การดูข้อมูลระบบของคุณ

คุณสามารถดูสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพีซีของคุณได้ด้วยการเปิด 'ระบบ' ใน 'แผงควบคุม' คุณสามารถดูข้อมูลฮาร์ดแวร์พื้นฐาน เช่น ชื่อพีซี และสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบที่สำคัญได้ด้วย

  • เปิด 'ระบบ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบบ

หมายเหตุ

  • คุณสามารถดูการตั้งค่าและข้อมูลส่วนใหญ่เหล่านี้ได้ใน 'การตั้งค่าพีซี' เช่นกัน ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี) จากนั้นให้แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก ข้อมูลพีซี

แสดงทั้งหมด

การดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพีซีของคุณ

คุณจะพบมุมมองสรุปของรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับพีซีของคุณ ซึ่งประกอบด้วย

  • รุ่นของ Windows แสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows ที่ทำงานอยู่ในพีซีของคุณ

  • ระบบ แสดงประเภทตัวประมวลผลของพีซี หน่วยความจำที่ติดตั้ง (RAM) ชนิดระบบ รวมถึงความสามารถในการใช้ปากกาและการสัมผัส

  • การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป แสดงชื่อพีซีและข้อมูลโดเมนของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ได้ด้วยการแตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

  • การเปิดใช้งาน Windows แสดงให้เห็นว่า Windows ของคุณเป็นของแท้หรือไม่ ซึ่งช่วยป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้แตะหรือคลิก เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบของ Windows

ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแล คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบเพิ่มเติมได้ด้วยการแตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

  • ฮาร์ดแวร์ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการติดตั้งและคุณสมบัติของอุปกรณ์

  • ขั้นสูง เข้าถึงการตั้งค่าประสิทธิภาพขั้นสูง โพรไฟล์ผู้ใช้ และการเริ่มต้นระบบ

  • การป้องกันระบบ จัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่สร้างจุดคืนค่าขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่ง 'การคืนค่าระบบ' จะนำไปใช้ คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการป้องกันระบบสำหรับไดรฟ์บนพีซีของคุณ และสร้างจุดคืนค่าด้วยตนเองได้

  • ระยะไกล เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ 'ความช่วยเหลือระยะไกล' ที่คุณสามารถใช้เพื่อเชิญบุคคลอื่นให้เชื่อมต่อกับพีซีของคุณเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ที่คุณสามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่