การใช้ Windows Store ในประเทศหรือภูมิภาคอื่น

เมื่อต้องการซื้อแอปจาก Windows Store ในประเทศหรือภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของพีซี แล้วเพิ่มวิธีการชำระเงินจากประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าวลงในบัญชี Store ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อแอปจาก Store และตำแหน่งที่ตั้งของพีซีของคุณถูกตั้งค่าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา วิธีการชำระเงินของคุณก็จะต้องเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งที่มีให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งหลักสำหรับพีซีของคุณให้เป็นประเทศหรือภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ในกล่องค้นหา ให้ใส่คำว่า ภูมิภาค จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้แตะหรือคลิก เปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

 3. เลือกประเทศหรือภูมิภาคสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณจากในรายการ

  หมายเหตุ

  • คุณอาจต้องเริ่มระบบของพีซีใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผล

เมื่อต้องการเพิ่มวิธีการชำระเงินจากประเทศหรือภูมิภาคที่คุณเลือกตามตำแหน่งที่ตั้งหลักของคุณ

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

 2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก บัญชีของฉัน

 3. แตะหรือคลิก เพิ่มวิธีการชำระเงิน แล้วแก้ไขข้อมูลที่จำเป็นใดๆ จากนั้นแตะหรือคลิก ส่ง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่เห็น บัญชี แสดงว่าพีซีของคุณยังไม่มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Store ในกรณีดังกล่าว ให้ปัดนิ้วลงจากขอบบนของหน้าจอแทน (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวา) แล้วแตะหรือคลิก บัญชีของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่