การเพิ่มภาษาหรือแป้นพิมพ์

โดยการเพิ่มภาษา คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่คุณใช้เพื่ออ่านและเขียนใน Windows แอป และเว็บได้

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มภาษา

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่แสดงของ Windows หรือเพิ่มแป้นพิมพ์สำหรับการพิมพ์ ให้เพิ่มภาษาลงในรายการภาษาของคุณก่อน

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เวลาและภาษา แตะหรือคลิก ภูมิภาคและภาษา แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มภาษา

 3. เรียกดูภาษาที่คุณต้องการ จากนั้นให้แตะหรือคลิกที่ภาษาดังกล่าวเพื่อเพิ่มลงในรายการภาษา

การดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษา

คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดชุดภาษาถ้าคุณต้องการทำให้ภาษาหนึ่งเป็นภาษาที่แสดงของ Windows (หมายถึงภาษาที่คุณเห็นบ่อยที่สุดใน Windows และแอป)

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เวลาและภาษา แล้วแตะหรือคลิก ภูมิภาคและภาษา

 3. แตะหรือคลิกภาษาที่แสดงว่า ชุดภาษาพร้อมใช้งาน อยู่ด้านล่าง จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือก

 4. แตะหรือคลิก ดาวน์โหลด กระบวนการดาวน์โหลดอาจใช้เวลาครู่หนึ่ง ขึ้นอยู่กับพีซีของคุณและขนาดของชุดภาษา

  ถ้าคุณต้องการกำหนดให้ภาษานี้เป็นภาษาที่แสดง ให้ดูที่หัวข้อถัดไป "การเปลี่ยนภาษาที่แสดงใน Windows ของคุณ"

การเปลี่ยนภาษาที่แสดงใน Windows ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่แสดงใน Windows ของคุณ (หมายถึงภาษาที่คุณเห็นบ่อยที่สุดใน Windows และแอป) ก่อนอื่นให้เพิ่มภาษา ดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษา แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เวลาและภาษา แล้วแตะหรือคลิก ภูมิภาคและภาษา

 3. แตะหรือคลิกภาษาที่คุณต้องการตั้งเป็นภาษาที่แสดงของคุณ

 4. แตะหรือคลิก ตั้งค่าเป็นรายการหลัก เพื่อย้ายภาษาดังกล่าวไปอยู่ด้านบนสุดของรายการ ถ้าภาษาสามารถเป็นภาษาที่แสดงใน Windows ของคุณได้ คุณจะเห็น จะเป็นภาษาที่แสดงในครั้งต่อไปที่ลงชื่อเข้าใช้ ปรากฏอยู่ใต้ภาษาดังกล่าว

 5. ลงชื่อออกและลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งเพื่อให้การดำเนินการเสร็จสิ้น

การสลับระหว่างแป้นพิมพ์และวิธีการป้อนข้อมูลต่างๆ

เมื่อคุณเพิ่มภาษาในรายการภาษา แป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลจะได้รับการเพิ่มด้วยเพื่อให้คุณพิมพ์เป็นภาษานั้นได้ คุณสามารถพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ใดก็ตามที่คุณเพิ่มไว้แล้วได้โดยการสลับระหว่างวิธีการป้อนข้อมูล เมื่อต้องการสลับระหว่างแป้นพิมพ์และวิธีการป้อนข้อมูลต่างๆ

 • บนแป้นพิมพ์มาตรฐาน ให้กดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows +Spacebar
 • บนหน้าจอสัมผัส ให้แตะหรือคลิกไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส ไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัสของแถบงาน บนแถบงานของเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกตัวย่อภาษา จากนั้นแตะหรือคลิกแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการจะสลับ
  ปุ่มตัวย่อภาษาในแป้นพิมพ์สัมผัส
  ปุ่มตัวย่อภาษาในแป้นพิมพ์สัมผัส
 • ในแถบงานบนเดสก์ท็อป ให้แตะหรือคลิกตัวย่อภาษาในพื้นที่แจ้งให้ทราบที่ด้านขวาสุดของแถบงาน จากนั้นให้แตะหรือคลิกแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการจะสลับ
  ปุ่มตัวย่อภาษาในแถบงานบนเดสก์ท็อป
  ปุ่มตัวย่อภาษาในแถบงานบนเดสก์ท็อป

การเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์สำหรับภาษาใดภาษาหนึ่ง

คุณสามารถเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์ลงในภาษาได้ ถ้าคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์อื่นนอกเหนือไปจากแป้นพิมพ์ที่มาพร้อมกับภาษา

เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์สำหรับภาษาใดภาษาหนึ่ง

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เวลาและภาษา แล้วแตะหรือคลิก ภูมิภาคและภาษา

 3. แตะหรือคลิกภาษาที่คุณต้องการเพิ่มแป้นพิมพ์ แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือก

 4. แตะหรือคลิก เพิ่มแป้นพิมพ์ แล้วเรียกดูรายการวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นแตะหรือคลิกที่รายการดังกล่าว

การกำหนดแป้นพิมพ์ให้เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้น

เมื่อต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ให้เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้นเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสลับวิธีการป้อนข้อมูลเมื่อต้องการใส่ข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'ภาษา' ใน 'แผงควบคุม' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า เพิ่มภาษา ลงในกล่องค้นหา จากนั้นเลือก เพิ่มภาษา

 2. แตะหรือคลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 3. ภายใต้ แทนที่วิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้น ให้เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้น แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่