การเปลี่ยนภาษาหรือแป้นพิมพ์ของคุณ

คุณสามารถใช้ Windows ได้ในหลายภาษา วิธีการเปลี่ยนภาษาที่คุณเห็นและรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณใช้ใน Windows แอป และอินเทอร์เน็ตที่ต่างกัน

ใช้ Windows ในภาษาที่คุณเลือก

ดูวิดีโอต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนข้อความภาษาที่ปรากฏในพีซีของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่คุณเห็นใน Windows คุณจะต้องดำเนินการสามอย่างต่อไปนี้:

 1. เพิ่มภาษาที่คุณต้องการ

 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษา

 3. ตั้งค่าภาษานั้นเป็นภาษาหลักของคุณ

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มภาษา

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เวลาและภาษา แล้วแตะหรือคลิก ภูมิภาคและภาษา จากนั้นแตะหรือคลิก เพิ่มภาษา

 3. เรียกดูภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นแตะหรือคลิกที่ภาษาดังกล่าวเพื่อเพิ่มลงในรายการภาษา

การดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษา

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เวลาและภาษา แล้วแตะหรือคลิก ภูมิภาคและภาษา

 3. ในกรณีที่ภาษาดังกล่าวมีข้อความ ชุดภาษาพร้อมใช้งาน ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือก

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่เห็นคำว่า 'ชุดภาษาพร้อมใช้งาน' คุณอาจดาวน์โหลดชุดภาษานั้นได้ที่ศูนย์ดาวน์โหลด ค้นหาการเชื่อมโยงในหน้า ชุดภาษา

 4. แตะหรือคลิก ดาวน์โหลด กระบวนการดาวน์โหลดอาจใช้เวลาครู่หนึ่ง ขึ้นอยู่กับพีซีของคุณและขนาดของชุดภาษา

การตั้งค่าภาษาเป็นภาษาหลักของคุณ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เวลาและภาษา แล้วแตะหรือคลิก ภูมิภาคและภาษา

 3. แตะหรือคลิกภาษาที่คุณต้องการจะเห็นใน Windows แล้วแตะหรือคลิก ตั้งค่าเป็นรายการหลัก ข้อความ จะเป็นภาษาที่แสดงในครั้งต่อไปที่ลงชื่อเข้าใช้ จะปรากฏขึ้นใต้ภาษาดังกล่าว

 4. แตะหรือคลิก ตั้งค่าเป็นรายการหลัก เพื่อย้ายภาษานั้นไปอยู่ด้านบนสุดของรายการ ถ้าภาษาสามารถเป็นภาษาที่แสดงใน Windows ของคุณได้ คุณจะเห็น จะเป็นภาษาที่แสดงในครั้งต่อไปที่ลงชื่อเข้าใช้ ปรากฏอยู่ใต้ภาษาดังกล่าว

 5. ลงชื่อออกจาก Windowsแล้วลงชื่อกลับเข้าไปใหม่

คำเตือน

 • เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาหลักแล้ว รูปแบบแป้นพิมพ์ของคุณอาจเปลี่ยนไปด้วย เมื่อลงชื่อกลับเข้าใช้ Windowsตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ที่ถูกต้องในการใส่รหัสผ่านของคุณ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ของคุณในหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ได้ด้วยการแตะหรือคลิกปุ่มตัวย่อภาษาที่มุมล่างขวา

การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการอื่นที่คุณใช้ในการพิมพ์

เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มภาษา จะมีการเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถใส่ข้อความในภาษานั้นๆ ได้ ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลอื่น คุณสามารถเพิ่มรายการใหม่หรือสลับระหว่างรายการที่คุณมีได้

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับภาษาใดภาษาหนึ่ง

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เวลาและภาษา แล้วแตะหรือคลิก ภูมิภาคและภาษา

 3. แตะหรือคลิกภาษาที่คุณต้องการเพิ่มแป้นพิมพ์ แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือก

 4. แตะหรือคลิก เพิ่มแป้นพิมพ์ แล้วเรียกดูรายการวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นแตะหรือคลิกที่รายการดังกล่าว

การสลับระหว่างรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลต่างๆ

คุณสามารถใส่ข้อความโดยใช้รูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลที่แตกต่างกันได้โดยสลับระหว่างรายการต่างๆ การสลับระหว่างรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลต่างๆ นั้นมีอยู่ด้วยกันสองสามวิธี ได้แก่

 • กดแป้นโลโก้ Windows บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ แป้นโลโก้ Windows แล้วกด Spacebar เพื่อสลับระหว่างวิธีการป้อนข้อมูลต่างๆ ของคุณ
 • ถ้าคุณมีหน้าจอสัมผัส คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบแป้นพิมพ์ต่างๆ ได้ด้วยการแตะหรือคลิกไอคอนแป้นพิมพ์ ไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัสบนแถบงาน แล้วแตะหรือคลิกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการสลับไปใช้
  ปุ่มแป้นพิมพ์สัมผัส
  ปุ่มตัวย่อภาษาในแป้นพิมพ์สัมผัส
 • ในแถบงานบนเดสก์ท็อป ให้แตะหรือคลิกตัวย่อภาษาในพื้นที่แจ้งให้ทราบที่ด้านขวาสุดของแถบงาน จากนั้นให้แตะหรือคลิกรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการจะสลับไปใช้
  ปุ่มตัวย่อภาษาในแถบงานบนเดสก์ท็อป
  ปุ่มตัวย่อภาษาในแถบงานบนเดสก์ท็อป

การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้น

รูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้นของคุณคือรายการที่จะนำไปใช้โดยอัตโนมัติกับภาษาที่คุณเห็นใน Windows (ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์ QWERTY สำหรับภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน) ถ้าคุณต้องการคงภาษาใน Windows ไว้เหมือนเดิม แต่ใช้แป้นพิมพ์อื่นโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'แผงควบคุม' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า แผงควบคุม ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก แผงควบคุม

 2. ใส่ เพิ่มภาษา ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มภาษา

 3. แตะหรือคลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 4. ภายใต้ แทนที่วิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้น ให้เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้นค่าใหม่ แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่เห็นรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลที่ต้องการ แสดงว่าคุณไม่ได้เพิ่มรายการดังกล่าวไว้ในรายการวิธีการป้อนข้อมูลของคุณ โปรดดูคำแนะนำในส่วน เพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับภาษาใดภาษาหนึ่ง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่