วิธีการใช้แป้นพิมพ์สัมผัส

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้แป้นพิมพ์สัมผัส (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพในภาษาของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน ปุ่ม 'คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน')

เมื่อใช้ Windows 8.1 คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ต่างๆ ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ แป้นพิมพ์ที่ใช้กันมากที่สุดคือแป้นพิมพ์ภายนอกที่คุณเสียบเข้ากับพีซี นอกจากนี้ Windows 8.1 ยังมีแป้นพิมพ์สัมผัสสำหรับพีซีที่รองรับคุณลักษณะการสัมผัสอีกด้วย

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์สัมผัส

หากต้องการใช้แป้นพิมพ์สัมผัส ให้แตะหน้าจอในตำแหน่งที่สามารถป้อนข้อความได้ และแป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้น ถ้าคุณอยู่ที่เดสก์ท็อป ให้แตะไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส ไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัสของแถบงาน ในแถบงานของเดสก์ท็อปเพื่อเปิดแป้นพิมพ์สัมผัส เมื่อต้องการปิดแป้นพิมพ์สัมผัส ให้แตะที่ด้านนอกของกล่องข้อความ หรือแตะที่ไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส ปิดไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส แล้วจึงปิดไอคอนแป้นพิมพ์ ปิดไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส

ถ้าคุณต้องการเปิดแป้นพิมพ์สัมผัสด้วยตนเอง (โดยไม่ต้องแตะในกล่องข้อความหรือพื้นที่อื่นที่สามารถพิมพ์ได้) คุณสามารถทำได้ดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะไอคอน แป้นพิมพ์

 3. แตะที่ แป้นพิมพ์สัมผัสและแผงป้อนข้อความด้วยลายมือ

แป้นพิมพ์สัมผัส
แป้นพิมพ์สัมผัส

เมื่อต้องการเปลี่ยนแป้นพิมพ์สัมผัส

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์สัมผัสรูปแบบอื่น หรือต้องการสลับไปยังรูปแบบแป้นพิมพ์ในภาษาอื่น ให้แตะไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส ไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส ที่มุมล่างขวาของแป้นพิมพ์ แล้วแตะรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการสลับ
ถ้าคุณกำลังยืนอยู่ หรือต้องการถือแท็บเล็ตด้วยมือทั้งสองข้าง คุณอาจต้องสลับไปยัง แป้นพิมพ์แยกส่วน ซึ่งจะแยกแป้นไว้ทั้งสองด้านของหน้าจอ ทำให้ใช้งานสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อต้องการสลับไปยังแป้นพิมพ์แยกส่วน ให้แตะที่ไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส ไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส แล้วแตะที่ไอคอนแป้นพิมพ์แยกส่วน ไอคอนแป้นพิมพ์แยกส่วน เปลี่ยนขนาดของแป้นพิมพ์แยกส่วนได้ด้วยการกดและเลื่อนปุ่มจุดสามจุดที่ติดกับ Spacebar ทางด้านซ้ายของแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์แยกส่วน
แป้นพิมพ์แยกส่วน

คำแนะนำและการแก้ไข

เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์สัมผัส Windows จะจัดเตรียมข้อความแนะนำเพื่อช่วยคุณใส่คำต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น หรือเพื่อแก้ไขการสะกดผิด เมื่อต้องการแทรกคำแนะนำ ให้แตะที่คำแนะนำดังกล่าว หรือถ้าคำแนะนำนั้นถูกเน้นไว้แล้ว ให้กด Spacebar หากต้องการสลับคำที่เน้น ให้ปัดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายบนปุ่ม Spacebar

ข้อความแนะนำขณะพิมพ์อีเมล
คำแนะนำแป้นพิมพ์สัมผัส

คำแนะนำและเคล็ดลับของแป้นพิมพ์สัมผัส

นี่คือคำแนะนำและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับแป้นพิมพ์สัมผัสมากที่สุด

 • ที่ตอนท้ายของประโยค ให้แตะสองครั้งที่ Spacebar เพื่อใส่จุดและวรรค

 • กดแป้นค้างเพื่อดูอักขระที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น การกดค้างที่ "e" จะแสดง è, ē, é, ê และ ë

 • ตวัดนิ้วขึ้นที่แป้นใดก็ได้บนแถวแรก (แถวที่เริ่มต้นด้วย QWERTY) เพื่อใส่ตัวเลขที่สอดคล้องกัน (ที่อยู่ที่ด้านบนซ้ายของแป้น)

 • แตะแป้น "&123" เพื่อสลับไปยังมุมมองตัวเลขและสัญลักษณ์ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองตัวเลขและสัญลักษณ์ได้รวดเร็วขึ้นโดยการกดค้างที่แป้น “&123” โดยการแตะแป้นที่คุณต้องการแล้วปล่อย

 • เปิด Caps Lock ด้วยการแตะสองครั้งที่แป้น Shift

 • ใช้แป้นพิมพ์ลัดด้วยการแตะแป้น Ctrl แล้วแตะแป้นอื่น

 • ถ้าคุณกำลังมองหาอักขระสนุกๆ ให้แตะที่แป้นไอคอนแสดงอารมณ์

หมายเหตุ

 • ถ้าแป้นพิมพ์สัมผัสปรากฏขึ้นในเวลาที่คุณไม่ต้องการ พีซีของคุณอาจตั้งค่าไว้ไม่ถูกต้อง ลองแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์สัมผัส (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)