วิธีการใช้แถบงาน

คุณสามารถปรับแต่งแถบงาน ซึ่งรวมถึงลักษณะของปุ่มต่างๆ บนแถบงาน วิธีจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเมื่อคุณมีหน้าต่างที่เปิดอยู่มากกว่าหนึ่งหน้าต่าง ตำแหน่งของแถบงานบนเดสก์ท็อปของคุณ ตลอดจนไอคอนและแอปที่จะให้แสดงบนแถบงานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดสก์ท็อป ให้ดูที่ เดสก์ท็อป

แถบงานพร้อมปุ่มบนแถบงาน
แถบงาน

การใช้แถบงานในแอปจาก Windows Store

ถ้าคุณกำลังใช้แอปใน Windows Store คุณยังคงสามารถใช้แถบงานในการสลับแอป ไปที่หน้าจอเริ่ม และตรวจสอบพื้นที่แจ้งให้ทราบเหมือนกับที่คุณใช้ในเดสก์ท็อปแอป

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการดูแอปใน Windows Store บนแถบงาน

ถ้าคุณต้องการให้แอปใน Windows Store ของคุณปรากฏโดยอัตโนมัติบนแถบงานทุกครั้งที่คุณเปิดแอป (หรือถ้าคุณต้องการปิดการตั้งค่านี้) วิธีการมีดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก มุมและขอบ

 3. แตะหรือคลิกแถบเลื่อน แสดงแอปใน Windows Store บนแถบงาน เพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่านี้

หมายเหตุ

 • แอปใน Windows Store ที่ปักหมุดไว้จะยังคงปรากฏบนแถบงานแม้ในกรณีที่ปิดการตั้งค่า แสดงแอปใน Windows Store บนแถบงาน

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนแถบงานขณะใช้แอปใน Windows Store

 1. ย้ายตัวชี้เมาส์ให้เลยขอบล่างของหน้าจอเพื่อแสดงแถบงาน จากนั้นแตะหรือคลิกปุ่ม ไอคอน หรือการแจ้งให้ทราบของแถบงาน

 2. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ย้ายตัวชี้เมาส์ออกจากขอบล่างของหน้าจอเพื่อซ่อนแถบงาน

หมายเหตุ

 • คุณสามารถแสดงหรือซ่อนแถบงานก็ต่อเมื่อคุณใช้เมาส์เท่านั้น

การปักหมุดแอปไว้ที่แถบงาน

คุณสามารถปักหมุดแอปที่แถบงานได้โดยตรงเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณอยู่ที่เดสก์ท็อป

 • บนหน้าจอเริ่ม ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่แอป แล้วแตะหรือคลิก ปักหมุดที่แถบงาน คุณสามารถทำเช่นนี้ในมุมมองแอปได้เช่นกัน
  หรือ
  ถ้าแอปนั้นเปิดอยู่แล้วบนเดสก์ท็อป ให้กดค้างที่ปุ่มแถบงานของแอปดังกล่าว แล้วเลื่อนนิ้วขึ้นจนกระทั่ง 'รายการทางลัด' (คือรายการทางลัดไปยังแฟ้ม โฟลเดอร์ และเว็บไซต์ที่เปิดล่าสุด) ปรากฏขึ้น (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาที่ปุ่มแอปบนแถบงาน) จากนั้นแตะหรือคลิก ปักหมุดโปรแกรมนี้เข้ากับแถบงาน

  การปักหมุดแอปที่แถบงาน
  ปักหมุดแอปที่แถบงานเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเอาแอปที่ปักหมุดไว้ออกจากแถบงาน ให้เปิดรายการทางลัดของแอป แล้วแตะหรือคลิก ถอนหมุดโปรแกรมนี้จากแถบงาน

การย้ายแถบงาน

โดยปกติแล้ว คุณจะพบแถบงานได้ที่ด้านล่างของเดสก์ท็อป แต่คุณสามารถย้ายไปที่ด้านข้างหรือด้านบนของเดสก์ท็อปได้ ก่อนที่คุณจะสามารถย้ายแถบงานได้ คุณจะต้องปลดล็อกแถบงานก่อน

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการปลดล็อกแถบงาน

 1. กดค้างไว้หรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างของแถบงาน

 2. ถ้ามีเครื่องหมายถูกอยู่ถัดจาก ล็อกแถบงาน ให้แตะหรือคลิก ล็อกแถบงาน

เมื่อต้องการย้ายแถบงาน

 • แตะหรือคลิกที่พื้นที่ว่างของแถบงาน แล้วลากไปยังขอบด้านใดด้านหนึ่งจากสี่ด้านของเดสก์ท็อป เมื่อแถบงานไปอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการแล้ว ให้ปล่อย

  หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการล็อกแถบงานให้อยู่กับที่ ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน แล้วแตะหรือคลิก ล็อกแถบงาน เพื่อให้เครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น

  • เมื่อต้องการแสดงแถบงานในแอปจาก Windows Store ให้ย้ายตัวชี้เมาส์ผ่านขอบหน้าจอที่มีแถบงานอยู่

การจัดเรียงปุ่มแถบงานใหม่และกำหนดเอง

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของปุ่มแถบงาน เลือกลักษณะการจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่มากกว่าหนึ่งหน้าต่าง และเปลี่ยนขนาดของปุ่มต่างๆ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการจัดเรียงปุ่มแถบงานใหม่

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของปุ่มแอปบนแถบงาน ให้ลากปุ่มจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งอื่น คุณสามารถจัดเรียงใหม่ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

หมายเหตุ

 • แฟ้มจากแอปเดียวกันที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะได้รับการจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเสมอ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เปิดแฟ้มเหล่านั้นติดต่อกันก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้เพื่อให้คุณสามารถเห็นการแสดงตัวอย่างทั้งหมดของแอปนั้นได้ในเวลาเดียวกัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของปุ่มแถบงาน

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและการนำทาง' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า แถบงาน ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก แถบงานและการนำทาง ในผลลัพธ์

 2. บนแท็บ แถบงาน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากรายการ ปุ่มแถบงาน ต่อไปนี้

  • รวมเสมอ ซ่อนป้ายชื่อ

   การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น แต่ละแอปจะปรากฏเป็นปุ่มเดียวที่ไม่มีป้ายชื่อ แม้ว่าหน้าต่างสำหรับแอปนั้นจะเปิดอยู่หลายหน้าต่างก็ตาม

  • รวมเมื่อแถบงานเต็ม

   การตั้งค่านี้จะแสดงแต่ละหน้าต่างเป็นแต่ละปุ่มที่มีป้ายชื่อ เมื่อแถบงานมีรายการมากเกินไป แอปที่มีหน้าต่างเปิดอยู่หลายหน้าต่างจะยุบเข้าเป็นปุ่มแอปเดียว แตะหรือคลิกปุ่มเพื่อดูรายการหน้าต่างที่เปิดอยู่

  • ไม่ต้องรวม

   การตั้งค่านี้จะแสดงแต่ละหน้าต่างเป็นปุ่มที่มีป้ายชื่อแยกจากกัน และไม่รวมเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีหน้าต่างเปิดอยู่กี่หน้าต่างก็ตาม ยิ่งมีแอปและหน้าต่างเปิดมากเท่าใด ปุ่มก็จะยิ่งเล็กลงจนกลายเป็นรายการแบบเลื่อนได้ในที่สุด

 3. เมื่อต้องการใช้ปุ่มแถบงานขนาดเล็ก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ปุ่มแถบงานขนาดเล็ก เมื่อต้องการใช้ปุ่มขนาดใหญ่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

 4. แตะหรือคลิก ตกลง

การกำหนดพื้นที่แจ้งให้ทราบเอง

พื้นที่แจ้งให้ทราบจะอยู่ทางด้านขวาสุดของแถบงาน โดยมีไอคอนของแอปต่างๆ ที่จะระบุสถานะและการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น อีเมลที่เข้ามา การปรับปรุง และการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณสามารถเปลี่ยนไอคอนและการแจ้งให้ทราบที่จะปรากฏในพื้นที่ดังกล่าวได้

แสดงทั้งหมด

การซ่อนไอคอนในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

 • ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ ให้ลากไอคอนที่คุณต้องการซ่อนขึ้นด้านบน

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณต้องการเพิ่มไอคอนที่ซ่อนไว้กลับคืนมาในพื้นที่แจ้งให้ทราบ ให้แตะหรือคลิกลูกศร แสดงไอคอนที่ซ่อน ลูกศร 'แสดงไอคอนที่ซ่อน' ที่อยู่ติดกับพื้นที่แจ้งให้ทราบ แล้วลากไอคอนที่คุณต้องการกลับไปยังพื้นที่แจ้งให้ทราบ คุณสามารถลากไอคอนที่ซ่อนไว้ได้มากตามที่ต้องการ
 • คุณสามารถจัดเรียงไอคอนที่ปรากฏในพื้นที่แจ้งให้ทราบใหม่ได้ด้วยการลากไอคอนไปยังตำแหน่งอื่น

เมื่อต้องการดูไอคอนที่ซ่อนไว้

 • แตะหรือคลิกลูกศร แสดงไอคอนที่ซ่อน ลูกศร 'แสดงไอคอนที่ซ่อน' ถัดจากพื้นที่แจ้งให้ทราบ

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการแสดงไอคอนและการแจ้งให้ทราบในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

 1. กดค้างหรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

 2. ถัดจาก พื้นที่แจ้งให้ทราบ ให้แตะหรือคลิก กำหนดเอง

 3. สำหรับแต่ละไอคอน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  • แสดงไอคอนและการแจ้งให้ทราบ ไอคอนจะอยู่ในพื้นที่แจ้งให้ทราบของแถบงานเสมอ และการแจ้งให้ทราบจะปรากฏขึ้น

  • ซ่อนไอคอนและการแจ้งให้ทราบ ไอคอนจะถูกซ่อน และคุณจะไม่เห็นการแจ้งให้ทราบของแอปนั้น

  • แสดงเฉพาะการแจ้งให้ทราบ ไอคอนจะถูกซ่อน แต่การแจ้งให้ทราบจะปรากฏ

การดูเดสก์ท็อป

คุณสามารถใช้ปุ่ม 'แสดงเดสก์ท็อป' ที่ตำแหน่งขวาสุดของแถบงานเพื่อย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ให้เล็กที่สุดและเข้าถึงเดสก์ท็อปได้อย่างรวดเร็ว และถ้าคุณใช้เมาส์ คุณยังสามารถใช้เมาส์เพื่อแสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปโดยไม่ต้องปิดหรือย่อหน้าต่างที่คุณเปิดอยู่ได้อีกด้วย

แสดงทั้งหมด

การย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดบนเดสก์ท็อปให้เล็กสุด

 1. แตะหรือคลิกปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป ที่ตำแหน่งขวาสุดของแถบงาน หน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะย่อลงเล็กที่สุดและเผยให้เห็นเดสก์ท็อป

 2. เมื่อต้องการแสดงหน้าต่างกลับคืน ให้แตะหรือคลิกปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป อีกครั้ง

การเปิดการแสดงตัวอย่างเดสก์ท็อป

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้เมื่อคุณใช้เมาส์เท่านั้น

 • คลิกขวาที่ปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป ที่ตำแหน่งขวาสุดของแถบงานและคลิก มองที่เดสก์ท็อป

  คลิกขวาที่ปุ่ม 'แสดงเดสก์ท็อป'
  ใช้ปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป เพื่อแสดงเดสก์ท็อปหรือมองที่เดสก์ท็อป

การเปลี่ยนการตั้งค่าแถบงานสำหรับจอแสดงผลหลายจอ

ถ้าคุณใช้จอแสดงผลมากกว่าหนึ่งจอ (ตัวอย่างเช่น คุณมีจอภาพมากกว่าหนึ่งจอ) คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการให้มีแถบงานบนจอแสดงผลทั้งหมดของคุณหรือไม่ รวมทั้งวิธีที่คุณต้องการให้ปุ่มถูกจัดเรียงบนแถบงานด้วย

แสดงทั้งหมด

การแสดงแถบงานบนจอแสดงผลทั้งหมดของคุณ

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและการนำทาง' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า แถบงาน ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก แถบงานและการนำทาง ในผลลัพธ์

 2. ภายใต้ จอแสดงผลหลายจอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบงานในทุกหน้าจอ ถูกเลือก แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

การเลือกลักษณะที่ปรากฏของปุ่มแถบงานบนจอแสดงผลหลายจอ

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและการนำทาง' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า แถบงาน ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก แถบงานและการนำทาง ในผลลัพธ์

 2. ภายใต้ จอแสดงผลหลายจอ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากรายการ แสดงปุ่มแถบงานบน แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  • แถบงานทั้งหมด

   ปุ่มแถบงานสำหรับหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดของคุณจะถูกทำสำเนาลงบนแถบงานในจอแสดงผลแต่ละจอ

  • แถบงานหลักและแถบงานที่มีหน้าต่างเปิดอยู่

   ปุ่มแถบงานจะปรากฏบนจอภาพหลักของคุณและบนแถบงานในจอแสดงผลที่มีหน้าต่างเปิดอยู่ด้วย

  • แถบงานที่มีหน้าต่างเปิดอยู่

   ปุ่มแถบงานจะปรากฏเฉพาะในจอแสดงผลที่มีหน้าต่างเปิดอยู่เท่านั้น โดยจะไม่มีการทำสำเนาปุ่มดังกล่าวไว้บนแถบงานอื่น

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่