ และใส่ข้อมูลที่เหลือ รวมถึงชื่อ นามสกุล และประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

 4. จากนั้น ระบบจะขอให้คุณระบุที่อยู่อีเมลสำรองหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เราจะสามารถติดต่อคุณได้ทางอีเมล โทรศัพท์ หรือการส่งข้อความ (SMS) วิธีนี้จะช่วยเราปกป้องบัญชีและอุปกรณ์ของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าถึงข้อมูลสำคัญโดยใช้บัญชีนี้ หลังจากที่คุณใส่ข้อมูลนี้ เราจะส่งข้อความที่มีรหัสความปลอดภัยถึงคุณ และคุณจะต้องใส่รหัสดังกล่าวเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชี

ถ้าคุณต้องการใช้บัญชีภายในเครื่องต่อไป

Windows 8.1 ได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับบัญชี Microsoft ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณลองใช้ดู พูดง่ายๆ ก็คือบัญชี Microsoft จะเป็นตัวเชื่อมโยงคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์จำนวนมากของ Windows รุ่นใหม่เข้าด้วยกัน ถ้าปราศจากบัญชีดังกล่าว คุณจะไม่สามารถรับแอปใหม่จาก Windows Store ไม่สามารถซิงค์การตั้งค่าและเอกสารของคุณระหว่างพีซีต่างๆ โดยอัตโนมัติ ไม่สามารถสำรองรูปถ่ายของคุณไปยังระบบคลาวด์เพื่อให้คุณเข้าถึงได้จากทุกที่ หรือไม่เห็นที่ติดต่อทั้งหมดของคุณจากบัญชีอีเมลและเครือข่ายสังคมต่างๆ ของคุณอยู่รวมกันในแอปเชื่อมต่อบุคคลและแอปจดหมาย เป็นต้น

แต่ถ้าคุณแน่ใจว่าต้องการใช้บัญชีภายในเครื่องแทน ให้คลิก สร้างบัญชีใหม่ จากนั้นในหน้าบัญชีใหม่ ให้คลิก ดำเนินการต่อโดยใช้บัญชีที่มีอยู่ของฉัน

ที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของ OneDrive

หน้าจอ OneDrive ระหว่างการติดตั้ง
หน้าจอ OneDrive ระหว่างการติดตั้ง

ถ้านี่เป็นครั้งแรกของคุณในการตั้งค่าพีซีด้วย Windows 8.1 คุณจะเห็นตัวเลือกใหม่ของ OneDrive

ถ้าคุณคลิก ถัดไป บนหน้าจอนี้ พีซีของคุณจะใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเหล่านี้ของ OneDrive

 • รูปถ่ายที่คุณถ่ายด้วยพีซีเครื่องนี้จะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ม้วนฟิล์มของคุณในพีซีเครื่องนี้ และสำเนาที่มีขนาดเล็กกว่าของรูปถ่ายแต่ละรูปจะถูกสำรองข้อมูลไปยัง OneDrive ของคุณโดยอัตโนมัติ

 • เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่ ตำแหน่งบันทึกเริ่มต้นคือ OneDrive แต่คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกเอกสารแต่ละรายการภายในเครื่องหรือในไดรฟ์อื่นได้ทุกเมื่อ

 • Windows จะบันทึกสำเนาสำรองของการตั้งค่าพีซีของคุณไปยัง OneDrive ถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับพีซีของคุณและจำเป็นต้องทำการเขียนทับใหม่ การตั้งค่าต่างๆ ของคุณจะถูกบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ และคุณสามารถโอนย้ายมายังพีซีเครื่องใหม่ได้ทันที

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ภายหลังใน 'การตั้งค่าพีซี' ถ้าคุณต้องการปิดการตั้งค่าเหล่านั้นทั้งหมดในตอนนี้ ให้คลิก ปิดการตั้งค่าเหล่านี้ของ OneDrive (ไม่แนะนำ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ OneDrive: FAQ

หมายเหตุ

การติดตั้งการปรับปรุง

เนื่องจากมีการปรับปรุง Windows อยู่เสมอ จึงอาจมีการปรับปรุงที่สำคัญหลังจากที่ Windows 8.1 วางจำหน่ายแล้ว Windows จะตรวจหาการปรับปรุงที่สำคัญเหล่านี้เมื่อคุณตั้งค่า Windows 8.1 เสร็จสมบูรณ์เป็นครั้งแรก และถ้าพบการปรับปรุงใดๆ ก็จะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ การดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงเหล่านี้อาจใช้เวลาไม่กี่นาทีจนถึงเป็นชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงที่จำเป็น พีซีของคุณอาจจำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้การปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์

คุณดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หน้าจอเริ่ม
หน้าจอเริ่ม

Windows จะดำเนินการปรับปรุงขั้นสุดท้าย แล้วนำคุณไปยังหน้าจอเริ่มใหม่ของ Windows 8.1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows 8.1 ให้ดูที่ อัปเดตเป็น Windows 8.1: คำถามที่ถามบ่อย