แอปสภาพอากาศ: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนอุณหภูมิจากฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส

คุณสามารถกำหนดหน่วยวัดอุณหภูมิได้ตามความชอบส่วนบุคคลของคุณ

 1. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. แตะหรือคลิกปุ่มที่ระบุว่า เปลี่ยนเป็นเซลเซียส หรือ เปลี่ยนเป็นฟาเรนไฮต์

การตั้งค่าสภาพอากาศสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของฉัน

แอปพยากรณ์อากาศสามารถตรวจหาตำแหน่งที่คุณอยู่ และแสดงสภาพอากาศของท้องถิ่นได้

 1. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. แตะหรือคลิกปุ่มที่ระบุว่า ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน

การเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งโปรด

คุณสามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศของรายการสถานที่ที่คุณเลือกไว้ได้

 1. ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. แตะหรือคลิกไทล์ที่ด้านบนของหน้าจอที่ระบุว่า สถานที่

 3. แตะหรือคลิกปุ่ม +

 4. ใส่ชื่อของตำแหน่งที่ตั้ง

 5. แตะหรือคลิกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกในรายการ หรือแตะหรือคลิก เพิ่ม จากนั้นให้แตะหรือคลิกตำแหน่งที่ตั้งที่ปรากฏในไทล์บนหน้าดังกล่าว

การเอาตำแหน่งที่ตั้งโปรดออก

คุณสามารถจัดการรายการตำแหน่งที่ตั้งโปรดของคุณได้

 1. แตะหรือคลิกปุ่ม แก้ไข จากนั้นตำแหน่งที่ตั้งโปรดทั้งหมดจะแสดงปุ่ม X

 2. แตะหรือคลิก X บนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเอาออก

 3. แตะหรือคลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อให้การดำเนินการเสร็จสิ้น

การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งให้เป็นหน้าแรกตามค่าเริ่มต้น

คุณสามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งใดก็ได้ที่คุณกำลังดูอยู่ในแอปสภาพอากาศให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับหน้าแรกได้

 1. ในหน้าสภาพอากาศของตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ให้ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม ตั้งเป็นหน้าแรก

การเปลี่ยนตำแหน่งหลัก

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของหน้าแรกจากหน้าจอหลักของแอปสภาพอากาศผ่านทางรายการโปรดของคุณได้

 1. ในหน้าจอหลัก ให้ปัดนิ้วลงจากด้านบนหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. ในแถบด้านล่างของแอป ให้แตะหรือคลิกตัวเลือก เปลี่ยนหน้าแรก

 3. แตะหรือคลิกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการจากรายการโปรด

การเพิ่ม (ปักหมุด) ตำแหน่งที่ตั้งลงในหน้าจอเริ่ม

ฉันสามารถเพิ่ม (ปักหมุด) ไทล์สภาพอากาศสดของตำแหน่งที่ตั้งใดก็ได้ลงในหน้าจอเริ่ม

 1. ในหน้าสภาพอากาศของตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ให้ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. ในแถบที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

การรีเฟรชข้อมูลการพยากรณ์อากาศ

แอปพยากรณ์อากาศจะรีเฟรชข้อมูลให้บ่อยๆ โดยอัตโนมัติ แต่คุณก็สามารถรีเฟรชข้อมูลได้ทันทีเช่นกัน

 1. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม รีเฟรช

การค้นหาการพยากรณ์อากาศในตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง

คุณสามารถค้นหาสภาพอากาศของตำแหน่งที่ตั้งได้ทั่วโลก

 1. แตะหรือคลิกไอคอนค้นหาที่มุมบนขวาของหน้า

 2. ใส่ชื่อตำแหน่งที่ตั้งในกล่องค้นหา

 3. แตะหรือคลิกชื่อของตำแหน่งที่ตั้ง

 4. ถ้ารายการแบบหล่นลงของตำแหน่งที่ตั้งไม่แสดง ให้กด Enter

 5. แตะหรือคลิกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการ

การแบ่งปันการพยากรณ์อากาศกับบุคคลที่ฉันรู้จัก

คุณสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศให้เพื่อนและครอบครัวทราบได้ทางอีเมล Facebook หรือ Twitter

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ กดแป้น Windows+ C บนแป้นพิมพ์ หรือย้ายเมาส์ของคุณไปที่มุมบนขวาของหน้าจอแล้วย้ายลงไปที่ขอบ

 2. แตะหรือคลิก แบ่งปัน

 3. เลือกแอปที่คุณต้องการใช้เพื่อแบ่งปันสภาพอากาศ

การเรียงลำดับรายการโปรดใหม่

คุณสามารถเรียงลำดับรายการของตำแหน่งที่ตั้งโปรดของคุณใหม่ได้อย่างง่ายดาย

 1. ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม สถานที่ เพื่อดูรายการตำแหน่งที่ตั้งโปรดของคุณ

 3. แตะหรือคลิกตำแหน่งที่ตั้ง แล้วกดค้างไว้

 4. ลากแล้ววางตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวไปยังตำแหน่งใหม่

การดูแผนที่สภาพอากาศทั่วโลก

คุณสามารถดูรายละเอียดสภาพอากาศของภูมิภาคต่างๆ ได้ทั่วโลก

 1. ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. แตะหรือคลิกลูกศรลงที่อยู่ติดกับแผนที่สภาพอากาศเพื่อดูรายการภูมิภาค

 3. แตะหรือคลิกภูมิภาคที่คุณต้องการ

คุณลักษณะนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภูมิภาค

การสลับระหว่างแผนที่สภาพอากาศชนิดต่างๆ

คุณสามารถสลับระหว่างแผนที่ที่แสดงอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน เมฆ ดาวเทียมและเรดาร์ได้

 1. ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. แตะหรือคลิก แผนที่สภาพอากาศ

 3. แตะหรือคลิกแผนที่ชนิดต่างๆ สำหรับภูมิภาคที่คุณกำลังดูอยู่

 4. แตะบนแผนที่หรือย้ายเมาส์เพื่อแสดงเมนูชนิดของแผนที่อีกครั้ง

คุณลักษณะนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภูมิภาค

การทำให้แผนที่สภาพอากาศแสดงแบบภาพเคลื่อนไหว (หรือเป็น 'ลูป')

แผนที่สภาพอากาศจะถูกทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดงข้อมูลพยากรณ์หรือข้อมูลในอดีต

แตะหรือคลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว เพื่อดูภาพเคลื่อนไหว

คุณลักษณะนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภูมิภาค

การขยายแผนที่

คุณสามารถขยายหรือย่อแผนที่สภาพอากาศได้สองสามวิธี

 1. ระบบสัมผัส: กางนิ้วออกเพื่อขยายหรือหุบนิ้วที่หน้าจอเพื่อย่อ

 2. แป้นพิมพ์: คุณสามารถย่อหรือขยายได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

  1. เมื่อต้องการขยายหนึ่งระดับ ให้ใช้แป้นพิมพ์ปุ่ม {+} หรือ {=}

  2. เมื่อต้องการย่อหนึ่งระดับ ให้ใช้แป้นพิมพ์ปุ่ม {-}

 3. เมาส์: คลิกสัญลักษณ์ +/- บนหน้าจอเพื่อย่อและขยาย หรือใช้เมาส์ {SCROLL + UP} เพื่อขยาย หรือใช้ {SCROLL + DOWN} เพื่อย่อ

คุณลักษณะนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภูมิภาค

การเลื่อนดูการพยากรณ์รายชั่วโมง แผนที่ และสภาพอากาศในอดีต

คุณสามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการได้สองสามวิธี

 1. ระบบสัมผัส: ปัดนิ้วบนหน้าจอ

 2. แป้นพิมพ์: ใช้แป้นลูกศร

  1. เมื่อต้องการเลื่อนไปทางซ้าย ให้ใช้ {ลูกศรซ้าย}

  2. เมื่อต้องการเลื่อนไปทางขวา ให้ใช้ {ลูกศรขวา}

  3. เมื่อต้องการเลื่อนขึ้น ให้ใช้ {ลูกศรขึ้น}

  4. เมื่อต้องการเลื่อนลง ให้ใช้ {ลูกศรลง}

 3. เมาส์: คลิกซ้ายแล้วลากแผนที่

หมายเหตุ: การเลื่อนสามารถทำได้เฉพาะในขอบเขตของภูมิภาค แต่คุณสามารถเลือกภูมิภาคใกล้เคียงได้ ตรวจสอบ "การดูแผนที่สภาพอากาศทั่วโลก" ในหน้านี้

คุณลักษณะนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภูมิภาค

การเรียงลำดับรายการรีสอร์ทสกี

คุณสามารถเรียงลำดับรายการรีสอร์ทสกีทั่วโลกได้สองสามวิธี

 1. ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอหรือคลิกขวาโดยใช้เมาส์

 2. แตะหรือคลิก รีสอร์ทสกี

 3. ที่ด้านบนของตาราง ให้แตะหรือคลิกที่ส่วนหัวของรายการใดรายการหนึ่งดังนี้: ชื่อ หิมะใหม่ ทางเดินเปิด หรือ ลิฟต์เปิด

 4. คลิกที่ส่วนหัวเพื่อย้อนกลับลำดับแสดงของรายการ

รีสอร์ทสกีที่โปรดของคุณ

เช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตั้งอื่นในแอปสภาพอากาศ คุณสามารถตั้งค่าให้รีสอร์ทสกีใดก็ได้เป็นตำแหน่งหลักของคุณ ปักหมุดลงในหน้าจอเริ่ม หรือจะเพิ่มหรือเอาออกจากรายการโปรดของคุณก็ได้

รายงานเกี่ยวกับรีสอร์ทสกีจะมีแผนที่ทางเดิน สภาพปัจจุบัน คำวิจารณ์ และภาพพาโนรามาแบบ 360 องศา

หมายเหตุ

 • คุณลักษณะต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของรัฐบาล ข้อจำกัดของรัฐบาล หรือบริการข้อมูลที่มีในเขตพื้นที่ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่