การใช้ข้อความหรือรายการแสดงแทนเสียง

คุณสามารถใช้สิ่งแสดงแทนเสียงแทนที่จะใช้เสียงได้ในหลายแอปด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าพีซีของคุณ วิธีการมีดังนี้

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ในกล่องค้นหา ให้ใส่คำว่า แทนที่เสียงด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง แล้วแตะหรือคลิก แทนที่เสียงด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง

  3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ต่อไปนี้

    • เปิดใช้การแจ้งให้ทราบด้วยภาพสำหรับเสียง ตัวเลือกนี้จะแทนที่เสียงของระบบด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง เช่น การกะพริบบนหน้าจอ คุณจึงสามารถเห็นการแจ้งให้ทราบแม้จะไม่มีเสียงให้ได้ยิน นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้การแจ้งให้ทราบด้วยเสียงเตือนคุณอย่างไร

    • เปิดคำอธิบายภาพที่เป็นข้อความสำหรับบทสนทนา เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ Windows จะแสดงคำบรรยายที่เป็นข้อความแทนที่จะแสดงเสียงเพื่อระบุกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในพีซีของคุณ (ตัวอย่างเช่น เมื่อเริ่มหรือเสร็จสิ้นการพิมพ์เอกสาร)

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่