การใช้ 'แว่นขยาย' เพื่อดูรายการต่างๆ บนหน้าจอ

'แว่นขยาย' เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับใช้ขยายหน้าจอบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถดูข้อความและภาพต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะมาพร้อมกับการตั้งค่าต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

การใช้ 'แว่นขยาย'

คุณสามารถเปิดและปิด 'แว่นขยาย' ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงสะดวกอย่างมากสำหรับการใช้งาน และยังไม่กีดขวางการทำงานของคุณเมื่อไม่ต้องการใช้งานอีกด้วย

การเปิดแว่นขยายโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. กดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+ "+" (เครื่องหมายบวก)
 2. 'แว่นขยาย' จะเปิดขึ้นในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ ยกเว้นในกรณีที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

การเปิดแว่นขยายโดยใช้เมาส์

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก ความง่ายในการเข้าถึง ให้แตะหรือคลิก แว่นขยาย จากนั้นให้เลื่อนแถบเลื่อนภายใต้ แว่นขยาย เพื่อเปิด

 3. 'แว่นขยาย' จะเปิดขึ้นในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ ยกเว้นในกรณีที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

เมื่อต้องการปิด 'แว่นขยาย'

 • เมื่อต้องการออกจาก 'แว่นขยาย' อย่างรวดเร็ว ให้กดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows + Esc นอกจากนี้ คุณสามารถแตะหรือคลิกที่ไอคอนรูปแว่นขยาย ไอคอนรูปแว่นขยาย แล้วแตะหรือคลิกปุ่ม ปิด บนแถบเครื่องมือ 'แว่นขยาย'

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณต้องการมี 'แว่นขยาย' ที่พร้อมใช้งานใกล้ๆ มือ คุณสามารถปักหมุดไว้บนหน้าจอเริ่มหรือแถบงานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการใช้แถบงาน

 • ผู้ใช้บางคนอาจต้องการปรับความชัดเจนหรือขนาดของข้อความและภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ ถ้าคุณต้องการดำเนินการสิ่งนี้ คุณสามารถใช้แอปในการขยายหน้าหรือเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ ให้ดูที่ การแสดงผลที่ดีที่สุดบนจอภาพของคุณ

การเปลี่ยนมุมมองของ 'แว่นขยาย'

หากคุณกำลังใช้เมาส์อยู่ คุณสามารถใช้ 'แว่นขยาย' ได้สองสามวิธีขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้งานในลักษณะการแสดงแบบเต็มหน้าจอ เลนส์ขยาย หรือเปิดหน้าต่างย่อย ให้ลองใช้ทั้งหมดเพื่อดูว่าคุณต้องการใช้แบบใด

เต็มหน้าจอ ในมุมมองนี้ หน้าจอทั้งหมดจะถูกขยาย คุณจะไม่สามารถดูหน้าจอทั้งหมดได้พร้อมกันในขณะขยายหน้าจอ แต่เมื่อคุณเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของหน้าจอ คุณจะเห็นรายการทั้งหมด ถ้าคุณใช้หน้าจอสัมผัส 'แว่นขยาย' จะแสดงขอบสีขาวที่ขอบหน้าจอ ให้ลากนิ้วหรือเมาส์ไปตามขอบเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของหน้าจอ

เลนส์ ในมุมมองนี้ เมื่อคุณเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของหน้าจอ จะเหมือนกับการเลื่อนแว่นขยาย

เปิดหน้าต่างย่อย มุมมองเปิดหน้าต่างย่อยจะทำงานบนเดสก์ท็อปของ Windows ในมุมมองนี้ 'แว่นขยาย' จะถูกเชื่อมต่อไว้กับส่วนหนึ่งของหน้าจอ เมื่อคุณไปยังส่วนต่างๆ บางส่วนของหน้าจอจะปรากฏเป็นภาพขยายในพื้นที่เชื่อมต่อดังกล่าว ในขณะที่ส่วนหลักของหน้าจอจะไม่เปลี่ยนแปลง

การปรับแต่ง 'แว่นขยาย'

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของ 'แว่นขยาย' ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ปุ่มย่อ/ขยาย (ปุ่มขยาย และ ปุ่มย่อ) ในการเปลี่ยนระดับการขยายหน้าจอของ 'แว่นขยาย' ได้ การกด Windowsแป้นโลโก้ Windows+ เครื่องหมายบวก และ Windowsแป้นโลโก้ Windows+ เครื่องหมายลบบนแป้นพิมพ์ของคุณคืออีกวิธีหนึ่งที่รวดเร็วในการขยายและย่อ คุณสามารถเปิดใช้งานปุ่มตัวเลือกของ 'แว่นขยาย' ปุ่มตัวเลือกของ 'แว่นขยาย' เพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานของ 'แว่นขยาย' ได้อีกด้วย
 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า แว่นขยาย ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แว่นขยาย

 3. ไปที่เดสก์ท็อปของ Windows แล้วคลิกที่รูปแว่นขยายไอคอนรูปแว่นขยาย
 4. คลิกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่มตัวเลือกของ 'แว่นขยาย'
 5. เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระดับการเพิ่มการขยาย เปอร์เซ็นต์ที่คุณเลือกตรงนี้จะเป็นระดับในการเพิ่มที่ 'แว่นขยาย' ใช้เพื่อขยายหน้าจอเมื่อคุณกดปุ่มขยาย ปุ่มขยาย
  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการกลับสี เพื่อสลับสีบนหน้าจอ ในบางครั้ง การสลับสีจะทำให้สามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกการโฟกัสของ 'แว่นขยาย' คุณสามารถตั้งค่า 'แว่นขยาย' ให้ไปตามเมาส์ จุดแทรก หรือแป้นพิมพ์ของคุณได้

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณเปิดใช้งาน 'แว่นขยาย' แถบเครื่องมือ 'แว่นขยาย' จะปรากฏขึ้นชั่วครู่ และจะหายไปอย่างรวดเร็ว แต่คุณสามารถแสดงขึ้นอีกครั้งได้ด้วยการคลิกที่ไอคอนรูปแว่นขยาย ไอคอนรูปแว่นขยาย บนหน้าจอหรือคลิกไอคอน 'แว่นขยาย' บนแถบงาน

การใช้ 'แว่นขยาย' โดยการสัมผัส

คุณสามารถใช้ 'แว่นขยาย' โดยใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อดำเนินการงานต่างๆ:

 • ย่อและขยายได้โดยการแตะที่มุม

 • เลื่อนไปมาบนหน้าจอได้โดยการลากไปตามขอบต่างๆ

 • ออกจาก 'แว่นขยาย' ได้ด้วยการแตะ "X"

 • ดูตำแหน่งที่คุณอยู่บนหน้าจอได้โดยการแตะด้วยนิ้วสองนิ้วบนขอบที่อยู่ตรงข้ามกัน

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่