การเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในแอป

แอปจำนวนมากใน Windows Store สนับสนุนภาษาต่างๆ มากกว่าหนึ่งภาษา สำหรับวิธีการเปลี่ยนภาษาที่ใช้งานนั้นจะขึ้นอยู่กับแอปนั้นๆ โดยบางแอปจะมีการตั้งค่าภาษามาด้วย บางแอปใช้การกำหนดภาษาของคุณใน Windows และแอปแบบในตัวบางแอปจะกำหนดให้คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่แสดงใน Windows สำหรับพีซีของคุณ

ก่อนที่คุณจะลองเปลี่ยนภาษาในแอป ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าแอปดังกล่าวสนับสนุนภาษาที่คุณต้องการใช้ ข้อมูลนี้แสดงอยู่ในส่วน 'รายละเอียด' ของหน้ารายละเอียดของแอปใน Windows Store

วิธีการตรวจสอบภาษาที่แอปสนับสนุนมีดังนี้

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

 2. การใช้กล่องค้นหาที่มุมบนขวาของ Store เพื่อค้นหาแอป

 3. แตะหรือคลิกแอปในรายการผลลัพธ์

 4. เลื่อนไปทางขวาแล้วดูที่ส่วน รายละเอียด เพื่อดูรายการภาษาที่สนับสนุน

ตรวจดูการตั้งค่าภาษาในแอป

บางแอป เช่น แอปกีฬาและแอปบอกข่าวแบบในตัว จะมีการตั้งค่าที่ควบคุมภาษาที่ใช้ในแอป

เมื่อต้องการดูว่าแอปมีการตั้งค่าภาษาหรือไม่ ให้ทำดังนี้

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิกแอปเพื่อเปิด

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. ตรวจดูว่ามีตัวเลือกภาษาอยู่หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในแอปกีฬาหรือแอปบอกข่าว ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือก แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ

 • ถ้าแอปมีตัวเลือกภาษาภายใต้ทางลัดการตั้งค่า แต่คุณไม่เห็นภาษาที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งคุณต้องการใช้ ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าการกำหนดภาษาและติดตั้งการปรับปรุงของแอป แล้วตรวจสอบการตั้งค่าภาษาอีกครั้ง

ตั้งค่าการกำหนดภาษาและติดตั้งการปรับปรุงของแอป

ถ้าแอปไม่มีการตั้งค่าภาษา ให้ลองเปลี่ยนรายการกำหนดภาษาของคุณใน Windows แล้วติดตั้งการปรับปรุงของแอปจาก Store รายการภาษาที่คุณเลือกสำหรับ Windows จะเป็นตัวกำหนดภาษาที่แอปบางแอปใช้งาน ภาษาหลักคือภาษาแรกในรายการและจะถูกนำไปใช้ถ้าใช้ได้ ถ้าไม่มีภาษาหลักอยู่ในแอปหรือในพีซีของคุณ ภาษาถัดไปในรายการจะถูกนำมาใช้

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาหลักของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เวลาและภาษา แล้วแตะหรือคลิก ภูมิภาคและภาษา

 3. แตะหรือคลิกภาษาที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะหรือคลิก ตั้งค่าเป็นรายการหลัก ภาษาที่คุณเลือกจะปรากฏที่ด้านบนของรายการ ภาษา

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่เห็นภาษาที่ต้องการใช้ ให้แตะหรือคลิก เพิ่มภาษา แล้วแตะหรือคลิกภาษาเพื่อเพิ่มลงในรายการกำหนดภาษา

หลังจากตั้งค่าการกำหนดภาษาสำหรับ Windows แล้ว ให้ติดตั้งการปรับปรุงของแอปที่มีอยู่จาก Windows Store ผู้เผยแพร่แอปบางรายจะแยกเก็บชุดภาษาของแอปไว้ต่างหากเพื่อลดจำนวนหน่วยความจำที่แอปต้องใช้ในพีซีของคุณ

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงของแอป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก การปรับปรุงแอป แล้วแตะหรือคลิก ตรวจหาการปรับปรุง

 4. เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ติดตั้ง

การเปลี่ยนภาษาที่แสดงใน Windows ของคุณ

แอปแบบในตัวบางรายการ เช่น แอปรูปถ่ายและแอปกล้อง จะใช้ภาษาที่แสดงใน Windows เพื่อกำหนดภาษาที่ใช้ในแอป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการติดตั้งชุดภาษาและการเปลี่ยนภาษาที่แสดงใน Windows ให้ดูที่ การเพิ่มภาษาหรือแป้นพิมพ์

หมายเหตุ

 • การเปลี่ยนภาษาที่แสดงใน Windows จะเป็นการเปลี่ยนภาษาที่คุณเห็นใน Windows

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่