วิธีการซิงค์บริการของ Google กับ Windows

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2013 Google จะหยุดสนับสนุนการเชื่อมต่อ EAS (Exchange ActiveSync) แบบใหม่ในบางกรณี EAS คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณซิงค์อีเมล ปฏิทิน และผู้ติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น เดสก์ท็อป แล็ปท็อป และแท็บเล็ต) นั่นหมายความว่าตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2013 บริการของ Google ที่คุณสามารถซิงค์กับพีซีที่ใช้ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 รวมทั้งวิธีการซิงค์จะเปลี่ยนไป

ในการซิงค์อีเมลและที่ติดต่อ คุณจะต้องเอาบัญชี Google ต่างๆ ของคุณที่มีอยู่ออกแล้วเชื่อมต่อใหม่ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ถ้าคุณมีบัญชี Google มากกว่าหนึ่งบัญชี คุณจะสามารถเรียกใช้ที่ติดต่อของคุณได้จากบัญชีเดียวเท่านั้น คุณจะไม่สามารถซิงค์ปฏิทิน Google กับแอปปฏิทินได้อีกต่อไป แต่คุณสามารถดูเหตุการณ์ได้ด้วยการย้ายรายการเหล่านั้นไปยัง Outlook.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีดูเหตุการณ์ของ Google ในแอปปฏิทิน

เมื่อต้องการซิงค์อีเมล

 1. ถ้าคุณมีแบบร่างของอีเมล ก่อนที่จะเชื่อมต่อจดหมายใหม่ คุณอาจต้องคัดลอกและวางแบบร่างเหล่านั้นในแฟ้มแยกต่างหาก (เช่น แอปประมวลผลคำ) แล้วจึงบันทึก

 2. ในแอปจดหมาย ให้ค้นหาบัญชี Gmail ใดๆ ที่มีการแจ้งให้ทราบว่า จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ ให้แตะหรือคลิกข้อความดังกล่าว แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการซิงค์ที่ติดต่อ

การซิงค์ที่ติดต่อมีสองวิธี ได้แก่ จากแอปจดหมายหรือจากแอปเชื่อมต่อบุคคล

 • จากแอปจดหมาย ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่ออีเมลของคุณใหม่ในแอปจดหมายโดยใช้วิธีการตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ คุณอาจเห็นข้อความที่ระบุว่าคุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อ Google ของคุณได้ ถ้าคุณต้องการเพิ่ม ให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชี Google ที่คุณต้องการซิงค์ที่ติดต่อ (กรุณาจำไว้ว่า คุณสามารถซิงค์ที่ติดต่อได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 • จากแอปเชื่อมต่อบุคคล คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Google ของคุณใหม่จากแอปเชื่อมต่อบุคคลได้เช่นกัน แต่ขั้นแรกคุณจะต้องเอาบัญชีทั้งหมดที่มีการแจ้งให้ทราบว่า ต้องตรวจสอบ ออกเสียก่อน วิธีการมีดังนี้

  1. ในแอปเชื่อมต่อบุคคล ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า)

  2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วค้นหาบัญชี Gmail ที่มีการแจ้งให้ทราบว่า ต้องตรวจสอบ จากนั้นแตะหรือคลิกที่บัญชีดังกล่าว

  3. แตะหรือคลิก ลบบัญชี

  ในตอนนี้คุณพร้อมที่จะเชื่อมต่อบัญชี Google ใหม่เพื่อซิงค์ที่ติดต่อของคุณแล้ว ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่ามีบัญชี Google อื่นๆ แสดงอยู่แอปเชื่อมต่อบุคคลหรือไม่ ถ้าเห็นบัญชีแสดงอยู่ และเป็นบัญชีที่คุณต้องการซิงค์ที่ติดต่อด้วย แสดงว่าคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ถ้าบัญชีที่แสดงอยู่ไม่ใช่บัญชีที่คุณต้องการ ให้เอาบัญชีนั้นออกและเพิ่มบัญชี Google อื่นแทนดังนี้

  1. แตะหรือคลิกบัญชี Gmail แล้วแตะหรือคลิก จัดการบัญชีนี้ทางออนไลน์

  2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ แล้วแตะหรือคลิก ลบการเชื่อมต่อนี้อย่างสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Microsoft ให้ดูที่

  3. ตอนนี้คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Google ที่คุณต้องการกับแอปเชื่อมต่อบุคคลได้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำดังกล่าว ให้ดูที่ วิธีใช้แอปการเชื่อมต่อบุคคล

เมื่อต้องการซิงค์ปฏิทิน

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถซิงค์ปฏิทิน Google กับแอปปฏิทิน แต่คุณสามารถดูเหตุการณ์ในปฏิทิน Google ได้ด้วยการย้ายรายการเหล่านั้นไปยัง Outlook.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำดังกล่าว ให้ดูที่ วิธีดูเหตุการณ์ของ Google ในแอปปฏิทิน

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่